Annonce
Varde

Borger melder kommunen til politiet for medvirken til dokumentfalsk

Bjarne Pedersen fra Kvong fik nys om sagen, da han selv kiggede på ejendommen, som han ejede i årene 1983-2003. Han undrede sig over, at der var en lejlighed på førstesalen, selvom lokalplanen forhindrer det. Foto: Henrik Reintoft
Bjarne Pedersen er rystet over Varde Kommune, som i hans øjne mod bedre vidende godtog, at erhvervsejendom i Varde var indrettet med bolig i 1985. Derved fik den nuværende ejer i 2015 lovliggjort en lejlighed på førstesalen på trods af, at lokalplanen udtrykkeligt siger, at der kun må være erhverv og undervisning.
Annonce

Varde/Kvong: Det handler om troværdighed, tillid til kommunen og retsfølelse for den 76-årige Bjarne Pedersen fra Kvong. Han har derfor meldt Varde Kommune og ejeren af en erhvervsejendom i Varde midtby til politiet for blandt andet dokumentfalsk og misbrug af stillingen i det offentlige.

Sagen drejer sig om en mindre erhvervsbygning, som ligger i en baggård i Varde. Han ejede selv bygningen i årene 1983-2003, hvor han drev virksomheden Alscan, der laver aluminiumsvinduer til staldbygninger. I 1989 vedtog Varde Byråd en lokalplan for bygningen, der udelukkende kun må bruges til erhverv. Eneste formål med lokalplanen var at forhindre mulighed for bolig. Senere er der lavet et tillæg til lokalplanen, så bygningen må bruges til undervisning.

Mulige straffelovsovertrædelser

  • § 161: Med bøde eller fængsel indtil to år straffes den, som afgiver en falsk erklæring på tro og love.
  • § 155: Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil fire måneder.
  • § 157: Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil fire måneder.
Annonce

Tro og love

Men Bjarne Pedersen opdager så, at den nuværende ejer i 2015 skrev under på en tro- og loveerklæring, at der allerede i november 1985 var en bolig på førstesalen. Altså inden lokalplanen fra 1989. Derved er det lykkedes den nuværende ejer af få lovliggjort førstesalen til bolig.

- Så begynder jeg at rode i det og finder ud af sammenhængen. Jeg ser ikke anden mulighed end at melde dem til politiet, siger Bjarne Pedersen.

For han ved om nogen, at der ikke var bolig i 1985, da han selv havde virksomhed i bygningen. Så er det for ham dokumentfalsk. Og ifølge ham så vidste kommunen udmærket, at det ikke passede. For lokalplanen fra 1989 var jo netop lavet for at forhindre bolig.

Den nuværende ejer fik i 2005 også at vide af kommune, at der ikke må etableres bolig på førstesalen. Men med forvaltningens hjælp, så blev det i slutningen af 2014 forsøgt at få ophævet lokalplanen. Men det sagde et flertal i plan og teknik nej til.

Annonce

Fulgte ikke byrådet

Det er en den kontekst, at Bjarne Pedersen finder, at en medarbejder og tidligere direktør i plan og teknik har gjort sig skyldig i grov forsømmelse og medvirken til dokumentfalsk. For forvaltningen fulgte ikke byrådets afslag, men gjorde det stik modsatte. At tillade en bolig på førstesalen, hvorved ejendommen steg i pris.

- Hvis det havde været mig, så var jeg endt i spjældet. Så nu kører rouletten, siger Bjarne Pedersen.

Han vedgår, at det på mange måder er en lille sag, som meget let kunne være undgået.

- Man kunne bare lave en ny lokalplan. Så var det løst, siger Bjarne Pedersen.

Men han finder det meget betænkeligt, at forvaltningen går imod byrådet.

Det er denne hvide ejendom i en baggård i Varde midtby, der er sagens omdrejningspunkt. Foto: Henrik Reintoft
Annonce

Ikke politisk afgørelse

Kommunaldirektør Mogens Pedersen fortæller, at der har været et langt forløb i sagen mellem kommunen og Bjarne Pedersen, der ved en fejl ikke rettidigt fik sagen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal blandt andet holde øje med, om kommunerne forvalter korrekt inden for lovens rammer.

- Det er ikke en politisk afgørelse. Jeg mener ikke, at vi har begået noget strafbart. Det er på en måde sundt, at politiet ser på sagen, siger Mogens Pedersen.

JydskeVestkysten har forgæves via både mail og telefon forsøgt at få fat i ejeren af bygningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Regionalt

Kun tre kommuner går fri af bekymrende smittetal: Nu har coronaen også godt fat i Sønderborg og Vejen

Annonce