Annonce
Læserbrev

Borgernes penge bruges skam med stor omtanke

Læserbrev: Når hr. Martin Boye i sit indlæg påstår, at borgernes penge ikke bruges med omtanke i Vejen kommune og at kommunen har penge nok, så taler han simpelthen mod bedrevidende.

I læserbrevet kommer Martin Boye med flere tal og det kan være svært at holde styr på disse. Læser man indstillingen fra Økonomiudvalget blev beløbet nedjusteret til 668.000 kr. og ikke 900.000 kr.

Så når Martin Boye nævner en million, så er det et tal grebet i luften og 33 % større end virkeligheden.

Det har gennem flere år været et ønske fra medarbejderne på Områdekontoret i Brørup, at parkeringsarealet udvides. Det ses tydeligt, at der er udfordringer, når man kører forbi. Der parkeres helt ned til Stadionvej og vejbanen skal være så redningskøretøjer uhindret kan komme til stedet.

Og idet der er en stigende kapacitet i områdecenteret i Brørup og der samles flere medarbejdere der, så er det vel et helt naturligt skridt at tage.

Ønsket om udvidelsen indgik som et budgetønske i forbindelse med budget 2019-2020. Og kom ikke igennem. Mange husker nok, at der ikke kom meget igennem i forbindelse med det budget, da pengene ikke var til de store anlægsønsker. Ønsket var ikke på sidste gang og man kan da sige, at direktionen i Vejen kommune tager medarbejdernes ønsker og udfordringer alvorligt, når direktionen selv foreslår en stor del af finansieringen gennem direktionens udviklingspulje.

Denne pulje finansiere de 668.000 kr. der er sat af til udvidelsen.

Og ja Martin Boye kan have ret i at sagen burde afvente til den kommende budgetforhandling, men sagen er osse af sådan en vigtighed, da medarbejdernes forhold, ligefra arbejdsforhold til parkeringsforhold, er noget vi kreeres om i Det konservative folkeparti, så den måtte bare løses.

Derfor var det efter vores mening den bedste løsning på den sag.

Spørge om lov til at leje parkeringspladser ? Så ønsker Martin Boye måske, at et par medarbejder fra Teknik og Miljø skal indlede forhandlinger med Søgaarden og dermed bruge kostbar tid og penge på først forhandlinger, dernæst kontraktindgåelse og derefter betale en leje for nogle p-pladser, som kommunen kan betale til i mange år fremover.

Det bliver et NEJ herfra. Og med områdekontoret i Brørup, som en kommunal arbejdsplads i mange år frem, så er det da kun at tænke ud af en “udbetalingsboks” i stedet for en fornuftig måde at forvalte skatteborgernes penge på, hvis man skulle leje p-pladser.

Men tak for inputtet og den næste sædvanlige opbakningen fra de to andre ude på den “ fløj “.

Det bekræfter i den grad os i den konservative byrådsgruppe til at se, at den løsning, som et flertal i byrådet stemte for helt sikkert er den bedste for både medarbejderne og skatteborgernes penge.

Dovne og selvtilstrækkelige, det er vi i Det konservative Folkeparti ikke Martin Boye.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Støjplagede borgere raser over kampfly som aldrig før: Klager er næsten tredoblet på et år

Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce