Annonce
Kolding

Borgere i Skanderup forpestet af flueplage

Den økologiske svineproduktion er indrammet med rødt - og det er naboerne øst for, der har klage over den ulidelige flugeplage. Kort: Googlemaps
Efter en landmand lagde om til økologisk svinedrift, er mange af den lille landsbys borgere blevet plaget af fluer. Både skolen og daginstitutionen lider.

Skanderup: Efter en landmand sidste efterår fik tilladelse af Kolding Kommune til at lægge om til økologisk drift på sin svineproduktion på Smedegyden 9 i Skanderup, er hans naboer i den lille landsby blevet forpestet af en utålelig mængde af fluer.

Fluerne kommer fra svinestalden med de tilhørende veranda-anlæg, hvor der produceres 1800 svin om året. Mens de vokser op, kan svinene ad åbne døre gå ud i den friske luft på de overdækkede verandaer, hvor deres gylle forsvinder ned gennem gulvets tremmer.

I løbet af sommeren og senest i starten af september har Kolding Kommunes miljøafdeling modtaget syv klager fra beboere i området og institutionerne øst for staldanlægget - nemlig daginstitutionen Trekløveren og Skanderup-Hjarup Forbundsskole.

Annonce

Tilladelsen

  • Kolding Kommune udstedte 19. juni 2018 tilladelse til en omlægning af den tidligere konventionelle produktion af slagtesvin til økologisk drift på Smedegyden 9 i Skanderup.
  • I tilladelsen gives der lov til at etablere to overdækkede svineverandaer på i alt 690 kvadratmeter i tilknytning til selve stalden.
  • Husdyrbruget ligger i landzone 175 meter fra byzone. Afstandskravet i loven er 50 meter.
  • Kolding Kommune vurderer, at projektet "kan gennemføres uden væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder påvirkning af naboer", står der i tilladelsen.
  • I den sammenhæng henvises der ikke til fluer, men eksempelvis lugt.

Fluer i maden

Klagerne beskriver flueplagen som ulidelig, og blandt andet fortæller daginstitutionsleder Lone Tolder Skovmand, at "vi har ikke kunnet smække os ud af problemet"

"Både gulve og borde har været sort af fluer. Værst er problemet i forhold til hygiejne, der har været så mange fluer, at vi ikke har kunnet holde dem ude af maden", skriver lederen, som ikke ønsker at udtale sig til JydskeVestkysten om sagen.

Det gør ej heller skoleleder Lene Aagaard Brandt fra Forbundsskolen, hvor elever og lærere også har været hårdt plaget af fluer og råbt om hjælp hos kommunen. På den baggrund har biolog Marianne Yde fra by- og udviklingsafdelingen rådet skolen til at kontakte specialister for at få forslag til fluebekæmpelse. Skolen har efterfølgende købt tre elektriske fluefangere, der er sat op på skolen.

Svært at forstå

Udover de to kommunale institutioner har en håndfuld private naboer klaget til kommunen. De nærmeste bor 175 meter fra svinefarmen.

En fortæller i sin klage fra 27. august, at "vi er selvfølgelig vant til at have flere fluer her på landet end inde i Kolding, men i år er det helt ekstremt". Hun oplyser, at hun dagligt smækker 50-100 fluer i sit køkken.

En anden skriver: "Siden vi kom hjem fra ferie i uge 32, har vi ikke kunnet have døre eller vinduer åbne, vi har nærmest ikke kunnet holde ud at opholde os udenfor, og da slet ikke spise et måltid mad på vores terrasse".

Og en tredje, Morten Høgsberg Nielsen, skriver i sin klage, at "det er komplet umuligt at have dørene åbne på varme dage som i dag - har vi dem åbne, så har vi over 200 fluer i huset på under en time".

Til JydskeVestkysten siger Morten Høgsberg, at han har stor forståelse og sympati for landmandens ønske om at omlægge til økologi.

- Men når kommunen giver de her tilladelser så tæt på beboelser, så bør der være en klausul, der siger, at hvis det giver gener, så må man genoverveje, om det økologiske landbrug må være der. Og jeg har svært ved at forstå, at man som kommune ikke på forhånd har tænkt på, at det her kunne medføre gener. For man ved jo, at man ikke må bekæmpe skadedyr på økologiske landbrug med sprøjtemidler, siger han.

I sin klage til kommunen påpeger han, at kommunen selv er ved at udstykke grunde i nabolaget.

Og de er nok "ikke synderligt attraktive med de medfølgende gener", påpeger han.

Landmanden og Kolding Kommune er i tæt dialog om at bekæmpe flueplagen, og det er lovgivningsmæssigt ikke muligt at stille vilkår om fluer i en tilladelse til økologisk drift, forklarer biolog Marianne Yde fra Kolding Kommune.

Elever og lærere her på Skanderup-Hjarup Forbundsskole i Skanderup har været voldsomt plagede af fluer denne sommer. Foto: Søren Gylling
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Gammelt menighedsråd misbrugte omverdenens tillid

Da det tidligere menighedsråd i Holbøl Sogn valgte at træde tilbage i samlet flok i august 2018, skete det nærmest i total tavshed. Ingen i menighedsrådet ville sige noget som helst til ret mange - ud over at de havde krævet den tidligere præst i sognet Kristian Ditlev Jensen fyret. Det lykkedes ikke, hvorefter de besluttede, at så kunne det også være lige meget. Farvel, men ingen tak og altså helt uden nogen form for forklaring. Det har jeg kritiseret i tidligere kommentarer, og kritikken har på ingen måde siden vist sig uberettiget. Tværtimod. SOM VI PÅ JV.DK og i JydskeVestkysten i dag søndag kan dokumentere, har det tidligere menighedsråd ageret, hvad man måske lidt groft kan betegne som små konger i landsbyen. Den tidligere formand Per Ihle har tilsyneladende haft en pæn økonomisk gevinst ud af formandstjansen. Ihle er malermester, og hvilket firma skulle klare maleropgaverne for menighedsrådet? Ja, det kom Ihles eget så til at gøre. Venner ordnede og klarede tingene med vennerne, og om alt gik redeligt og ordentligt til, spillede tilsyneladende ikke den store rolle for det tidligere menighedsråd i Holbøl. IHLE LAVEDE SÅLEDES malerarbejde for 360.000 kroner for sognet i en periode over seks år fra 2012. Uden at der blev indhentet tilbud, som man skal ifølge provstiets retningslinjer, når der er tale om beløb på mere end 50.000 kroner, og uden at menighedsrådet tilsyneladende bekymrede sig om, hvorvidt Ihle kunne være inhabil, når beslutningerne om køb af malerarbejde skulle træffes. I hvert fald fremgår det ikke nogen steder, om Ihle trådte ud af mødelokalet, når menighedsrådet skulle beslutte, hvilket malerfirma man skulle vælge. Meget mere Korsbæk kan det næsten ikke blive. OM DER ER NOGEN som helst sammenhæng mellem det tidligere menighedsråds ønske om at komme af med den forhenværende sognepræst og så menighedsrådets manglende overholdelse af udbudsreglerne, ved vi ikke. Måske er det også lidt ufint i kanten at bringe de to i udgangspunktet vidt forskellige sager ind i en sammenhæng, men spørgsmålene ligger lige for: Hvorfor ønskede det forhenværende menighedsråd med malermester Ihle i spidsen at få daværende sognepræst Kristian Ditlev Jensen fyret? Og hvorfor ville ingen i det gamle menighedsråds svare på spørgsmålet? Havde Kristian Ditlev Jensen påtalt og kritiseret menighedsrådets måde at gøre tingene på? Som skrevet: Vi ved det ikke. SELVFØLGELIG VALGTE både biskop Marianne Christiansen og provst Kirsten Sønderby at afvise kravet. Sidstnævnte erkender i dag, at hun skulle have været opmærksom på, hvordan det tidligere menighedsråd agerede. Sandt nok. Det burde hun. Nok. Men kan man fortænke Kirsten Sønderby i, at det ikke skete? Måske. Blot ikke ud fra en rent menneskelig betragtning. For hun stolede på sit menighedsråd. Hun havde tillid til det, tillid til, at rådet fulgte reglerne og i øvrigt opførte sig, som man skulle. Desværre handlede det ikke med ordentlighed. AT VÆRE FORMAND for et menighedsråd eller bare at sidde i et er et tillidshverv. De blev valgt af andre, fordi disse andre stolede på dem. De tidligere menighedsrådsmedlemmer levede igennem flere år ikke op til den tillid, og af den grund er deres svigt større, end at Per Ihle scorede nogle opgaver, han og firmaet måske ikke skulle have haft. Det er reelt det mest ærgerlige og triste i denne sag. GOD SØNDAG

Annonce