Annonce
Esbjerg

Borgmester afviser at bremse rygesag

Skal det være absolut-forbudt for medarbejdere ved Esbjerg Kommune at ryge - også i selvbetalte pauser og i forbindelse med arbejde udført på hjemmearbejdsplads? Arkivfoto.
Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) vil ikke trække sagen om en opstramning af de kommunale rygeregler tilbage, for samarbejdsudvalget har allerede behandlet sagen. Og om kort tid skal direktion og politikere se på sagen igen, siger han.

Esbjerg Kommune: Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) vil ikke efterkomme ønsket fra De Konservatives May-Britt Andrea Andersen om at standse processen i sagen om en hård opstramning af de kommunale rygeregler og trække sagen tilbage fra det kommunale samarbejdsudvalg HOVED-Med, hvor er sendt i høring.

Det fastslår Jesper Frost Rasmussen på JydskeVestkystens forespørgsel.

- En mulig opstramning af rygereglerne blev sendt i høring i HOVED-Med i begyndelsen af juni af et stort flertal i økonomiudvalget - alle minus De Konservative - fordi vi er interesserede i at høre medarbejderrepræsentanternes holdning til sagen. HOVED-Med har i øvrigt behandlet sagen, så alene derfor giver det ingen mening at trække den tilbage. Men bare fordi vi valgte at sende sagen i høring, har vi ikke taget stilling til for og imod. Nu behandler direktionen den tilbagemelding fra samarbejdsudvalget, og så får vi en sag forelagt politisk, som vi skal tage stilling til. Det kan være, direktionen anbefaler at bibeholde det eksisterende, så der ikke strammes yderligere, og det kan være, direktionen siger, at der bør strammes op. Det ved vi jo ikke nu, siger Jesper Frost Rasmussen.

Ifølge borgmesteren har HOVED-Med udtalt sig til fordel for, at kommunen arbejder hen mod en røgfri fremtid, men samtidig understreget, at det bør ske gennem en tillidsbaseret ændring af kulturen.

Annonce
Vi skal selvfølgelig ikke indføre noget som helst, der er ulovligt, og sagen vil derfor indeholde en juridisk vurdering, når vi får den fra direktionen.

Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester

Fornuftig vis

Kommer der så også samtidig en juridisk vurdering af, om det overhovedet er lovligt at indføre rygeforbud med sanktioner ved en overtrædelse i selvbetalte pauser?

- Vi skal selvfølgelig ikke indføre noget som helst, der er ulovligt, og sagen vil derfor indeholde en juridisk vurdering, når vi får den fra direktionen. Men flertallet af os er vel enige om, at vi ikke ønsker, at unge begynder at ryge, og at det derfor er uhensigtsmæssigt, hvis eksempelvis klubmedarbejdere går ud og ryger i deres selvbetalte pauser sammen med de unge, de agerer forbilleder for, siger borgmesteren.

Men så skal klubmedarbejderne vel heller ikke ryge i friweekender på strøgtur i Kongensgade, hvor de vel ligeså let kan rende på de samme unge?

- Det er rigtigt, at man kan stille hundredvis af uheldige scenarier op, og derfor skal vi også have drøftet sagen til bunds. Faktum er, at vi har politiske ambitioner om at sikre en røgfri fremtid samt at være en god arbejdsplads uden tusind regler, så vi må finde en fornuftig måde at håndtere problematikken på, siger borgmesteren.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Groteske udsættelser af sigtelser skal stoppe

Bandekonflikter, grænsekontrol og forebyggelse af terror har de seneste år gjort det meget svært for politiet på tilfredsstillende vis at løse alle sine resterende opgaver. Flere betjente til det hårdt pressede korps er på vej, men det tager tid at få dem uddannet, så både politikere og politiledelse står fortsat med en vigtig prioriteringsopgave. I denne uge er det kommet frem, at man ifølge Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, i alle politikredse i nogle tilfælde venter med at sigte mulige gerningsmænd. Det sker på grund af mandskabsmangel for at kunne leve op til politisk bestemte tidsfrister. I sager om vold og våben må der højest gå 30 dage fra, der er rejst en sigtelse, til der er en tiltale, og i voldtægtssager er fristen typisk 60 dage. Berlingske har talt med en anklager, der på møder har hørt ledere fortælle om, at der i Københavns Politi løbende ligger 500-1000 sager, hvor der på grund af tidsfristerne ikke er rejst sigtelser, selv om politiet kender til de mulige gerningsmænd. Det er en hån mod både ofrene og mod befolkningen, der skal have tillid til, at efterforskningen er så effektiv som muligt. Det er fornuftigt, at der er krav om, at sager om grov kriminalitet bliver afsluttet hurtigt. Men ressourcerne skal også følge med. Derfor må politikerne erkende, at politiet står i en svær situation, hvor rigide krav om tidsfrister kan virke mod hensigten. I stedet må kravet være, at politiet får prioriteret kræfterne bedst muligt og ikke lader sig styre af tidsfrister og deraf følgende målkrav, som lederne måles på. Hvis politiet har en konkret mistanke, skal der selvfølgelig rejses en sigtelse med det samme. Også selv om der er risiko for, at der går flere end for eksempel 30 dage, før der er rejst en tiltale. Det er afgørende, at efterforskningen sker hurtigst muligt. Det må politikere og politiets ledelse sørge for, så de groteske udsættelser af sigtelser kan stoppe.

Annonce