Annonce
Esbjerg

Borgmester: Ønske om Dokken-boliger får seriøs behandling

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) var naturligvis blandt gæsterne, da Ole Ingrisch, havnedirektør, gennem 15 år, havde sin afskedsreception tidligere i år. I baggrunden ses havnens bestyrelsesformand, Flemming N. Enevoldsen. Arkivfoto: André Thorup
Blå blok i Esbjerg Byråd vil gennemtrumfe en egentlig sagsbehandling af direktør Bjarne Pedersens projekt for boliger på Dokken. Socialdemokratiet afviser på forhånd opbakning til boliger.

Esbjerg: Tilsyneladende lysner det nu for direktør Bjarne Pedersens mangeårige kamp for at realisere sine boligdrømme på Dokken, selv om han langt fra er i mål.

Første hurdle er således passeret, efter at Bjarne Pedersen har fremvist en lejekontrakt med Esbjerg Havn fra 2006, hvor en passus om forbud mod boliger er streget ud. Dermed er Esbjerg Havns kanoner fornaglede, og nu bliver der så på foranledning af borgmester Jesper Frost Rasmussens (V) og resten af blå blok sat gang i en egentlig sagsbehandling af Dokken-projektet, hvis de igangværende analyser viser at det er realistisk.

- Bjarne Pedersen har som bekendt i mange år ønsket at bygge boliger, men i 2015 afviste Plan & Miljøudvalget af principielle årsager at behandle ansøgningen. Nu har Bjarne Pedersen så henvendt sig med skitser til et revideret projekt og bedt om, at vi ser på den mulighed, og det gør vi selvfølgelig på ordentlig vis. Vi handler ikke på følelser, men behandler anmodning professionelt og undersøger, om det kan lade sig gøre eller ej, siger Jesper Frost Rasmussen og fortsætter:

- Med det udgangspunkt har Esbjerg Kommune haft en dialog med Bjarne Pedersen, og vi har vejledt ham og hans rådgiver i, hvilke undersøgelser og analyser, der skal ligge klar, for at vi kan forholde os til hans ansøgning om boliger på Dokken. Jeg har dermed endnu ikke forholdt mig til for eller imod, men der er et flertal for at undersøge sagen, og vi behandler alle projektmagere anstændigt og ordentligt og afviser ikke noget på baggrund af et princip, siger Jesper Frost Rasmussen.

Annonce

Vi handler ikke på følelser, men behandler anmodning professionelt og undersøger, om det kan lade sig gøre eller ej.

Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg Kommune

Principiel stillingtagen

Dermed hentyder borgmesteren til afgørelsen i det daværende Plan & Miljøudvalget den 22. september 2015, da Bjarne Pedersen ansøgte om en ny helhedsplan for Dokken-området, herunder boliger. Direktionen indstillede til udvalget, at der skulle tages principiel stilling til, "om der skal igangsættes planlægning for boliger inden for Dokken-området".

Svaret fra et enigt udvalg lød: "Udvalgets principielle holdning er at holde boligområder og erhvervsområder adskilte for at forebygge miljøkonflikter. Der planlægges derfor ikke for boliger på Esbjerg Havn, som er kommunens nok vigtigste erhvervsområde."

Socialdemokratiet står fast

På daværende tidspunkt hed formanden for Plan & Miljøudvalget John Snedker, og han var dengang også formand for Socialdemokratiets byrådsgruppe. Siden har der været kommunalvalg, og der er sket en udskiftning på begge poster. Den nye gruppeformand, Søren Heide Lambertsen, viderefører dog John Snedkers holdning:

- For Socialdemokratiet er der ikke noget, der er ændret. At Bjarne Pedersen har en lejekontrakt, hvor der ikke er indskrevet et forbud mod boliger på havnen, ændrer ikke på, at det er byrådet, der bestemmer, hvad der skal bygges forskellige steder i kommunen. For os gør det ikke nogen forskel i forhold til de problematikker, vi allerede dengang forholdt os til. Vi er lodret imod boliger på det sted, for det kommer til at skabe en konflikt mellem vores havnevirksomheder og boligerne. Desuden har vi jo havneaktiviteter dernede, for de yderste 12 meter af kajen er stadig udlagt til havneaktivitet. Derfor skal man heller ikke italesætte boliger på havnen, for så går investorerne andre steder hen, og det kommer til at koste arbejdspladser, siger Søren Heide Lambertsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce