Annonce
Sønderborg

Bjørnemosen vil bevare grøn kile til dyr og mennesker

Stine Petersen og hunden Sille benytter ligesom mange andre jævnligt stien på det grønne areal ved Bjørnemosen i Ulkebøl, hvor der ifølge kommuneplanen skal opføres seks boliger. Foto: Lise Kristensen
Et grønt område med en sti mellem omfartsvejen og Ulkebøldam skal ifølge kommuneplanen udlægges til boligbyggeri, og det vækker ærgrelse i nabolaget.

ULKEBØL: En sjælden grøn plet ved Bjørnemosen forbinder Krogvejen med Ulkebøldam. Det er ikke tilfældigt, den hedder Bjørnemosen. Den grønne kile er ret fugtig. Den er i kommuneplanen udlagt til nyt boligområde med seks huse bygget af Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning, der ejer grunden. Naboer er grundigt utilfredse med byggeplanerne.

- Her har været en nabohøring, hvor vi mødtes på marken. Der blev bygget nye huse på Spurvevænget ved siden af for 20 år siden. Der er så fugtigt, at det sidste hus blev opført på sand gravet mange meter ned i jorden. Svaner med unger og andre fugle benytter stien fra Augustenborg Fjord til Ulkebøldam. Vi er blevet lovet en sti, der langsomt er forsvundet ud af lokalplanen. Nu er kilen udlagt til bebyggelse. Det harmonerer ikke med intentionerne om at passe på naturen, siger 37-årige Stine Petersen fra Ulkebøl Plæneklipper Service over for.

Hun og andre naboer gør indsigelse mod ændringerne i kommuneplanen, der er i høring til midt i september.

- Vi har været igennem det hele en gang før. Den grønne kile var oprindeligt skrevet ind i kommuneplanen. Mange mennesker går tur og lufter hund i området. Stien er tænkt som et skel mellem det gamle og det ny Ulkebøl. Kommunen har nedlagt forbud mod at rive et gammelt hus på Ulkebøldam ned, fordi den vil bevare den gamle byggemasse. Det harmonerer ikke med at ville gøre det af med et grønt område på grund af seks huse, lyder kritikken fra Stine Petersen.

Naturhensyn

Det fremgår af kommuneplanen, som er i høring i øjeblikket, at et nyt område på 0,6 hektar er udlagt til cirka seks boliger på Bjørnemosen i Ulkebøl. Det, mener Stine Petersen, harmonerer dårligt med hensigtserklæringen om at beskytte naturen. Ifølge kommuneplanen er den biologiske mangfoldighed i Danmark i tilbagegang, og det er derfor en vigtig opgave at sikre og udvikle kvaliteten af den natur, der er tilbage. Kommuneplanen er det administrative grundlag, der skal sikre en balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen og landskabet, fremgår det. Hun henviser også til målsætningen om, at det i landsbyerne er værdier som nærhed, natur, plads til lokalt sammenhold og attraktive landsbymiljøer, der er i fokus. Danmarks Naturfredningforening bekræfter, Sønderborg kommune ligger betragteligt under landsgennemsnittet for, hvor stor en del af det kommunale areal, der får lov at henlægge som uopdyrket natur. Beboerne i Ulkebøl vil gerne erhverve den grønne kile og sikre det som rekreativt areal.

Dilemma

- Det er svært. Vi vil gerne have så mange byggegrunde så tæt på byen som muligt. Jeg er tilbøjelig til at give Stine Petersen ret i, vi bør bevare den grønne kile. Spørgsmålet er også, hvor hensigtsmæssigt byggeriet er. Der er en del trafik. Det kan give gener for genboerne, at store lastbiler skal vende ved plæneklipperservicen. Der er planer om en udvidelse af omfartsvejen ved Madeskov, så der kommer yderligere trafik, siger byrådsmedlem Bjørn Allerelli Andersen (S).

- De grønne kiler har det hårdt, når der er byggeri i spil. Ofte får folk først øje på dem, når der er risiko for bebyggelse tæt på. Jeg ved ikke, om der er salamandere og løvfrøer i området, som de siger. Det er ikke mange i hvert fald. Vi ser på sagen, når og hvis vi får den forelagt, siger bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg, Andreas Andersen.

Annonce

Ikke hugget i granit

- Jeg kender godt forslaget, men kommuneplanen er altså først i høring. Vi behandler de forslag og indsigelser, der kommer. Det er helt fint, borgere går til kamp for de grønne områder, og det er måske et af de forslag, vi vil genoverveje. Jeg kan godt se, de har vægtige argumenter. Vi drøfter det, men der er ikke noget afgjort på forhånd. Vi ser på fordele og ulemper, inden vi træffer en afgørelse, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

Han advarer mod at lægge sig fast på forudfattede meninger, inden høringen er slut.

- Det er godt, folk interesserer sig for kommuneplanen. Det må flere gerne gøre, siger borgmesteren.

Den grønne kile er en streg mellem det nye og det gamle Ulkebøl, og naboerne vil gerne bevare den grønne plet. Foto: Lise Kristensen
Stine Petersens hund Sille nyder en smuttur i det grønne, men ifølge kommuneplanen skal det fugtige areal forvandles til boligområde med seks huse. Foto: Lise Kristensen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Team Esbjerg For abonnenter

Så længe må Team Esbjerg undvære sin største stjerne: Status på Estavana Polmans knæskade

Annonce