Annonce
Esbjerg

Borgerne høres om udvidelse af biogasanlæg i Måde

Her på Mådevej ved Din Forsynings Rensningsanlæg Øst planlægger energiselskabet Ørsted, tidligere Dong Energy, at etablere et biogasanlæg. Planerne kommer nu i høring.

Planerne, der skal muliggøre udvidelse af det mindre biogasanlæg på Mådevej, er nu stort set færdige og sendes i offentlig høring i otte uger.

Esbjerg: Om kort tid slippes planerne for Energiselskabet Ørsted overtagelse og udvidelse af det mindre, eksisterende biogasanlæg ved Rensningsanlæg Øst på Mådevej i Esbjerg løs i en otte ugers offentlig høring.

Planforslagene, som Plan & Miljøudvalget netop har vedtaget at sende i en otte ugers offentlig høring - forslag til kommuneplanændring samt forslag til lokalplan - skal dels give mulighed for at udvide anlægget til at kunne behandle 300.000 tons biomasse og producere cirka 10 millioner normalkubikmeter biogas om året. Anlægget vil modtage biologisk industriaffald fra de omkringliggende virksomheder - blandt andet medicinalvirksomheden Leo Pharma - suppleret med husdyrgødning og får en kapacitet svarende til cirka en tredjedel af Biogas Korskroen.

Annonce

Lugt-gener


  • I forhold til lugtgener fra biogasanlægget bliver det ikke reguleret i lokalplanen. Det konkrete projekt forudsætter, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM, red) med tilhørende tilladelse, og at der kan gives en miljøgodkendelse. Lugtforhold skal belyses i miljøkonsekvensrapporten og miljøgodkendelsen, og det er her, at der vil skulle fastsættes krav vedrørende lugt.
  • Esbjerg Kommune er myndighed på miljøgodkendelsen, mens Miljøstyrelsen er myndighed på miljøkonsekvensrapporten. Miljøstyrelsen forventer at sende miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring i begyndelsen af 2019 og den tilhørende tilladelse forventes at kunne udstedes inden sommeren 2019. Esbjerg Kommune kan herefter udstede en miljøgodkendelse til virksomheden.

Trafik og volde

For at sikre areal til udvidelse af biogasanlægget vil det være nødvendigt at ændre Præstegårdsbækkens forløb. Den endelige placering er endnu ikke fastlagt, da det først senere vil kunne afklares, hvilket forløb, der vælges.

- I forbindelse med ændringen af bækkens forløb opfordrer udvalget til et møde med Danmarks Naturfredningsforening, så vi ikke nedsætter kapaciteten af bækken, hvilket kan forårsage oversvømmelser. Ellers mener vi, det er et fint projekt i den grønne omstilling, der understøtter Esbjerg Kommunes status som energimetropol, og heldigvis er Leo Pharma, der bliver hovedleverandør, nabo, så der bliver ikke megen transport, siger udvalgsformand Karen Sandrini (S).

Det er dog forvaltningens vurdering, at der vil komme flere lastbiler, der vil benytte Mådevej, Måde Industrivej, Tjæreborgvej og herefter Esbjergmotorvejen, men at den samlede trafikale situation i erhvervsområdet ikke vil blive forringet.

Lokalplantillægget indeholder bestemmelser om, at der skal etableres en vold omkring anlægget. Volden skal sikre anlægget mod oversvømmelser eller eventuelle udslip. Voldenes størrelse er dimensioneret, så den vil kunne sikre vandløbet mod en eventuel forurening.

For at minimere risikoen for lugtgener gives der i lokalplantillægget mulighed for, at skorstene kan bygges op til 50 meter høje.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sydjylland

Landmand står i gylle til halsen: Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Leder For abonnenter

DR er stadig rigeligt stort

Vi har et enormt stærkt Danmarks Radio, der har rigeligt med ressourcer. Statsradiofonien har ganske vist fra årsskiftet gennemført en række programlukninger som en konsekvens af det seneste medieforlig, men tag ikke fejl: DR er fortsat en stor og velpolstret maskine. Fra at have lidt over fire milliarder tvangsinddrevne licenskroner til rådighed hvert år til at drive den vidt og på nogle områder vildt forgrenede koncern, skal DR fremover klare sig med knap 4 milliarder kroner årligt. Det er uanset synsvinkel fortsat et kæmpestort beløb og sikrer DR og dermed staten en meget dominerende medieposition i Danmark. Der er blevet fyret chefer, der er blevet fyret medarbejdere, der er blevet lukket programmer og såmænd også kanaler. Signalet til DR var fra politikernes side klart. Public service er vigtigt, fokuser på kerneopgaven. Public service kan være svært at få greb om. Men det er i hvert fald noget andet end det, markedskræfterne bærer frem. DR skal fokusere på det, andre medieaktører ikke allerede eller alligevel laver. DR skal ikke bare være mere af det samme, men et reelt alternativ til gavn for demokrati, sammenhængskraft og mangfoldighed. Derfor må man undre sig. DR er nærmest gået reality-amok. Danske Damer i Dubai. Øen. Familien Asbæk. Og Fars Pige – lad os holde fast i den. En problemstilling om unge og forældre er bestemt relevant i public service-perspektiv. Men en serie om et forskruet københavnsk familieforhold er en udstilling af ekstremer. Det er ikke dokumentar, det er et freakshow. Det samme kan man sige om serien ”Cougarjagt”. Det kan være public service at kigge ind i parforhold, i kærlighed og samliv. Også på tværs af generationer. Men så er det ikke rendyrket reality-tv om en førtidspensionist, der har sex med unge mænd. Det er godt tv. Det er underholdning. Men det er altså tv, der produceres i store mængder på de kommercielle tv-kanaler, alle tv3-varianterne og kanal 4, 5, 6 og så videre. Det er ikke derfor, vi har DR. DR må gerne samle et stort publikum. Men det skal ikke være på at kopiere det private marked. DR får en enorm statsstøtte for at levere noget andet. Kan koncernen ikke det, er der bestemt basis for endnu en nedjustering af DR.

Haderslev

Socialrådgiver beretter om rystende arbejdsforhold: Kommunal leder foreslog glemsomhed i retssag

Annonce