Annonce
Esbjerg

Boliger nedlægges som led i hemmeligt projekt

Her ved den røde prik på kortet ligger de to kommunale boliger, der nu skal nedlægges.

To kommunale boliger skal nedlægges som led i realiseringen af det hemmeligholdte Projekt Ember - et datacenter mellem Esbjerg og Andrup.

Esbjerg: Nysgerrigheden var ligeså stor blandt politikerne i Plan & Miljøudvalget, som den er andre steder, men heller ikke byrådsmedlemmer får oplysninger om, hvilket udenlandsk selskab, der vil købe det 2,5 millioner kvadratmeter store område og bygge et datacenter mellem Esbjergmotorvejens afkørsel øst og nord og Andrup og mellem Storegade og Andrupvej.

Det blev ellers forsøgt, da politikerne skulle behandle sagen om nedlæggelse af to kommunalt-ejede boliger på henholdsvis Nordre Tovrupvej 21 og Nordre Tovrupvej 26. Husene, der p.t. er udlejede og har boligarealer på henholdsvis 130 kvadratmeter og 118 kvadratmeter, ligger i vejen, hvis der skal være erhvervsområde, men politikerne fik ikke en snus at vide om, hvem der står bag Projekt Ember, som det meget hemmelighedsfuldt kaldes.

Teknisk direktør Hans Kjær var nemlig lukket som en østers, da han blev forsøgt frittet ud, fortæller en leende udvalgsformand, Karen Sandrini (S).

Annonce

Sagen kort


  • Esbjerg Kommune er blevet kontaktet af en udenlandsk virksomhed, som mellem Esbjerg og Andrup vil opføre et datacenter med datahaller, samt supportfaciliteter og indrettet med interne veje og parkering med videre og forskellige teknikbygninger og teknisk udstyr. Det er planen, at datacentret anlægges i flere etaper hen over en årrække.
  • Det aktuelle projekt Ember omfatter cirka 250.000 kvadratmeter bebygget areal fordelt på 200.000 kvadratmeter datahaller og 50.000 kvadratmeter administrations-, logistik- og servicebygninger, samt herudover en eller to højspændingsstationer, hver med et areal på cirka 30.000 kvadratmeter og nødstrømsanlæg med et samlet areal på cirka 6.500 kvadratmeter.

Frivillige aftaler

Ifølge Boligreguleringsloven er det ikke tilladt uden videre at nedlægge boliger helt eller delvist. Der skal politisk godkendelse ind over hver gang. Udvalget godkendte nedlæggelsen uden problemer, idet boligerne er ligger så centralt i området, at det ikke kan lade sig gøre bare at sælge arealerne uden om boligerne.

Ifølge Karen Sandrini har der været holdt møder med beboerne i begge huse, og de har erklæret sig indstillede på at indgå frivillige aftaler om fraflytning.

Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten er Esbjerg Kommune i fuld gang med planlægningsarbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg, herunder en miljøvurdering og en såkaldt afgrænsningsrapport. Af rapporten fremgår det, at projektet omfatter opførelse af et datacenter med datahaller, samt supportfaciliteter og indrettet med interne veje og parkering med videre og forskellige teknikbygninger og teknisk udstyr. Det er planen, at datacentret anlægges i flere etaper hen over en årrække.

Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Johannes leder efter Mohamed i Ribe

Leder For abonnenter

Danmark skal hænge sammen

Kan man forestille sig en situation, hvor det offentlige dropper investeringen i vejnettet i dele af landet, så borgerne selv må i gang med asfalteringen? Nej selvsagt ikke. Men faktisk er det nogenlunde en parallel beslutning, vores regering har truffet ved at ikke at afsætte midler til bredbåndspuljen i sit udspil til finanslov. Danmark er på vej til at blive næsten 100 procent digitaliseret. Det rummer mange fordele. Både i dialogen med myndighederne og i privatlivet kan det meste hurtigt og bekvemt ordnes via nettet, der samtidig giver adgang til et uendeligt univers af information og underholdning. Forudsætningen for at være en del af det moderne Danmark er hurtigt, stabilt internet. Imidlertid er det fortsat steder i landet, hvor borgerne ikke har denne mulighed. Hermed er de berørte koblet af en central del af infrastrukturen. Konsekvenserne er logiske. Unge familier vælger landet fra, hvis der ikke er net af tilstrækkelig kvalitet. Man skubber således yderligere på den affolkning, der allerede er sat ind af andre årsager. Kreditinstitutternes uvilje til at yde lån til boligkøb i den knap så tæt befolkede del af landet er i forvejen et problem. Men er der heller ikke netforbindelser af en antagelig kvalitet kan boliger på landet blive usælgelige. Samtidig er det svært at drive virksomhed uden bredbånd. Både det lille mekanikerværksted i landsbyen og den moderne landmand er afhængig af computeren. Ansvaret for netforbindelser kan man ligeså lidt som byggeri af veje eller broer pålægge den enkelte. Et eksempel fra Fyn viser således, at det kan koste privatpersoner op til godt 270.000 kroner at få etableret en individuel forbindelse med fibernet. Naturligvis skal staten være sparsommelig. Men en pulje på 100 millioner kroner er ingen kæmpepost på statens samlede udgifter, der i 2018 var på næsten 700 milliarder kroner. For borgerne kan hurtig adgang til nettet til gengæld gøre en verden til forskel. Danmark skal hænge sammen.

Varde

Købmand berørt over sur smiley: Der var ingen fare for fødevaresikkerheden

Annonce