Annonce
Tønder

Borgmester glad for krav om redegørelse

Borgmester Henrik Frandsen ser frem til at kunne forklare sagsforløbet i den omdiskuterede højskole-sag. Foto: André Thorup
Henrik Frandsen ser frem til at servicere den samlede kommunalbestyrelse med en redegørelse over, hvad der er op og ned i højskole-sagen.

TØNDER: Borgmester Henrik Frandsen (V) reagerer positivt på opfordringen til at redegøre for hele forløbet i højskole-sagen.

- Jeg er faktisk glad for at få muligheden for at imødegå det politiske partsindlæg, som Claus Hansen kom med op til sidste kommunalbestyrelsesmøde. Nu sætter jeg forvaltningen i gang, og redegørelsen bliver så ikke opfattet som et modangreb, men en servicering af kommunalbestyrelsen. Det vil jeg meget gerne, siger Henrik Frandsen.

- Tolker du kravet om redegørelsen som et mistillidsvotum?

- Nej, overhovedet ikke, og jeg tror heller ikke, at det er tænkt sådan. Jeg forstod på debatten i kommunalbestyrelsen, at der var mange, der savnede svar og var usikre. Dertil vil jeg sige, at det ikke er mig, der har holdt igen med at få belyst sagen, men har opfordret til at få den indsendt (til Ankestyrelsen, red.), siger Henrik Frandsen.

I byrådssalen var han i sidste uge tilbageholdende med at svare eller reagere på passager og konklusioner i Claus Hansens skriftlige indlæg. Også i det lys hilser han den forestående redegørelse velkommen.

- Så får jeg mulighed for ikke bare at forholde mig til spredte fragmenter og enkelte elementer i et partsindlæg, men fremlægge sagen i sammenhæng og kommentere de steder, hvor jeg ikke er enig. Verden er ikke altid sort og hvid, påpeger borgmesteren.

Annonce
Jeg er faktisk glad for at få muligheden for at imødegå det politiske partsindlæg, som Claus Hansen kom med op til sidste kommunalbestyrelsesmøde.

Henrik Frandsen (v), borgmester, Tønder Kommune

Ikke i overmorgen

Opfordringen til en hurtig tilbagevenden fra hans side har han taget til efterretning, men maner alligevel til besindighed.

- Der efterspørges en meget detaljeret redegørelse. Jeg kommer med den, så hurtigt jeg kan. Men hvis der med hurtigt menes i overmorgen, så kommer det ikke til at ske, siger Henrik Frandsen.

Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Fra vandbærer til stjerne

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Annonce