Annonce
Esbjerg

Borgmester: Ønske om Dokken-boliger får seriøs behandling

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) var naturligvis blandt gæsterne, da Ole Ingrisch, havnedirektør, gennem 15 år, havde sin afskedsreception tidligere i år. I baggrunden ses havnens bestyrelsesformand, Flemming N. Enevoldsen. Arkivfoto: André Thorup
Blå blok i Esbjerg Byråd vil gennemtrumfe en egentlig sagsbehandling af direktør Bjarne Pedersens projekt for boliger på Dokken. Socialdemokratiet afviser på forhånd opbakning til boliger.

Esbjerg: Tilsyneladende lysner det nu for direktør Bjarne Pedersens mangeårige kamp for at realisere sine boligdrømme på Dokken, selv om han langt fra er i mål.

Første hurdle er således passeret, efter at Bjarne Pedersen har fremvist en lejekontrakt med Esbjerg Havn fra 2006, hvor en passus om forbud mod boliger er streget ud. Dermed er Esbjerg Havns kanoner fornaglede, og nu bliver der så på foranledning af borgmester Jesper Frost Rasmussens (V) og resten af blå blok sat gang i en egentlig sagsbehandling af Dokken-projektet, hvis de igangværende analyser viser at det er realistisk.

- Bjarne Pedersen har som bekendt i mange år ønsket at bygge boliger, men i 2015 afviste Plan & Miljøudvalget af principielle årsager at behandle ansøgningen. Nu har Bjarne Pedersen så henvendt sig med skitser til et revideret projekt og bedt om, at vi ser på den mulighed, og det gør vi selvfølgelig på ordentlig vis. Vi handler ikke på følelser, men behandler anmodning professionelt og undersøger, om det kan lade sig gøre eller ej, siger Jesper Frost Rasmussen og fortsætter:

- Med det udgangspunkt har Esbjerg Kommune haft en dialog med Bjarne Pedersen, og vi har vejledt ham og hans rådgiver i, hvilke undersøgelser og analyser, der skal ligge klar, for at vi kan forholde os til hans ansøgning om boliger på Dokken. Jeg har dermed endnu ikke forholdt mig til for eller imod, men der er et flertal for at undersøge sagen, og vi behandler alle projektmagere anstændigt og ordentligt og afviser ikke noget på baggrund af et princip, siger Jesper Frost Rasmussen.

Annonce

Vi handler ikke på følelser, men behandler anmodning professionelt og undersøger, om det kan lade sig gøre eller ej.

Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg Kommune

Principiel stillingtagen

Dermed hentyder borgmesteren til afgørelsen i det daværende Plan & Miljøudvalget den 22. september 2015, da Bjarne Pedersen ansøgte om en ny helhedsplan for Dokken-området, herunder boliger. Direktionen indstillede til udvalget, at der skulle tages principiel stilling til, "om der skal igangsættes planlægning for boliger inden for Dokken-området".

Svaret fra et enigt udvalg lød: "Udvalgets principielle holdning er at holde boligområder og erhvervsområder adskilte for at forebygge miljøkonflikter. Der planlægges derfor ikke for boliger på Esbjerg Havn, som er kommunens nok vigtigste erhvervsområde."

Socialdemokratiet står fast

På daværende tidspunkt hed formanden for Plan & Miljøudvalget John Snedker, og han var dengang også formand for Socialdemokratiets byrådsgruppe. Siden har der været kommunalvalg, og der er sket en udskiftning på begge poster. Den nye gruppeformand, Søren Heide Lambertsen, viderefører dog John Snedkers holdning:

- For Socialdemokratiet er der ikke noget, der er ændret. At Bjarne Pedersen har en lejekontrakt, hvor der ikke er indskrevet et forbud mod boliger på havnen, ændrer ikke på, at det er byrådet, der bestemmer, hvad der skal bygges forskellige steder i kommunen. For os gør det ikke nogen forskel i forhold til de problematikker, vi allerede dengang forholdt os til. Vi er lodret imod boliger på det sted, for det kommer til at skabe en konflikt mellem vores havnevirksomheder og boligerne. Desuden har vi jo havneaktiviteter dernede, for de yderste 12 meter af kajen er stadig udlagt til havneaktivitet. Derfor skal man heller ikke italesætte boliger på havnen, for så går investorerne andre steder hen, og det kommer til at koste arbejdspladser, siger Søren Heide Lambertsen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Spændende projekt med Tilflytterbolig

Det går op og ned for landsbyerne. Sådan er det rundt i landet, og sådan er det også her i Vejen Kommune. Et par eksempler fra den seneste tids artikler her i JydskeVestkystens Vejenudgave afspejler meget godt, at det står sådan til: I Hovborg er der et mål om at uddele velkomstkurve til de borgere, som flytter til landsbyen. Men den målsætning er blevet en udfordring, simpelthen fordi der flytter så mange til landsbyen, et det endog er svært at følge med at få uddelt velkomstkurvene. I den østlige ende af kommunen – i Andst – har landsbyens dagligvareforretning, Høkeren, mistet omsætning. Andst er ellers en af de landsbyer, hvor der også har været god gang i tilflytningen og byggeri af nye huse gennem de senere år. Hver sin landsby – med hver deres udfordringer. Men tilbage til Hovborg. Selv om det på jævnt vestjysk kan konstateres, at ”det egentlig går udmærket” i Hovborg, hvor der findes en brugsforening, en kro, virksomheder samt et aktivt foreningsliv, så bliver øjnene alligevel ikke lukket for, at der hele tiden skal gøres noget for ikke bare at fastholde tingene, som de er; nej, der skal også udvikling til. Lokalrådet i Hovborg har just afviklet et møde, hvor det netop handlede om, hvad der skal til for at skabe udvikling og fremdrift, der kan være med til at sikre landsbyens overlevelse. Et af udgangspunkterne for mødet er den statistiske kendsgerning – en træls én af slagsen – nemlig, at der rundt i landet de seneste ti år er flyttet 40.000 beboere fra de små samfund og ind til byerne. Det er tæt på, at tallet matcher indbyggertallet i hele Vejen Kommune. En del af lokalrådets møde kom til at handle om projekt Tilflytterbolig, som Hærvejsklyngen – Hovborg, Lindknud, Gjerndrup, Gesten og Bække – er langt fremme med. Ikke færre end 16 projekter er i gang rundt i landet, og her lokalt har Hærvejsklyngen planer om at købe den tidligere børnehave-ejendom i Lindknud og ombygge den til en Tilflytterbolig. En Tilflytterbolig er rettet mod familie eller par, der ikke er bosiddende i den pågældende landsby, men som af jobmæssige årsager ønsker eller overvejer at flytte tættere på sin nuværende eller kommende arbejdsplads. Tilflytterboligen giver mulighed for, at familien eller parret kan finde ud af, om et nyt lokalsamfund og et eventuelt nyt job er det rigtige valg, inden man investerer i en bolig i et område, man ikke kender. I disse år er der god gang i udviklingen af arbejdspladser i Vejen Kommune, hvilket skaber et potentiale for nye tilflyttere. Den tilflytterkampagne, som Vejen Kommune og UdviklingVejen har i gang, suppleres rigtig fint med projektet med en Tilflytterbolig. Det bliver derfor spændende at følge projektet i Lindknud, og om det efterfølgende lykkes at få en Tilfytterbolig i hver af de fem landsbyer i Hærvejsklyngen. GOD SØNDAG

Annonce