Annonce
Debat

Bliver demokratiet mon indskrænket?

Læserbrev: Ved sidste byrådsmøde i både Esbjerg og Varde Kommuner var der lagt op til, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke længere skulle deltage i andre udvalg, end dem de formelt er valgt til (vand og spildevand). Helt konkret ville de 2 direkte valgte bestyrelsesmedlemmer fremadrettet ikke længere kunne deltage i udvalg for fjernvarme og affald. I sidste øjeblik blev sagen pillet af begge dagsordener. Nu afventes en revideret sagsfremstilling.

Bestyrelsen ledes af viceborgmester Anders Linde, Varde Byråd. Esbjerg Byråd har udpeget Henning Ravn (næstformand), Jesper Frost Rasmussen og Mussa Utto. De er udpeget i forbindelse med konstitueringen af byrådet i december 2017. Her er der en lang række udvalg, nævn og kommissioner, hvortil der skal udpeges byrådsmedlemmer.

Således også til bestyrelsen for Din Forsyning. Her får formanden i honorar 150.000 kroner, næstformanden 75.000 kr. og de øvrige medlemmer får 37.500 kr. årligt. Altså det man kan lidt kækt kan kalde et "mindre godt ben".

Annonce

Herudover er der så bl.a. de 2 forbrugervalgte medlemmer. Her er Carsten Sohl, Varde, og Erhardt Juhl, Oksbøl, valgt. Ofte tale om kompetente og engagerede borgere, der brænder for netop det område, de stiller op til i direkte valg.

Det er derimod langt fra givet, at de af byrådet udpegede medlemmer har den fornødne indsigt, gejst og interesse i netop Din Forsyning. Ofte er der tale om udpegede, der er blevet forbigået med de "fede ben" i konstitueringen, og derfor i en tilfældig kabale må nøjes med et "mindre godt ben" i Din Forsyning. Som tidligere direktør i Din Forsyning må borgmesteren dog siges at være undtagelsen her.

Sagens håndtering af de to ejere er både tåbelig, uovervejet og amatøragtig. Men mon dog ikke den reviderede sagsfremstilling vil udvise den fornødne fornuft?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce