Annonce
Læserbrev

Biogasanlæg i Marstrup er win-win-win

Læserbrev: I Slesvigsk Parti diskuterer vi gerne løsningerne på de gener, der er ved at give lov til et biogasanlæg i Marstrup. Men lad os først få forholdet mellem fordele og ulemper på plads.

I vores optik opvejer fordelene ved lokale biogasanlæg i tifold de ulemper, der måtte være:

Klimagevinsten ved biogas er enorm: En stor del af udledningen af metan og CO2, som den lokale husdyrproduktion i området forårsager, undgås. Derudover kan biogas bruges som miljørigtig opvarmning af huse og drivmiddel til lastbiler og busser.

Den afgassede biomasse er bedre gødning end gylle – og lugtgenerne er langt mindre, når man gøder med biomasse i stedet for gylle. Helt konkret vil lugten fra det særligt ildelugtende hønsemøg i lokalområdet forsvinde.

Et biogasanlæg i Marstrup vil give et antal nye arbejdspladser i kommunen – og beskæftigelse under etableringen.

Jeg ved godt, at placeringen af biogasanlægget i de konkrete planer ikke er 100% optimal. De nærmeste naboer ligger 250 meter fra anlægget, hvor reglerne anbefaler 500 meter. Men uvildige konsulentberegninger viser, at anlægget overholder grænseværdierne.

Konsulenterne anbefaler dog også ekstra sikkerhedsmarginer – foreksempel en ekstra høj skorsten og brug af teknologi, der mere effektivt renser lugten ud af anlæggets udledning. De anbefalinger er jeg meget enig i.

I Slesvigsk Parti vil vi have fart på - og lokalt medejerskab til - den grønne omstilling.

De lokale gener kan håndteres – og de er små i forhold til biogassens store gevinster. Derfor opfordrer vi borgere og byråd til at veje gener op mod de globale og lokale gevinster.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Annonce