Annonce
Esbjerg

Borgerne høres om stor kopi af mondæn strandvejsvilla

Bengtsen-parret vil på adressen Ådalsparken 45 opføre dette boligprojekt med 24 lejligheder. Stilmæssigt ligner byggeriet hans eget palælignende hus på Sædding Strandvej. Illustration: Arkitektladen
Esbjerg Kommune er klar til at sende planerne for 24 luksusboliger samt kontor-erhverv på den tidligere posthus-grund ved Ådalsparken i Sædding i offentlig høring.
Annonce

Esbjerg Kommune: Det nye lejlighedsprojekt, ”Postparken”, på den tidligere posthusgrund på hjørnet af Ådalsparken og Gudenåvej, kommer nu ud til borgernes bedømmelse.

I hvert fald ventes Plan & Miljøudvalget tirsdag at sende lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplanændring, der skal bane vejen for projektet, i den påkrævede, offentlige høring.

Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten er det tidligere tæppehandler Sten H. Bengtsen og hustru Dorit Bjerre Bengtsen, der står bag og i forhold til udformningen af byggeriet har ladet sig inspirere af deres egen palæ-lignende villa på Sædding Strandvej.

Parret ønsker at opføre 24 lejligheder på mellem 100 og 140 kvadratmeter, og til kommunen har Sten Bengtsen oplyst, at der er tale om etageboliger og erhverv i op til fire etages højde og med en bebyggelsesprocent op til 70 på den 5.000 kvadratmeter store grund.

Annonce

Orangeri og vinkælder

Som noget særligt, der også er i tråd med den palælignende stil fra parrets egen strandvejsbolig med store vinduer og døre, bliver lejlighederne med franske døre og ekstra loftshøjde med stuk. Derudover oplyste Sten Bengtsen til JydskeVestkysten, at køkkenerne kommer til at vende imod fællesarealerne med haver, at der i kælderen planlægges med vinkælder og motionsrum og sidst - men ikke mindst - at der skal etableres et orangeri.

Tankerne med byggeriet er at indramme et halvlukket gårdrum med bygninger, så der kan skabes attraktive opholdsarealer, hvor områdets beboere kan mødes. Lokalplan-områdets grønne arealer består primært af det delvist lukkede gårdrum samt enkelte områder udenfor gården. Arealerne forventes anlagt som en græsplæne eller en have for områdets beboere og brugere. Omkring de private haver skal der plantes hække og etableres lave plankeværk.


Hovedbygningen vil sammen med to fløjbygninger i to etager udgøre hovedstrukturen i bebyggelsen.

Fra artiklen


Ifølge lokalplanforslaget må der mod Gudenåvej og Tarphagevej etableres plankeværk og støjhegn, der kan medvirke til at skærme områderne for støj og skabe lækroge. Gårdrummet vil mod Tarphagevej derudover blive afgrænset af en hovedbygning i op til de nævnte fire etager og en totalhøjde på op til 17 meter.

Hovedbygningen vil sammen med to fløjbygninger i to etager udgøre hovedstrukturen i bebyggelsen. Ud mod Ådalsparken skal bebyggelsen afgrænses af et plankeværk eller en hæk sammen med en bygning i én etage. Ifølge lokalplanen vil bebyggelsen "derved danne et lukket gårdrum, der er orienteret mod aftensolen og samtidig afskærmet for støj både fra vejene og erhvervsområdet", som den kommunale forvaltning formulerer det. Langs skellet mod børnehaven på Ådalsparken 43 er det planen at etablere en række carporte og skure, der på én gang skal virke som en støjbarriere mod børnehaven og samtidig give mulighed for depotrum og parkeringsforhold for de enkelte beboere.

Sten H. Bengtsen har tidligere overfor JydskeVestkysten anslået, at det vil koste omkring 50 millioner kroner at realisere projektet i sin helhed.

Annonce

Attraktiv bebyggelse

Forvaltningen har under ét vurderet, at det er muligt at bygge højere end gennemsnittet  netop på den placering - dels for at kunne tilbyde nogle attraktive lejligheder i Sædding, dels fordi byggeriet samtidig vil være placeret så tilstrækkeligt langt fra andet byggeri, at det ikke vil medføre væsentlige indbliks- eller skyggegener for hverken naboer eller for beboere i lokalplanområdet. Ved lokalplanens gennemførelse, vil der kunne bygges tættere i Sædding, i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes Vision 2025, skriver embedsværket blandt andet.

Erhvervsdelen

I forhold til de erhverv, der vil kunne rummes i det nye byggeri, vil der typisk være tale om kontor-erhverv såsom ejendomsmægler eller advokat eller mindre service-erhverv som for eksempel en frisør.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce