Annonce
Varde

Borger melder kommunen til politiet for medvirken til dokumentfalsk

Bjarne Pedersen fra Kvong fik nys om sagen, da han selv kiggede på ejendommen, som han ejede i årene 1983-2003. Han undrede sig over, at der var en lejlighed på førstesalen, selvom lokalplanen forhindrer det. Foto: Henrik Reintoft
Bjarne Pedersen er rystet over Varde Kommune, som i hans øjne mod bedre vidende godtog, at erhvervsejendom i Varde var indrettet med bolig i 1985. Derved fik den nuværende ejer i 2015 lovliggjort en lejlighed på førstesalen på trods af, at lokalplanen udtrykkeligt siger, at der kun må være erhverv og undervisning.

Varde/Kvong: Det handler om troværdighed, tillid til kommunen og retsfølelse for den 76-årige Bjarne Pedersen fra Kvong. Han har derfor meldt Varde Kommune og ejeren af en erhvervsejendom i Varde midtby til politiet for blandt andet dokumentfalsk og misbrug af stillingen i det offentlige.

Sagen drejer sig om en mindre erhvervsbygning, som ligger i en baggård i Varde. Han ejede selv bygningen i årene 1983-2003, hvor han drev virksomheden Alscan, der laver aluminiumsvinduer til staldbygninger. I 1989 vedtog Varde Byråd en lokalplan for bygningen, der udelukkende kun må bruges til erhverv. Eneste formål med lokalplanen var at forhindre mulighed for bolig. Senere er der lavet et tillæg til lokalplanen, så bygningen må bruges til undervisning.

Annonce

Mulige straffelovsovertrædelser

  • § 161: Med bøde eller fængsel indtil to år straffes den, som afgiver en falsk erklæring på tro og love.
  • § 155: Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil fire måneder.
  • § 157: Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil fire måneder.

Tro og love

Men Bjarne Pedersen opdager så, at den nuværende ejer i 2015 skrev under på en tro- og loveerklæring, at der allerede i november 1985 var en bolig på førstesalen. Altså inden lokalplanen fra 1989. Derved er det lykkedes den nuværende ejer af få lovliggjort førstesalen til bolig.

- Så begynder jeg at rode i det og finder ud af sammenhængen. Jeg ser ikke anden mulighed end at melde dem til politiet, siger Bjarne Pedersen.

For han ved om nogen, at der ikke var bolig i 1985, da han selv havde virksomhed i bygningen. Så er det for ham dokumentfalsk. Og ifølge ham så vidste kommunen udmærket, at det ikke passede. For lokalplanen fra 1989 var jo netop lavet for at forhindre bolig.

Den nuværende ejer fik i 2005 også at vide af kommune, at der ikke må etableres bolig på førstesalen. Men med forvaltningens hjælp, så blev det i slutningen af 2014 forsøgt at få ophævet lokalplanen. Men det sagde et flertal i plan og teknik nej til.

Fulgte ikke byrådet

Det er en den kontekst, at Bjarne Pedersen finder, at en medarbejder og tidligere direktør i plan og teknik har gjort sig skyldig i grov forsømmelse og medvirken til dokumentfalsk. For forvaltningen fulgte ikke byrådets afslag, men gjorde det stik modsatte. At tillade en bolig på førstesalen, hvorved ejendommen steg i pris.

- Hvis det havde været mig, så var jeg endt i spjældet. Så nu kører rouletten, siger Bjarne Pedersen.

Han vedgår, at det på mange måder er en lille sag, som meget let kunne være undgået.

- Man kunne bare lave en ny lokalplan. Så var det løst, siger Bjarne Pedersen.

Men han finder det meget betænkeligt, at forvaltningen går imod byrådet.

Det er denne hvide ejendom i en baggård i Varde midtby, der er sagens omdrejningspunkt. Foto: Henrik Reintoft

Ikke politisk afgørelse

Kommunaldirektør Mogens Pedersen fortæller, at der har været et langt forløb i sagen mellem kommunen og Bjarne Pedersen, der ved en fejl ikke rettidigt fik sagen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal blandt andet holde øje med, om kommunerne forvalter korrekt inden for lovens rammer.

- Det er ikke en politisk afgørelse. Jeg mener ikke, at vi har begået noget strafbart. Det er på en måde sundt, at politiet ser på sagen, siger Mogens Pedersen.

JydskeVestkysten har forgæves via både mail og telefon forsøgt at få fat i ejeren af bygningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Teatertorden i byrådssalen

Det er ikke altid til at vide, hvad der sætter gang i debatten, når de 27 medlemmer af Vejen Byråd træder sammen. Sådan var det heller ikke på årets første møde i byrådet i tirsdags. Men det skulle vise sig at blive dagsordenens allerførste punkt; Klaus Kildemands anmodning om udtrædelse af byrådet. Det var som sådan ikke Kildemands exit på den lokalpolitiske scene, som satte gang i den verbale bulder og brag, tilhørerne blev vidner til. Allerede forud for byrådsmødet havde løsgængeren Anni Grimm i et læserbrev kritiseret, at formandsposten midt i perioden går fra en socialdemokrat til en anden. Hendes grænse for en ”forhånds-postfordeling” var overskredet, lød det i læserbrevet. Anni Grimm tog også ordet på byrådsmødet, hvor hun kaldte sagsforløbet fra socialdemokraterne for arrogant. Anni Grimm blev i den grad bakket op af Liberal Alliances Martin Boye. Han udtrykte sin bekymring over, at den socialdemokratiske gruppeformand Jørgen Thøgersen med et pennestrøg tilsidesatte Retssikkerhedslovens bestemmelser om, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger deres formand. Det står naturligvis Anni Grimm og Martin Boye frit for, hvad de mener. Derom ingen tvivl. Det må være dog berettiget at kaste erindringen tilbage til valgaftenen den 21. november 2017. Lige omkring midnatstide kommer repræsentanter for Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ud for at fortælle, at en bred konstitueringsaftale er på plads. Den fremmødte presse får at vide, hvordan eksempelvis formandsposterne i fagudvalgene fordeles. Socialdemokratiet får i denne forbindelse tildelt formandsposterne i tre udvalg – heriblandt Børn- og Ungeudvalget. Konstitueringsaftalen var Anni Grimm på den sene valgaften selv med til at præsentere som medunderskriver. Aftalen tiltræder Martin Boye også umiddelbart inden Vejen Byråds konstituering i december 2017. Mod slutningen af 2018 bekendtgør Martin Boye dog, at han ikke længere er en del af aftalen. Det er en anden historie. Børn- og Ungeudvalget adskiller sig fra de andre stående udvalg ved, at her sidder også to børnesagkyndige samt en dommer. Anni Grimm mente på byrådsmødet i tirsdags, at Børn- og Ungeudvalget derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige stående udvalg, hvor der udelukkende er politisk repræsentation. Det kan godt være, at Retssikkerhedsloven foreskriver, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger sin formand. Men det gør de øvrige stående udvalg også. Også borgmesteren vælges formelt af byrådet. Realpolitisk er formandsposterne dog fordelt, når konstitueringsaftalen er underskrevet. Anni Grimm har engang her i avisen leveret et ganske enestående citat, hvor hun slog fast: - Det har simpelthen været nødvendigt at få trådt i klaveret. Citat slut. Her i denne sag virker det som om, at der blev trådt lige hårdt nok. Det tangerer teatertorden. GOD SØNDAG

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];