Annonce
Esbjerg

Blå blok stemmer forslag om helhedsplan for midtbyen ned

Sådan så en del af Torvegade 6-projektet ud i gadeplan, mens hjørne-ejendommen stadig skød 12 etager i vejret. Nu er grænsen sat til otte etager, og det er det, der ser ud til at blive arbejdet videre med.  Visualisering: Friis Molkte og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk
Et flertal i Esbjerg Byråd stemte mandag aften nej til udarbejdelse af et udkast til en helhedsplan for hele midtbyen. Forslaget fra S og SF blev i sidste måned fremsat i kølvandet på det nu kuldsejlede Torvegade 6-projekt, der nu maksimalt må skyde op i otte etager.

Esbjerg: Rent kommunalpolitisk har sagen om Det Faglige Hus-duoen Johnny Nim og Brian Elsted Hansens private byggeprojekt på Torvegade 6 ligget stillet i omtrent en måned, men mandag aften gik den ikke længere.

Sagen fik for gud ved hvilken gang en runde i Esbjerg Byråd, og endnu engang endte det med, at byrådets røde fløj led nederlag.

Sagen er som tidligere omtalt den, at et smalt borgerligt flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Esbjerglisten og De Konservative efter megen polemik og offentlig debat har sat en maksimal højde på otte etager på grunden ved et møde i slutningen af januar i år.

Eftersom det oprindeligt udarbejdede forslag til kommuneplan-ændring, lokalplan og miljørapport omhandler et projekt i henholdsvis 12 og syv etagers højde, måtte den borgerlige fløj i Plan & Miljøudvalget bestående af Venstres tre medlemmer og Esbjerglistens ene medlem, Hans K. Sønderby, formelt stemme imod plangrundlaget på et efterfølgende udvalgsmøde og i stedet give forvaltningen i opdrag at gå i dialog med de to bygherre om udarbejdelse af et ændret plangrundlag til et nyt projekt i reduceret højde.

På udvalgsmødet stillede Socialdemokratiet og SF imidlertid forslag om at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at få udarbejdet et udkast til en helhedsplan for hele midtbyen, hvortil der skal hentes input fra eksterne parter som eksempelvis Esbjerg Byforum og Esbjerg Kommunes Byfond.

Da de borgerlige har flertal i udvalget faldt S og SFs forslag, hvorefter partierne begærede sagen i byrådet, hvor den landede en måned senere, nærmere bestemt mandag aften.

Annonce

Intet nyt under solen

Her var debatlysten stor, omend det ville være synd at sige, at der kom nye synspunkter frem, eller at de fastlåste positioner rokkede sig så meget som en tomme i byrådets to fløje.

Det endte da også med det forventelige, nemlig at kun Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale og SF stemte for forslaget om udarbejdelse af en helhedsplan, mens Venstre, Esbjerglisten, De Konservative og Dansk Folkeparti stemte imod.

Borgerlistens Henrik Vallø, der tidligere har udtalt, at han helst så et projekt i fem etager, men til nød kunne gå med til syv, undlod at stemme efter at have kommenteret  kompromis'et med de otte etager som noget, der "desværre nu er hverken fugl eller fisk":

- Nu er ingen glade. Det er helt klart en afgørelse, som gør alle skuffede. Bygherrerne er skuffede – de ville gerne have haft 12 etager. Borgerne er lige så skuffede – de ville have fem etager, så her går ingen fra som vindere, sagde han blandt andet.

Sagen kort

Det Faglige Hus-duoen Johnny Nim og Brian Elsted Hansen havde rent privat planer for et storstilet erhvervs- og boligbyggeri i op til 12 etager - 44,5 meter - på den gamle musikforretning-grund i Torvegade.

Planerne skulle udmønte sig i byggeri med erhverv i stue og eventuelt 1. sal og omkring 20 store, lyse lejligheder fra 100 til 200 kvadratmeter og opefter i de øvre etager. Byggeriet er tegnet i to niveauer - der var således lagt op til to huse på henholdsvis 12 og syv etager på den lille grund, der fylder 480 kvadratmeter i landskabet.

Nu bliver byggeriet maksimalt otte etager i højden efter Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Esbjerglistens beslutning på et møde i slutningen af januar. De tre partier og den ene liste kan tilsammen mønstre 16 mandater, hvilket udgør flertallet i det 31 mandater store Esbjerg Byråd.

Sidste mand i blå blok, Henrik Vallø fra Borgerlisten, meddelte dengang, at han helst så et byggeri i fem etager på grunden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce