Annonce
Haderslev

Borger: Højhusprojekt gør vold på alle planer

Henning Lausten er tidligere formand for Dansk Cyklist Forbund i Haderslev og har altid blandet sig i debatten. Mens han var meget glad for supercykelstiens indvielse i november 2017 er har meget ked af de byggeplaner, der er på Honnørkajen på Haderslev Havn. Arkivfoto: Larz Grabau
Hanne og Henning Lausten har i mange år interesseret sig for byudvikling. De føler ikke, de er nej-sigere, men de føler, at Haderslev Kommune holder alle de borgere, der har været involveret i udformningen af masterplanen for Haderslev Havn for nar.
Annonce

Borgerne er blevet holdt for nar. Honnørkajprojektet er i klar modstrid med både masterplanen for havnen for 2004 og masterplanen for Jomfrustien fra 2017. Investorgruppen, Haderslev Boligselskab og Haderslev Byråd bør derfor genoverveje deres beslutning og trække projekt og lokalplanforslag tilbage.

Sådan lyder det fra Henning Lausten, der sammen med sin hustru Hanne retter en skarp kritik af højhusprojektet ved Honnørkajen.

- Et enkelt blik på forsiden af masterplanen for Jomfrustien, som byrådet vedtog mindre end to år før offentliggørelsen af højhusprojektet, havde været tilstrækkeligt til at minde politikerne om, at de havde stillet os alle noget helt andet i udsigt.

- Det er ikke blot et alt for overdimensioneret projekt, der vil stå som en mur og spærre for udsigten, når man ser ned ad Jomfrustien. Man gør også vold på masterplanerne for både Jomfrustien og havnen og holder de mange borgere, der har været involveret i planarbejdet, for nar. Det bryder jeg mig som borger ikke om. Desuden har kommunen brugt penge på arkitekter til disse planer, og så kommer dette højhusprojekt som ud af den blå luft. Et projekt, som på grund af sin størrelse slet ikke hører hjemme på en havn.

Annonce

Stor interesse

Henning Lausten har i mange år beskæftiget sig med arkitektur, boligpolitik, bygeografi og byplanlægning. Sammen med Hanne Lausten har han lavet en kommenteret litteraturliste, der hedder ”Bygninger i Haderslev”, lige som han har lavet to store oversigter over ”Byggeri, arkitekter og bygherrer i Haderslev 1890-1960” samt periodens byggeri rundt om middelalderbyen – vej for vej ”Arkitekter i Haderslev 1890-1960”.


Vi vil ikke have, at kommunen begår en fejltagelse, der rykker Haderslev ned i 2. eller 3. division, fordi man med et enkeltstående byggeprojekt ødelægger noget enestående.

Henning Lausten


- Det er totalt misforstået, hvis nogen tror, at vi tager nej-hatten på i forhold til Honnørkaj-projektet, fordi vi ikke vil have udvikling. Men vi har fulgt med i byens udvikling i 45 år og tænker, at dette er helt galt. Vi vil ikke have, at kommunen begår en fejltagelse, der rykker Haderslev ned i 2. eller 3. division, fordi man med et enkeltstående byggeprojekt ødelægger noget enestående. Vi vil have, at det, der bliver bygget, har kvalitet, og at vi udvikler byen med kvalitet. Og så kan det ikke nytte, at man som projektmager kan komme og sige til en kommune, at sådan skal det være. Et nyt byggeri skal indrettes efter kommunens og borgernes planer, siger Henning Lausten, der igen peger på forsiden af Masterplanen for Jomfrustien:

- Her er der i udkanten på Honnørkajen antydet et byggeri i fire etager – og at der er åbent ud til fjorden.

Annonce

Tæt bebyggelse

Det da også særligt planerne om at bygge et højhus i op til 55 meters højde direkte ud til Honnørkajen samt almene boliger bagved i op til otte etagers højde, der får Henning Lausten til at råbe vagt i gevær. I alt 150 private og almene boliger er planlagt:

- Jeg mener, at man skal holde sig til fire etager, som det hele tiden har været planlagt. Dels af hensyn til naboerne i Søslangen og dels af hensyn til byens profil. Og så er det desuden, at jeg tænker, at der bliver så mange boliger, at der ikke bliver behov for at bygge boliger langs Jomfrustien, hvilket der jo er lagt op til i masterplanen for Jomfrustien.

Der er otte meter fra kajkanten til Henning Laustens cykel. Så langt kommer det nye højhusbyggeri til at strække sig ud over Honnørkajen. Der bliver ikke meget honnør over den længere, mener Henning og Hanne Lausten. Privatfoto

Ud over forholdet til anden planlægning er det særligt bebyggelsesplanen og bebyggelsestætheden, samt skyggeforhold og Honnørkajen, der optager Henning og Hanne Lausten.

I deres høringssvar til det lokalplanforslag, der er i høring frem til den 23. oktober, udtrykker Hanne og Henning Lausten stor bekymring for tætheden af byggeriet.

- Der tales om en udnyttelsesprocent på 185 procent, hvor man hidtil har talt om 110 procent. Det gør, at der stort set ingen opholdsmuligheder bliver i sol eller læ for beboerne i de almene boliger - eller legeplads. Hovedparten af pladsen mellem højhuset og de almene boliger bliver optaget af parkeringspladser.

Baggrund

Haderslev Byråd godkendte den 25. august forslag til kommuneplantillæg 12-2017, Boligområde ved Honnørkajen, Haderslev og forslag til lokalplan 10-41, Boligområde ved Honnørkajen, Haderslev, som derefter blev sendt i offentlig høring i otte uger frem til den 23. oktober. Planområdet er beliggende ved Honnørkajen, Jomfrustien og Gasværksvej i Haderslev.

Området er på cirka 14.000 kvadratmeter, og indholdet i kommuneplantillægget 12-2017 og lokalplan 10-41 er udarbejdet, fordi Haderslev Kommune ønsker at omdanne planområdet til et nyt boligområde. Planerne åbner mulighed for, at der kan etableres cirka 150 boliger i form af både private og almene etageboliger.
Planerne åbner desuden mulighed for etablering af boligbebyggelse i forskellige højder, hvor en del af byggeriet tillades i en max højde på 55 meter.

Henning Lausten hæfter sig desuden ved, at afstanden fra kaj til kantsten på Honnonørkajen til byggeriet indskrænkes fra 15 til otte meter.

- Dermed er ideen fra havnemasterplanen om en pladsdannelse ved Honnørkajen skrinlagt. Vi får en smal passage, hvor der ikke er mulighed for ret meget honnør for besøgende skibe eller særlig meget aktivitet.

Annonce

En stadsarkitekt

Hanne og Henning Lausten håber, at projektet bliver trukket tilbage. De håber også, at kommunen får en stadsarkitekt, der kan være med til at sikre kvaliteten i fremtidige projekter og undgå et byggeprojekt som det, der er lagt op til ved Honnørkajen:

- Ikkee for at være nejsiger, men for at inspirere bygherrer til at udforme projekter, der både er i overensstemmelse med kommunens planlægning og som kan tilføre Haderslev nye kvaliteter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Lyt til Danmark fortæller: Journalist Kasper Løvkvist var øjenvidne til grædende statsminister - hør hans oplæsning her

Esbjerg

3. døgn uden nye smittede: Vadehavsskole er ved at have styr på smitteudbrud

Annonce