Annonce
Esbjerg

Blue Water om havnelov i limbo: Bredt brancheudvalg kan hjælpe politikerne

Søren Nørgaard Thomsen, adm. direktør, Blue Water Shipping, bifalder at der gives bedre tid til at foretage justeringer af havneloven. Foto: BWS
Blue Water Shipping bifalder, at der bruges endnu mere tid på ændring af havneloven. Også Anders Kronborg (S) har i lighed med den store Esbjergvirksomhed fokus på offentlig opgavetyveri som noget centralt.
Annonce

Esbjerg: En revision af havneloven kan betyde omdannelse af flere danske havne fra kommunal selvstyrehavne til kommunale aktieselskaber, og sker det, bliver de private aktører med stor sandsynlighed ramt. For ændres havnens selskabsform kan den i fremtiden give sig i kast med aktiviteter, der konkurrerer med de private virksomheder på havnen.

Sådan lød bekymring fra Blue Water Shipping og andre betydningsfulde aktører på Esbjerg Havn for et par år siden i forbindelse med den daværende regerings planer om en revision af havneloven.

Revisionen nåede aldrig i mål, og i forbindelse med åbningen af det nye Folketingsår er det nu kommet frem, at den ellers planlagte revision af havneloven ikke er på regeringens lovprogram.

Hos Blue Water Shipping siger administrerende direktør Søren Nørgaard Thomsen om den nye situation.

- Blue Waters ønske er en god og fair havnelov. Så må der gerne bruges tid på, at få den godt gennemarbejdet. En ny lov skal sætte en stopper for offentligt opgavetyveri og sikre mærkbare sanktioner mod de havne, der måtte bryde loven. Vi er tilfredse, hvis disse elementer bliver en del af den nye havnelov, lyder det fra direktøren med en klar henvisning shippingfirmaets tidligere konflikt med den af Odense Kommune ejede Lindø Port of Odense angående lastning og losning af skibe samt brug af en kran.

Organisering

Havneloven foreskriver en række forskellige måder, danske havne kan organisere sig på. I dag er de fleste havne enten kommunale havne eller kommunale selvstyrehavne, mens seks havne er ejet via en kommunalt aktieselskab.

Havneloven giver de forskellige organisationsformer forskellige frihedsgrader. Kommunale selvstyrehavne har f.eks. begrænsninger på, hvilke opgaver, de må udføre i forhold aktieselskaberne.

En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, hvis økonomi er adskilt fra kommunens. Havnen er fritaget for skat, men den skal drives, så dens indtægter mindst dækker udgifterne. Overskud skal som hovedregel komme havnens brugere til gode, eksempelvis igennem lavere takster. Havnens kerneopgaver er at stille kraner, pakhuse og lignende til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer og areallejere.

En kommunal aktieselskabshavn er en erhvervsmæssig virksomhed, der er helt eller delvist kommunalt ejet. Havnen betaler skat og har som formål at skabe overskud. Af de tre nævnte organiseringsformer har en kommunal aktieselskabshavn den største grad af forretningsmæssig frihed. Havnen kan udføre havnerelateret operatørvirksomhed, herudover har private aktører ikke fortrinsret til at udøve havnerelateret operatørvirksomhed i forhold til havnen. Den kan bl.a. også udføre skibsrelaterede hjælpetjenester samt eje og drive bygninger og anlæg, der servicerer havnens brugere.

Annonce

Konstruktiv involvering

Blue Water-direktøren siger desuden, at fordi transportministeren ikke ønsker at fremlægge et lovforslag i Folketingsåret 2019/20 betyder det ikke, at man ikke går i gang med det forberedende arbejde.

- I så fald er vores forslag til ministeren at igangsætte et arbejde med først en Dansk Maritim Infrastruktur Strategi og derefter havnelovsarbejdet. For at bryde den nuværende frontkrig, der er baseret på den rapport ekspertudvalget kom med, kunne ministeren nedsætte et bredt brancheudvalg til at hjælpe politikerne. Det vil sikre, at alle relevante parter bliver involveret, og at man får alle synspunkter på bordet, både de mere teoretiske såvel som de praktiske, siger Søren N. Thomsen og fortsætter:

- Uanset hvilken proces og tidshorisont ministeren vælger, kan vi fra Blue Waters side bekræfte, at vi fortsætter vores konstruktive involvering i at sikre en god og fair havnelov. Dette vil fortsat ske i eget navn såvel som via vores nye brancheorganisation, Danske Shipping- og Havnevirksomheder.

Annonce

Bred opbakning

Danske Havne har allerede tilkendegivet, at man er meget lidt begejstret for, at regeringen ikke har havnelovsrevisionen med i sit kommende lovprogram:

- Hvis jeg skal udtrykke det diplomatisk, så er det meget, meget, meget ærgerligt, har direktør Tine Kirk Pedersen udtalt.

Imens siger Anders Kronborg (S), folketingsmedlem valgt i Esbjerg, som også har drøftet situationen med Blue Water-stifter, Kurt Skov:

- Jeg kan bekræfte, at vi ønsker at gøre arbejdet grundigt, og det vil formentlig tage tid, hvis man skal lande noget, som nyder bred opbakning og som således er langtidsholdbart. Jeg har selv været nervøs for offentligt opgavetyveri og har en god dialog med vores havneordfører på Christiansborg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Indland

Nu kan du få dit kørekort på mobilen

Danmark

Jesper Petersen bliver ny statsrevisor

Annonce