Annonce
Danmark

Læserbrev: Bonnichsen er ikke blevet klogere

Annonce

Debat: I et debatindlæg i avisen Danmark 12. november indleder den tidligere politimand, Hans Jørgen Bonnichsen, blidt, idet han ser den ny-redigerede udgave af Højskolesangbogen som ”en fin mulighed for at tale sammen, debattere de store ting i livet og en enestående mulighed for at blive klogere på andre og på sig selv”.

Uvilkårligt spejder man forventningsfuldt efter prægnante eksempler på, at Hans Jørgen Bonnichsen er blevet klogere – både på andre og på sig selv, og at han med både glæde og indsigt er i stand til at behandle temaer, der refererer til de store ting i livet – eller måske, at han lægger op til en meningsfuld samtale om både historiske-, kulturelle- og religiøse spørgsmål, som nu på en dyster baggrund atter påkalder sig både øget og skærpet opmærksomhed.

Desværre må man spejde forgæves, og det er skade, for der er meget på spil i disse år – også i vort land.

Skønt Bonnichsen fremfører, at netop Højskolesangbogen er hans inspirationskilde, har han tilsyneladende intet at bidrage med, og det er jo egentligt ejendommeligt, da netop Højskolesangbogen med sin emnerigdom på mange parametre og med en sjælden digterisk og kompositionsmæssig kvalitet også beretter om, hvad det danske folk over det seneste par århundrede blandt andet via samtalen har opnået, når det gælder respekten for begreber som åbenhed, frihed, frisind og folkestyre, og når det gælder forståelsen af disse begrebers grundlæggende betydning.

Men desværre falder Bonnichsen – efter sin positive indledning – ”pladask” tilbage i rollen som den bedrevidende, der med et anstrøg af noget, som kunne synes totalitært, ser sig berettiget til at svinge ”krabasken” over anderledestænkende.


Men desværre falder Bonnichsen – efter sin positive indledning – ”pladask” tilbage i rollen som den bedrevidende, der med et anstrøg af noget, som kunne synes totalitært, ser sig berettiget til at svinge ”krabasken” over anderledestænkende.


Det kridter desværre ikke banen op for en meningsfuld samtale, når Bonnichsen fremfører, at forbehold over for optagelsen i Højskolesangbogen af Isam B.s sang ”Ramadan i København” kun kan forstås som en epidemisk nedrakning af islam.

Den tanke falder åbenbart slet ikke Bonnichsen ind, at det måske også kunne skyldes, at man slet og ret finder sangens digteriske kvalitet for ringe og for overfladisk. Samtidig synes digtet at indeholde et anstrøg af lovreligionstendenser med ordene ” --- Kroppen vendt mod sydøst / Panden mod tæppet ned ---”.

Det er imidlertid spørgsmål, der kan diskuteres, men diskussionen udebliver desværre, når Bonnichsen i stedet for seriøs analyse blot kaster sig ud i personangreb mod folk, som ikke deler hans opfattelse.

Hvis ikke de forstår, hvad Hans Jørgen Bonnichsen siger, må de være bærere af ”en hadprædikants briller”, og så må det åbenbart være på sin plads at karakterisere dem som forkæmpere for ”den trivielle epidemiske islam-bashing”, som den tidligere politimand så karakteristisk og ”elegant” formulerer sig.

En sådan debatform giver mindelser om et totalitært–ideologisk tankesystem, som det, der under Den kolde Krig – før Sovjetkommunismens sammenbrud – ganske ofte kunne iagttages, når diktaturets fortræffeligheder fra flere sider ganske hårdnakket blev fremført.

I dag kan det undre, at så mange også den gang tog så katastrofalt fejl.

Måske Hans Jørgen Bonnichsen burde læse– eller genlæse Madeleine Albrights fremragende bog ”Vinter i Prag”. Her er såvel totalitarismen som diktaturet, der er totalitarismens uundgåelige følgesvend, både præcist beskrevet og på afslørende vis demaskeret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live: En typisk minkavler får udbetalt over 11 millioner kroner - se tallene her

Annonce