Annonce
Esbjerg

Borgmester bløder op på fremtidig oliejagt i Nordsøen: SF i Esbjerg jubler

Efter efterårsferien skal regering og aftalepartier debattere, hvad der skal ske med den 8. udbudsrunde, der er blevet noget hæmmet af, at Total har trukket sig. Arkivfoto: Torben Meyer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er blødt op på standpunktet om, at ottende udbudsrunde for indvinding af olie og gas i Nordsøen skal fastholdes. Det hilser SF Esbjerg særdeles velkommen og opfordrer til at sætte gang i omskoling af medarbejdere og grøn omstilling.

Esbjerg: At borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) nu kalder det "helt acceptabelt" , hvis regeringen og aftalepartier fuldstændig dropper 8. udbudsrunde i Nordsøen er en overraskende, men også ovenud positiv udmelding.

Det siger byrådsmedlem for SF, Jørn Boesen Andersen, der ser for sig, hvordan Esbjerg nu fokuserer på fremtidens opgave med omstillingen fra fossil til grøn energi og udvikling af sidstnævnte i en by, hvor flere tusinde er beskæftiget direkte og indirekte i olieindustrien.

Sagen er kort fortalt den, at det i sidste uge stod klart, at det franske olieselskab Total, som har operationelt hovedsæde på Esbjerg Havn for sine aktiviteter i den danske del af Nordsøen, ville trække sig fra det omdiskuterede udbud.  Jesper Frost Rasmussen, der ellers som førstemand i en kommune med tusindvis af olie-gas job har kæmpet en hård kamp for fastholdelse af 8. udbudsrunde, udtalte efterfølgende til mediet Klimamonitor, at det vil være acceptabelt helt at droppe udbuddet, der vil udvide og forlænge olie- og gasjagten i Nordsøen i nogle år:

Annonce

"... Det vigtige er, at der skabes en ro om rammevilkårene indtil da. Hvis de (regeringen, red.) tager det med i de drøftelser, der er efter efterårsferien, vil jeg også som borgmester synes, det er en fornuftig udgang (at droppe udbudsrunden, red.) på den her proces", sagde han til Klimamonitor.

Klar, parat - i gang

- Det betyder en omstilling af de cirka 9.000 arbejdspladser i olie- gasproduktionen, og det betyder også en udbygning af nuværende virksomheder og opbygning af nye - bl.a. en havvindmøllefabrik på havnen.

Der er en lang række facetter i den opgave, siger Boesen Andersen og remser op:

- To af de store er således, at vi for det første i forhold til medarbejderne får brug for udvikling af de erhvervsfaglige uddannelser, så den nødvendige arbejdskraft sikres til virksomhederne, og medarbejderne kan få opkvalificering og omskoling. I forhold til virksomhederne bliver der brug for langt mere forskning og videregående uddannelse, end hvad f.eks. de to universiteter har at byde på nu, siger han og går videre til nummer to:

- Det er os i Esbjerg, der står til at miste de 9.000 arbejdspladser i olie- og gasindustrien, men vi er også godt placeret for udviklingen inden for hele den grønne energisektor. Derfor må vi forvente, men også arbejde hårdt for, at landsdækkende midler i de kommende år kanaliseres til Esbjerg, herunder til vores to universiteter. Det kræver lokalt sammenhold, og det er fast arbejde, hvis det skal lykkes. Det kan vi jo se ud af,  at hovedkvarteret for Energicluster blev placeret i Aalborg, og en jurauddannelse på Syddansk Universitet Esbjerg endnu ikke har fået grønt lys, siger Boesen Andersen.

Annonce

Stop engang

Borgmesteren giver overordnet set Jørn Boesen Andersen ret i fokuspunkterne, men han maner alligevel til besindighed:

- Der forsvinder jo ikke 9.000 olie-gas job fra den ene dag til den anden. Vi skal holde gang i kedlerne i 30 år endnu. Nu starter Tyra-feltet op igen og rigtig nok med færre medarbejdere, end da man lukkede ned, fordi der er implementeret mere moderne teknologi. Men mit budskab var, at når nu 8. udbudsrunde er blevet syltet i halvandet år, og Total trækker sig, så er det vigtigt, at vi sikrer den eksisterende infrastruktur og de nuværende rammevilkår, så de muligheder, der opstår i Nordsøen, kan udnyttes i 30 år endnu, siger borgmesteren, der dog også understreger, at det vil være sund fornuft at sikre mulighed for at få nye licenser til områder der støder op til de nuværende felter.

- Så kan vi udnytte eksisterende investeringer og infrastruktur. Det er jo godt for både klimaet, for dansk økonomi og for de lokale arbejdspladser, siger borgmesteren, siger Jesper Frost Rasmussen og tilføjer, at der er lagt en strategi for en glidende overgang mellem olie-gas produktionen til grøn energi, som der stadig arbejdes intenst på:

- Det er i forlængelse af den strategi, at vi udbygger aktiviteterne omkring vind voldsomt, og at vi løbende får omskolet medarbejdere. Og så kan jeg godt være enig med Jørn Boesen Andersen i, at vi skal have flere forsknings-aktiviteter på vores universiteter, og det er så også det, Education Esbjerg i en fælles indsats med de to universitetsrektorer har sat i gang. Men det kræver velvilje fra regeringen, hvis det skal lykkes, siger borgmesteren.

Hvad er 8. udbudsrunde

8. udbudsrunde omhandler alene fremtidige tilladelser til efterforskning og udvinding af olie og gas. Der er i dag 20 gældende tilladelser til udvinding, hvor de tilladelser, der er givet i 7. runde, potentielt kan række frem til mindst 2052.

I en udbudsrunde  søger interesserede selskaber Energistyrelsen om tilladelse til nye olie-og gaskoncessioner i Nordsøen. Den 8. udbudsrunde handler helt konkret om, at en række selskaber har søgt om retten til at efterforske og udvinde olie og gas på et givent område i Nordsøen. Selskaber, der får en tilladelse, vil ifølge praksis få en seks-årig efterforskningstilladelse og derefter have ret til en yderligere 30-årig produktionstilladelse. En tilladelse i 8. udbudsrunde vil derfor potentielt kunne række frem til mindst 2056

Energistyrelsen åbnede for 8. udbudsrunde den 26. juni 2018, og fristen for at komme med tilbud i runden var 1. februar 2019.  Det skete på baggrund af aftale om udvikling af Nordsøen af d. 22. marts 2017 mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF.

Total havde sammen med tre andre selskaber lagt billet ind på deltagelse i den 8. udbudsrunde,  men trak sig forleden. Total er operatør og den største part i DUC (Dansk Undergrunds Consortium), hvilket skaber betydelig usikkerhed om 8. udbudsrunde og har fået regeringen til at indkalde partierne bag Nordsøaftalen til politiske drøftelser om de fremtidige rammevilkår for olie- og gasudvindingen i Nordsøen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Billund For abonnenter

Legolands teknikere ordner alt fra videoovervågning til årets nyeste forlystelser: - Det er ligesom at få noget fra Ikea

Annonce