Annonce
Kolding

Borgerne i Lunderskov risikerer at miste deres genbrugsplads

Arbejdet med at renovere genbrugspladsen her ved Slugten i Lunderskov skulle for længst have været i gang, men en naboklage har sat det hele i bero. Foto: Google Maps
En borgerklage over den lokalplan, som skulle sikre, at lovgrundlaget for at renovere genbrugspladsen og give den en miljøgodkendelse var i orden, betyder nu i yderste konsekvens, at pladsen for enden af Slugten må lukkes.

Kolding: En klage over den lokalplan, som egentlig bare skulle sikre, at lovgrundlaget for at renovere og ombygge Lunderskov Genbrugsplads er i orden, betyder nu, at Lunderskov-borgerne i værste fald helt mister deres genbrugsplads for enden af den lille boligvej Slugten.

I bedste fald må de vente i formentlig mere end et år, før Kolding Kommune får renoveret pladsen, så den kan holde åbent døgnet rundt ligesom de andre genbrugspladser i storkommunen. Indtil da kan pladsen ved Slugten fortsat kun benyttes fire dage om ugen fra klokken 13-17.30.

Annonce

Klagen

  • Kolding Byråd godkendte lokalplanen for genbrugspladsen ved Slugten den 30. april.
  • Forinden lå politiske drøftelser om at flytte genbrugspladsen væk fra boligområdet, men det blev opgivet, fordi man fandt det for dyrt.
  • 24. juli klagede en beboer på Slugten via sin advokat til Planklagenævnet over byrådets godkendelse af lokalplanen.
  • Klagerens advokat gør gældende, at placeringen af genbrugspladsen er ulovlig i henhold til miljølovgivningen, samt at det i hht planloven er usagligt at begrunde placeringen ved Slugten med økonomiske hensyn.

10 måneder

Det er en naboklage til Nævnenes Hus fra en beboer på Slugten over såvel Kolding Byråds godkendelse af den nye lokalplan for genbrugspladsen som kommunens miljøgodkendelse til den nye plads, som har sat hele det store renoveringsprojekt til omkring tre millioner kroner i bero.

Sagsbehandler Anita Hallgreen fra Kolding Kommune forklarer, at en endelig afgørelse fra Nævnenes Hus først ventes om cirka 10 måneder - og derfor har renovationsafdelingen udsat den store ombygning og renovering for ikke at risikere at spilde alle pengene.

Ikke lovlig

Situationen er opstået, fordi Kolding Kommune først for nylig fandt ud af, at der slet ikke fandtes nogen lokalplan for genbrugspladsen i Lunderskov. Med andre ord var den ikke lovlig.

- Fra gammel tid før kommunesammenlægningen lå der en materialegård for enden af Slugten. Den udviklede sig så henover årene til en genbrugsplads. Men det var først, da vi begyndte at tale om at renovere og ombygge pladsen, at vi fandt ud af, at plangrundlaget manglede - og det er jo det, der afgør, om vi overhovedet kan fortsætte med have en genbrugsplads på stedet, forklarer Anita Hallgreen.

Borgeren har begrundet sine klager med, at genbrugspladsen ligger for tæt på boliger med risiko for støv- og støjgener - og i miljølovgivningen vinder beboelse altid over forurenende virksomheder, når der planlægges for nye aktiviteter i et område.

Anita Hallgreen forklarer, at Kolding Kommune allerede har flyttet indgangen til genbrugspladsen og flere funktioner længere væk fra boligerne på Slugten. Men resten af projektet, som blandt andet indebærer ny belægning, kloakarbejde og støjafskærmning, afventer udfaldet af klagesagen.

- Så driftssituationen i Lunderskov er lige nu, at pladsen kun må holde åben i henhold til den gamle miljøgodkendelse, og det betyder jo, at borgerne i Lunderskov føler sig forfordelt i forhold til borgerne i resten af kommunen, fortæller Anita Hallgreen.

Hvis Nævnenes Hus afviser naboklagen, så genbrugspladsen må ombygges og udvide åbningstiden, forventes cirka 18.000 besøgende om året.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Når de yngste skoleelever må vente urimeligt længe på bussen

Det skulle være så godt alt sammen, da den tidligere regering tilbage i begyndelsen af året foretog en justering på folkeskoleområdet sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre. Justeringen handlede blandt andet om at gøre skoledagen kortere for eleverne i indskolingen – altså på klassetrinene 0. – 3.-klasse. Med aftalen blev partierne på Borgen enige om at skære to timer og et kvarter af skoleugen for eleverne, der er i alderen fra seks til ni år. Med den kortere skoleuge blev der skabt mere frihed og også større faglighed. Lød det fra politikerne. For nogle elever rundt på en del af Vejen Kommunes folkeskoler er det dog så som så med de gode intentioner. I hvert fald halter det noget, når det gælder friheden, som vi beskriver på forsiden af denne sektion. Virkeligheden på mange skoler er blevet en helt anden. For det kan godt være, at flere af skoledagene er blevet kortere. Men det er i hvert fald ikke ensbetydende med, at eleverne så også kan nyde friheden – slet ikke hjemme. Et sted mellem 40 og 70 skoleelever rundt i kommunen kan nemlig slet ikke komme hjem, når det ringer ud ved 13.15-tiden. De må i stedet vente helt op til en time på, at bussen ruller op foran deres skole. Og med en vis transporttid er nogle af eleverne klar til at stille skoletasken hjemme i privaten lidt før klokken 15 – altså en time og tre kvarter senere. - Det synes jeg ikke, at vi kan være bekendt. Jeg mener, at busafgangene bør tilpasses skolens ringetider, lød det fra det socialdemokratiske byrådsmedlem, Elin Winther, på byrådsmødet tidligere på ugen. Og S-politikeren har en pointe. Rigtig mange politikere fik via de nyinstallerede mikrofoner i den nye byrådssal tildelt ordet. Og selv om der var forståelse for problematikken med ventetiden, så besluttede et stort flertal, at der ikke bliver ændret på forholdene. Dels fordi det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at ændre på bustiderne, og dels fordi det vil koste Vejen Kommune omkring 900.000 kroner årligt at tilpasse busserne de ringetider, som der er på de pågældende skoler. Flertallet har talt. Og sådan er demokratiets spilleregler. Men det rokker ikke ved, at Udvalget for skoler og børn med rimelighed godt kan kigge på problematikken engang til. Altså en ommer. Er der da virkelig ingen mulighed for at foretage et eller andet indgreb, der kan løse op for den urimelighed, som disse skoleelever oplever? Indrømmet; Nu er det ikke sådan, at de oplagte svar bare blæser i vinden. Men ventetiden synes altså at være for lang for disse seks til niårige. Intentionerne i justeringerne på folkeskoleområdet var i hvert fald en ganske anden. GOD 3. SØNDAG i advent

Annonce