Annonce
Kolding

Biskop griber ind: Udskyder ansættelse af præst i Kristkirken

- Jeg vil gerne understrege, at jeg har den største respekt for vores dygtige og flittige præster i Kristkirken og for menighedsrådets store, frivillige arbejde, siger biskop Marianne Christiansen som en tilføjelse til sin beslutning om at udsætte præsteansættelsen. PR-foto: Lene Esthave
Først efter det kommende menighedsrådsvalg skal der findes en ny præst i Kristkirken. Den beslutning har biskop Marianne Christiansen truffet. - Beslutningen skal åbne for, at de sognemedlemmer, der i øjeblikket ikke føler sig repræsenterede i Kristkirken, også kan få mulighed for at tage ansvar for den teologiske spændvidde, forklarer hun.

Kolding: Selv om sognepræst Per Damgaard Pedersen har forladt Kristkirken, så kommer der til at gå nogle måneder, før Kristkirken kan slå stillingen op og gå i gang med ansættelsen af hans afløser. Det kan nemlig først ske, når menighedsrådsvalget er overstået til efteråret. Den beslutning har biskop Marianne Christiansen truffet.

- Det er korrekt, at jeg har truffet en beslutning om at udskyde præsteansættelsen til efter menighedsrådsvalget i efteråret. Da stillingen bliver ledig tæt på menighedsrådsvalget, finder jeg det mest rigtigt at udskyde ansættelsesprocessen til den nye menighedsrådsperiode for at give de sognemedlemmer, der ikke føler sig teologisk repræsenterede i Kristkirken, en mulighed for at involvere sig i menighedsrådsarbejdet, hvor menighedsrådsvalget nu står for døren, fortæller biskoppen.

Hun føjer til:

- Det er i alles interesse, at sognemedlemmerne føler sig repræsenterede i det sogn, de hører hjemme i - og jeg mener, at min beslutning på demokratisk vis kan være med til at skabe muligheden for dette.

Beslutningen bunder i, at holdningerne hos kirkens i alt tre præster med jævne mellemrum har vakt debat i de ni år, der er gået, siden menighedsrådet ansatte Per Damgaard Pedersen, som altså nu er stoppet. Ansættelsen af ham betød nemlig, at ingen af de tre præster i det store bysogn siden har villet vie fraskilte eller homoseksuelle, ligesom de også har været modstandere af kvindelige præster.

Valg 2020

På grund af det fortsatte forbud mod større forsamlinger bliver de offentlige orienteringsmøder om menighedsrådsvalget 2020 nu udskudt, så man kan holde dem på en valgfri dato frem til den 21. august.

Det var ellers planen, at orienteringsmøderne skulle foregå den 9. juni, men det bliver vanskeligt at gennemføre møderne med de afstandskrav, der forventes fortsat at være gældende efter den 8. juni.

Andre vigtige datoer er:

13. oktober: Frist for indlevering af kandidatlister, der udløser afstemningsvalg.

27. oktober: Frist for aflysning af afstemning, hvis der kun er én gyldig kandidatliste.

17. november: Evt. afstemningsvalg.

Annonce

Ingen kritik af kirkeliv

Biskoppen understreger, at beslutningen ikke skal ses som en kritik af hverken Kristkirkens præster eller nuværende menighedsråd.

- Min beslutning rummer ikke en kritik af det eksisterende kirkeliv i Kristkirken, fastslår hun.

- Beslutningen skal åbne for, at de sognemedlemmer, der i øjeblikket ikke føler sig repræsenterede i Kristkirken, også kan få mulighed for at tage ansvar for den teologiske spændvidde i sognet ved at engagere sig i menighedsrådsarbejdet. Den mulighed opstår nu med menighedsrådsvalget og en udskydelse af præsteansættelsen til efter menighedsrådsvalget, forklarer biskoppen.

Vil det gælde alle tidens præsteansættelser, at man skal vente til efter valget med at besætte dem, eller er det særskilt for Kristkirken af de årsager, du nævner?

- Tidspunktet for en præsteansættelse fastsættes af mange forskellige, som regel praktiske eller økonomiske årsager forskelligt. Når de ligger op til et valg, sker det også, at et menighedsråd selv ønsker at udskyde det til det nye råd. I tilfældet med Kristkirken skyldes det imidlertid først og fremmest, at der gennem flere år har været røster fra sognet, som har efterlyst en større teologisk spændvidde i præsteansættelserne, siger biskop Marianne Christiansen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Tre smittede familier tæt på at lukke Esbjerg Gymnasium: Borgmester kræver anden model for nedlukning

Annonce