Annonce
Kolding

Borgerne i Lunderskov risikerer at miste deres genbrugsplads

Arbejdet med at renovere genbrugspladsen her ved Slugten i Lunderskov skulle for længst have været i gang, men en naboklage har sat det hele i bero. Foto: Google Maps
En borgerklage over den lokalplan, som skulle sikre, at lovgrundlaget for at renovere genbrugspladsen og give den en miljøgodkendelse var i orden, betyder nu i yderste konsekvens, at pladsen for enden af Slugten må lukkes.
Annonce

Kolding: En klage over den lokalplan, som egentlig bare skulle sikre, at lovgrundlaget for at renovere og ombygge Lunderskov Genbrugsplads er i orden, betyder nu, at Lunderskov-borgerne i værste fald helt mister deres genbrugsplads for enden af den lille boligvej Slugten.

I bedste fald må de vente i formentlig mere end et år, før Kolding Kommune får renoveret pladsen, så den kan holde åbent døgnet rundt ligesom de andre genbrugspladser i storkommunen. Indtil da kan pladsen ved Slugten fortsat kun benyttes fire dage om ugen fra klokken 13-17.30.

Klagen

  • Kolding Byråd godkendte lokalplanen for genbrugspladsen ved Slugten den 30. april.
  • Forinden lå politiske drøftelser om at flytte genbrugspladsen væk fra boligområdet, men det blev opgivet, fordi man fandt det for dyrt.
  • 24. juli klagede en beboer på Slugten via sin advokat til Planklagenævnet over byrådets godkendelse af lokalplanen.
  • Klagerens advokat gør gældende, at placeringen af genbrugspladsen er ulovlig i henhold til miljølovgivningen, samt at det i hht planloven er usagligt at begrunde placeringen ved Slugten med økonomiske hensyn.
Annonce

10 måneder

Det er en naboklage til Nævnenes Hus fra en beboer på Slugten over såvel Kolding Byråds godkendelse af den nye lokalplan for genbrugspladsen som kommunens miljøgodkendelse til den nye plads, som har sat hele det store renoveringsprojekt til omkring tre millioner kroner i bero.

Sagsbehandler Anita Hallgreen fra Kolding Kommune forklarer, at en endelig afgørelse fra Nævnenes Hus først ventes om cirka 10 måneder - og derfor har renovationsafdelingen udsat den store ombygning og renovering for ikke at risikere at spilde alle pengene.

Annonce

Ikke lovlig

Situationen er opstået, fordi Kolding Kommune først for nylig fandt ud af, at der slet ikke fandtes nogen lokalplan for genbrugspladsen i Lunderskov. Med andre ord var den ikke lovlig.

- Fra gammel tid før kommunesammenlægningen lå der en materialegård for enden af Slugten. Den udviklede sig så henover årene til en genbrugsplads. Men det var først, da vi begyndte at tale om at renovere og ombygge pladsen, at vi fandt ud af, at plangrundlaget manglede - og det er jo det, der afgør, om vi overhovedet kan fortsætte med have en genbrugsplads på stedet, forklarer Anita Hallgreen.

Borgeren har begrundet sine klager med, at genbrugspladsen ligger for tæt på boliger med risiko for støv- og støjgener - og i miljølovgivningen vinder beboelse altid over forurenende virksomheder, når der planlægges for nye aktiviteter i et område.

Anita Hallgreen forklarer, at Kolding Kommune allerede har flyttet indgangen til genbrugspladsen og flere funktioner længere væk fra boligerne på Slugten. Men resten af projektet, som blandt andet indebærer ny belægning, kloakarbejde og støjafskærmning, afventer udfaldet af klagesagen.

- Så driftssituationen i Lunderskov er lige nu, at pladsen kun må holde åben i henhold til den gamle miljøgodkendelse, og det betyder jo, at borgerne i Lunderskov føler sig forfordelt i forhold til borgerne i resten af kommunen, fortæller Anita Hallgreen.

Hvis Nævnenes Hus afviser naboklagen, så genbrugspladsen må ombygges og udvide åbningstiden, forventes cirka 18.000 besøgende om året.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Nyt boligprojekt smider lokal købmand på gaden: - Det gør selvfølgelig ondt

Annonce