Annonce
Esbjerg

Borgere bekymrede for gigantmøller i Tjæreborg Enge: Møller og blinkende lys vil kunne ses over hele Tjæreborg

Flemming Nielsen, Hanne Juhl,  Lasse Christensen, Mogens Hansen og Mikael Kirk Simonsen ved indkørslen til Mogens Hansens hjem på Sønderbyvej 48, hvorfra der i dag også er et ganske klart kig til de gamle møller. Foto: Jacob Schultz
En håndfuld borgere tæt ved Vattenfalls kommende gigantmøller i Tjæreborg Enge ønsker at sikre sig, at medborgerne i Tjæreborg er klar over, at de nye møller også vil påvirke dem, selv om de fysisk skulle synes et godt stykke væk. Nu tager de initiativ til en underskriftsindsamling på et høringssvar.

Tjæreborg: Energiselskabet Vattenfalls planer om at udskifte de velkendte møller i Tjæreborg Enge med færre, men langt større og mere dominerende vindmøller, der vil tårne sig op i det naturbeskyttede område i en højde af 180 meter, vækker bekymring hos i hvert fald en håndfuld beboere tæt på mølleområdet.

Den lille gruppe, der denne dag er samlet på Sønderbyvej, har alle som én studeret den miljøkonsekvens-rapport, der hører til Vattenfalls projekt, og det har ikke beroliget sindene - tværtimod.

Med baggrund i rapporten og de tilhørende visualiseringer, hvor man kan forvisse sig om, hvor synlige gigantmøllerne fra store dele af Tjæreborg, er de fem borgere forundrede over, at der ikke bliver talt mere om de kommende møller, end tilfældet er, og nu har de gjort det til deres mission at sikre, at deres medborgere i al fald er fuldt oplyste om konsekvenserne.

Annonce

For møllerne vil som nævnt kunne ses videnom i Esbjerg Kommunes fjerdestørste by. Og om natten vil selv huse langt væk fra Sønderbyvej kunne opleve de kraftige, blinkende lys fra hver mølles nacelle og mølletårn i alle retninger.

Synligt 360 grader i et vandret plan - hvidt om dagen og rødt om natten. Lys, der skal gøre gigantmøllerne trafiksikre for de, der måtte færdes i den højde og derover.

Dertil kommer den lavfrekvente støj, der godt nok alene berører de borgere, der har huse i nærheden. Men så er der påvirkningen af herlighedsværdierne - den smukke, beskyttede natur omkring Esbjerg Kommunes mest populære bosætningsby - og det er til gengæld noget, der kommer alle ved.

Sammenkomsten

Mørket er så småt ved at falde på hos Mogens og Ida Hansen på Sønderbyvej 48, hvor naboer og næsten-naboerne er samlet:

 Mogens og Ida Hansen bor i hans fødehjem på Sønderbyvej 48 - cirka 740 meter fra en af de nye møller, hvilket også er omtrent 20 meter fra den zone, der er anlagt omkring møllerne, og hvor huse inden for skal jævnes med jorden. Foto: Jacob Schultz

Lasse Christensen fra Østre Strandvej nummer 40, Flemming Nielsen fra Sønderbyvej 42, Mikael Kirk Simonsen fra Østerbyvej nummer 30 og Hanne Juhl fra Sønderbyvej 52 er ankommet for at give deres besyv med i sagen om gigantmøllerne.

Ud over bekymringen har de fem det tilfælles, at ingen af dem ligger inden for en radius af 720 meter fra hver enkelt mølle, og dermed bliver deres huse ikke opkøbt og nedrevet, sådan som det er tilfældet for adresserne Sønderbyvej nummer 27, nummer 47 og nummer 101 samt Præstegårdsvej 1 og 5.

Det ville Mogens Hansen også være ked af, for vi sidder i hans fødehjem, der dog ligger anslået 740 meter fra den nærmeste møller og genboen lidt længere nede af Sønderbyvej skal flytte og huset fjernes.

Annonce

Råbe Tjæreborg op

- Det skal ikke handle om den direkte påvirkning på os. Vi vil bare gerne råbe Tjæreborg op, inden det er for sent, for mange flere end os vil få gener af de nye møller. I dag står der møller i 97-100 meters højde, og det synes jeg sådan set heller ikke er et plus for området. Men vent til der kommer møller op i 180 meters højde, dem vil alle kunne se, siger Mogens Hansen og fortsætter:

- Esbjerg Kommune gør meget for at sælge Tjæreborg som et dejligt sted at bo. Vi får grønne kiler og skov mod nord, og mod syd har vi det flade marks-landskab med grønne kiler, og vi har skov mod nord og mod syd den flade marsk, som er Unesco's Verdensarv. Her smider man så lige nogle gigantmøller op. Verdensarven er jo noget af det, man skal sælge Tjæreborg på, og det bliver altså ikke mere rekreativt af, at der kommer møller op, siger Mogens Hansen, mens Mikael Kirk Simonsen supplerer:

- En tilhørende teknik- og servicebygning på 100 kvadratmeter i fem meters højde med en 60 kvadratmeter transformerbygning, tilhørende udendørs installationer i op til 7,5 meters højde samt op til fire master i en højde på op til 13,5 meter, der skal fungere som lynafledere, gør ikke sagen bedre. Det er da en synlig påvirkning, der vil noget, og hele det unikke område får et industrielt præg. Men de nye møller vil ikke kun ramme os. Jeg tror ikke, at alle er klar over, at selv de borgere på den anden side af jernbanen vil opleve at få blinkende lys ind i husene. De nye møller vil få en konsekvens for dem også. Det er en lyspåvirkning, der vil ramme bredt over hele byen, og derudover får mange med stor sandsynlighed en mølle lige i deres udsigt. Man kan blot prøve at køre forbi de store møller i Måde - så kan man selv opleve lysene, siger han.

- Det bliver nogle store projektører, der kommer på de møller, konstaterer Hanne Juhl.

Annonce

Egen-påvirkning

Den lille flok er tilbageholdende med at fortælle løs om, hvordan de nuværende otte møller påvirker dem selv, men svarer alligevel direkte adspurgt:

Lasse Christensen, Flemming Nielsen og Mikael Kirk Simonsen til møde hos Mogens Hansen på Sønderbyvej 48. Foto: Jacob Schultz

Mogens Hansen har støjen fra vingerne, der ved en bestemt vindretning kan høres døgnet rundt, og det samme har Hanne Juhl, der er hans nabo.

Lasse Christensen, der bor ved t-krydset Østre Strandvej og Sønderbyvej, kan høre møllerne engang i mellem, hvis han lytter, mens Flemming Nielsen er i samme situation som Mogens Hansen.

- Mit hus ligger måske 800 meter fra en de kommende, store møller. I dag kan jeg høre støjen fra de nuværende møller, og det opleves værre og værre, fordi man jo kommer til at lytte efter. Jeg er ikke negativ over for grøn energi, men jeg må også sige, at nye møller, der er 80 meter højere end de, der står i dag, bliver meget voldsomt visuelt, selv om støjen så skulle gå hen og blive mindre. Jeg tvivler da på, at jeg kunne sælge mit hus, hvis jeg ville, siger han.

For Mikael Kirk Simonsen er møllerne mest et visuelt problem, men han og de fire andre er nu parate til på byens vegne at stå for et høringssvar med tilhørende underskriftsindsamling, når plangrundlaget for opsætning af de store møller sendes i offentlig høring om kort tid.

Annonce

Fair at give ekstra tid

Ifølge kalenderen skal sagen behandles på byrådsmødet mandag den 2. november, og derefter løber den offentlige høring i otte uger. Eller "mindst otte uger", som der står i sagsfremstillingen fra den kommunale forvaltning.

- Men høringsperioden kommer til at løbe hen over jul og nytår, og så er der corona-restriktionerne, så vi vil ikke engang vil kunne samles til et større møde og tale sagen igennem.  Vi står nok i det hele taget lidt dårligere høringsmæssigt, og jeg tror ikke, vi som borgere bliver helt så oplyste i sagen, som hvis corona-bølgen ikke havde været der siden marts, siger Lasse Christensen, der udtrykker håb om, at politikerne i Esbjerg Byråd vil udvide høringsperioden.

JydskeVestkysten har været i kontakt med formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), der forstår borgernes ønske om en forlængelse af høringsperioden:

- Det finder jeg helt fair, og jeg vil foreslå byrådet, når sagen behandles 2. november, at vi imødekommer ønsket, siger hun.

Plangrundlag og møllelys

Kommuneplanændringen fastlægger en møllehøjde på maksimalt 180 meter, mens lokalplanen vil give mulighed for at opføre møller på 149-180 meter fra terræn til vingespids i øverste position.

Derudover indeholder den nye lokalplan mulighed for at etablere en transformerstation på cirka 6.000 kvadratmeter, en teknik- og servicebygning på op til fem meter i højden og op til 100 kvadratmeter i omfang, samt transformer og tilhørende installationer på op til 7,5 meter i højden, fire master på op til 13,5 meter og transformere ved hver enkelt mølle på op til 30 kvadratmeter og en højde på op til fem meter.

I forbindelse med realiseringen af projektet skal fem boliger opkøbes og nedlægges og de tilhørende bygninger nedrives.

Møllerne skal afmærkes med lys, hvilket er et krav fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Alle fire, nye vindmøller skal markeres med såkaldte hindringslys - mellem-intensive blinkende lys. I dagtimerne skal lysene være hvide, og i natperioden skal lysene være røde. Hindringslysene skal have mellem 20 og 60 blink pr. minut.

Lysmarkeringen skal placeres øverst på vindmøllens nacelle (generatorhuset), og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af to lamper på møllen. Vindmøllerne skal herudover markeres med minimum tre lavintensive røde faste lys på mølletårnet. Lysene placeres i samme niveau og fordeles jævnt på mølletårnet omkreds, så synligheden fra alle retninger sikres.

Annonce
Esbjerg For abonnenter

Beskidte chaufførers kritik blev hørt: Nu vil Esbjerg Havn forbedre forholdene

Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg

Så er arbejdet skudt i gang: Politikere sender tommel op til Europas største brintfabrik og 300 nye job i Esbjerg

Varde For abonnenter

Claus er skuffet efter frifindelse for uagtsomt manddrab: - Det er ham, der er kørt ind i min mor og far

Kolding

Frygt for at løbe tør for pladser til de mindste:  Nu vil kommunen finde 90 nye pasningspladser i en fart

Esbjerg

Museumsdirektør modtager fornem kulturpris

Se med på pressemøde klokken 16: Sundhedsmyndighederne giver status på corona-situationen

Aabenraa For abonnenter

Fire øjne ser bedre i to udvalg end i ét udvalg: En af valgnattens store sejrherrer forsvarer opdeling af udvalg

Sydjylland

Ny smitterekord på landsplan: Stigninger i alle ti kommuner i Syd- og Sønderjylland

Esbjerg

Offer for tyveri af designervarer fandt tyvekosterne på nettet: Få timer efter var tyven anholdt

Regeringen arbejder hen mod pressemøde om corona-tiltag onsdag

Aabenraa For abonnenter

Beboer midt i kanonslagenes minefelt: - Det føles nogle gange som en krig

Haderslev For abonnenter

Forsker: - Farligere at bevæge sig ud i trafikken end at gå tur i naturnationalparken

Tønder

Idrætscenter barsler med store planer: Vil udvide springcenter og søger om millionstøtte

Annonce