Annonce
Esbjerg

Boliger på vej i Gl. Sædding uden protester

Denne gang er der ikke kommet høringssvar til det nedskalerede byggeprojekt i Gl. Sædding. Visualisering: Ungdomsbo
30 nye boliger på vej på Strandvænget i Gl. Sædding. Ny lokalplan oversendt til byråd med anbefaling. Ingen indsigelser i høringsfase.

Esbjerg: Ungdomsbos kommende boligområde ved Strandvænget i Gl. Sædding ser ud til at være faldet i god jord hos de omkringboende - sådan som udformningen af boligbyggeriet er landet.

I al fald er der ikke indkommet en eneste bemærkning til de seneste planer, der giver mulighed for cirka 30 boliger som tæt-lav bebyggelse omkranset af grønne træer med adgang til et grønt opholdsareal for hele bydelen.

Plan & Miljøudvalget har netop godkendt lokalplanen for området, og sagen er nu oversendt til byrådet med anbefaling.

Annonce

Området

  • Lokalplanområdet, der er på 21.600 kvadratmeter, ligger i Gl. Sædding og afgrænses af Lyngvejs Ældrecenter og parcelhuse mod syd samt boliger i to etager mod henholdsvis nord og øst.
  • Området har tidligere været anvendt som boldbane og grænser op til forskellige boligområder, der er opført i forskellige perioder og i forskellige stilarter. På Strandvænget findes både traditionelt parcelhusbyggeri fra midten af 1960'erne og frem, om- og tilbyggede parcelhuse samt rækkehusbebyggelse i to etager, lyder beskrivelsen fra den kommunale forvaltning.

Sten på vejen

Sagen fik ellers en uheldig begyndelse i form af en særdeles ublid medfart til Ungdomsbos oprindelige projekt, der indeholdt cirka 40 boliger som tæt-lav bebyggelse i den nordvestlige del og tre punkthuse på fire til seks etager indeholdende cirka 50 boliger i den sydøstlige del. Den sidste del af projektet kunne borgerne og Sædding-Fovrfeld Lokalråd bestemt ikke lide, og i Plan & Miljøudvalget stejlede Dansk Folkeparti også over byggeriet i højden.

Det hele endte med, at et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og Venstre i Plan & Miljøudvalget blev enige om at give tilladelse til et beskåret projekt med kun to tårne istedet for tre, og hvor der maksimalt måtte bygges op i fire etager. I økonomiudvalget fik Dansk Folkeparti opbakning til sin modstand fra Borgerlisten og De Konservative, men da sagen skulle behandles i byrådet, blev sagen i sidste øjeblik udsat på grund af en kommunal hørings-bommert.

Årsagen var, at de 337 borgere, der i september sidste år skulle have haft høringsmaterialet tilsendt i e-boks, viste sig ikke at have fået det. Istedet var de kommunale breve blevet sendt til én adresse.

Ungdomsbo valgte siden at trække projektet og begynde helt forfra, og det blev altså til dette forslag, hvor byggeriet i højden helt er fjernet.

Her skal der ligge 30 nye tæt-lave boliger på Strandvænget. Området bliver vejbetjent fra Kystparken. Kort: Esbjerg Kommune.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tønder

Trods lussing var træner tilfreds

Leder For abonnenter

Vores naboers mismod tiltager konstant

Allerede før første stolpe var sat, skabte det danske vildsvinehegn tysk mismod . Her er det en udbredt opfattelse, at der er tale om en camoufleret grænsemur. Anlægget bliver kædet sammen med den danske indrejsekontrol og skaber hos vores naboer billedet af et land, der ønsker at isolere sig. Nu er hegnet færdig, og alt er meget værre. Det viser sig, at hegnet er en dødsfælde for vildtet. Billeder af kvæstede og dræbte dyr fylder tyske, sociale platforme og traditionelle medier. Selv landsdækkende tv har haft indslag. Med tysk logik er hegnet ubegribeligt. Naboerne påpeger ganske korrekt, at afspærringen ikke er nogen garanti for, at den afrikanske svinepest ikke når vores breddegrader. Vildsvin kan snige sig over i de passager, der er skyldes veje og vandløb. Samtidig er dyrene fremragende svømmere, der let kan krydse Flensborg Fjord. Endelig udgår den største smittefare ikke nødvendigvis fra vildsvin, men fra mennesker. Hvis en inficeret, polsk kødpølse på en eller anden vis havner i danske dyrs fødekæde, er skaden sket. Alle disse indvendinger er ubestrideligt rigtige. Og så må der vel stikke noget andet under, konkluderer førnævnte, tyske logik. Vi er hidtil ikke lykkedes med at forklare, at der i høj grad er tale om en mentalhygiejnisk foranstaltning. Danske landmænd og fødevaresektorens mange ansatte kan sove lidt roligere, fordi der trods alt er rejst en barriere mod smitten. Samtidig sender vi et signal til de udenlandske markeder om, at vi bekymrer os om fødevaresikkerheden. Da dette budskab tilsyneladende er usælgeligt hos vores naboer, kan vi i det mindste begrænse skaden. Derfor er det fint, at der nu træffes foranstaltninger, som skal begrænse faren for yderligere skader på vildt. Men samtidig må det være tilladt at undre sig over, at ingen havde forudset problemet. Så var vi nok stadig blevet stemplet som nationalister. Men vi var i det mindste sluppet for beskyldningen om, at vi slog Bambis mor ihjel.

Annonce