Annonce
Esbjerg

Borgmester i sag om giftigt stof på brandskole-grund: Kommunen stod i pest eller kolera-situation og valgte den mindst ringe løsning

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) efterlyser mere handling fra de nationale myndigheder, så kommuner landet over ved, hvordan de skal håndtere forureninger med de giftige PFAS-stoffer. Arkivfoto: Jacob Schultz
Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) opfordrer Miljøstyrelsen til at komme hurtigt på banen med blandt andet nationale regler for niveauet af de giftige PFAS-stoffer i spildevand. I sagen om den gamle brandskole-grund i Esbjerg mener borgmesteren ikke, at Esbjerg Kommune havde andet valg end at tillade trænings- og kursuscentrets tilslutning til Din Forsynings spildevandsnet, hvilket potentielt har ledt PFAS-stoffer ud i Vadehavet.

Esbjerg Kommune er i øjeblikket udsat for massiv kritik  fra flere sider i sagen om de kræftfremkaldende og hormonforstyrrende PFAS-stoffer på den gamle brandskolegrund på Uglviggårdsvej i Esbjerg, men ret beset har kommunen alene kunnet vælge mellem pest eller kolera.

Det mener borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der nu vender kanonerne om og kræver Miljøstyrelsen på banen snarest muligt- både i forhold til et regelsæt til håndtering af påviste forureninger og fastsættelse af egentlige grænse-værdier for stoffernes tilstedeværelse i spildevand.

Blandt PFAS-stofferne hører PFOS, der er et stærkt sundhedsskadeligt stof, som for år tilbage blev brugt i brandsluknings-skum, men som siden 2011 har været ulovligt. Myndigheder jagter stoffet i et forsøg på at kortlægge omfanget af forureningen landet over, efter at over 100 mennesker i Korsør er blevet forgiftet gennem oksekød fra græssende kvæg på en mark nær brandskolen.

Annonce

Det har været almindeligt at benytte PFAS og PFOS i brandskum på grund af stoffernes evne til at danne en varme-resistent hinde over ilden, der kvæler den, og der er en til vished grænsende formodning om, at stoffet er i jorden ved det nuværende kursus- og træningscenter, da der er fundet PFOS i det spildevand, der i dag går fra brandskolen til Din Forsynings Renseanlæg Øst og videre ud i Vadehavet.

Tilladelse udløb

Indtil 2007 havde den daværende ejer af brandskolen, Falck Safety Services, en tilladelse til at udsprøjte overskydende vand og overfladevand på et grønt areal, men da den udløb fortsatte brandskolen sin praksis frem til 2018, hvor kommunen ved et tilfælde opdagede det. Derefter påbød kommunen Falck Safety Services at tilslutte sig spildevandsnettet med vilkår om at overholde nogle grænseværdier for stoffet tilstedeværelse i spildevandet - noget, som hverken den daværende ejer eller den nuværende, RelyOn Nutec dog har kunnet overholde på noget tidspunkt.

Kommunen satte samme grænseværdi som for drikkevand i mangel af bedre, og grænseværdierne er forholdsvis vilkårligt sat, siger borgmesteren, idet der ingen national vejledende grænseværdier er for spildevand.

Hvorfor lukkede kommunen ikke bare virksomheden, indtil grænseværdierne blev overholdt?

- Principielt bør man selvfølgelig ikke sætte krav, som man ikke følger op på med en konsekvens, hvis de ikke bliver overholdt, og havde der været tale om drikkevand, så ville man have lukket boringen og stillet en tankvogn i gården med rent vand, indtil der kunne ske tilslutning til offentlig vandforsyning. Men her er der sat en grænseværdi for spildevand som bedste mands bud - vi mangler jo en national vejledning. I 2018 vurderede den kommunale forvaltning, at det var mest hensigtsmæssigt at påbyde en tilslutning til spildevandsnettet - det er jo den måde, man i Danmark på kontrolleret vis kommer af med spildevand på frem for at lukke det ud på nærmeste mark og videre ud i nærmeste vandløb efter rensning på brandskolens eget renseanlæg. Men jeg tror, at havde Falck Safety Services i 2007 ansøgt kommunen om at få tilladelsen til udsprøjtning forlænget, så havde man også fået den. Ingen vidste jo bedre på det tidspunkt, siger Jesper Frost Rasmussen.

Vand fra brandsluknings-øvelser tilgår brandskolens interne renseanlæg sammen med regnvand, og efter rensning anvendes vandet igen til brandsluknings-øvelser på betonbelagt øvelsesplads, mens overskydende vand frem til 2018 blev udsprøjtet på det nærliggende grønne område. Da der er PFOS i det spildevand, der i dag går fra brandskolen til Din Forsynings Renseanlæg Øst, konkluderer kommunen, at der også var PFOS i det vand, der mellem 2007 og 2018 uden tilladelse har været udsprøjtet i et grønt område ved den gamle brandskole, har kommunen konkluderet.

Annonce

Skader på naturen

Kunne man ikke have givet påbud om at uskadeliggøre det giftige stof i spildevandet ved at køre det væk og få det varmebehandlet til over 1.000 grader?

- Jeg er ikke sikker på, at man med rimelighed og uden nationale grænseværdier kunne påbyde brandskolen det. Indtil nu har der ikke været rigtig gode alternativer til at håndtere den slags spildevand, som skyldes fortidens synder. Under alle omstændigheder skal vi have nogle grænseværdier fra centralt hold - hvad må spildevand indeholde? Det skal den enkelte kommune ikke selv sidde og opfinde, mener borgmesteren.

Men hvad er omfanget af skaden på naturen, når spildevandet ender i Vadehavet?

-  Det er formentlig små mængder, der ikke har nogen katastrofal betydning, fordi det fortyndes med mange millioner kubikmeter vand, men jeg kan ikke give en garanti for, at der ikke er kommet noget ud i Vadehavet, og at det kan påvises. Jeg kan kun holde mig til forvaltningens vurdering af, at der ikke er sket noget, der udgør en væsentlig risiko for mennesker, natur eller dyr.

De giftige PFAS-stoffer

Myndighederne er i kølvandet på Korsør-sagen gået i gang med at kortlægge udbredelsen af de giftige PFAS-stoffer, der tidligere fandtes i brandsluknings-skum.

Forgiftningssagen i Korsør gav genlyd landet over, da det kom frem, at en lang række familier i Korsør i årevis havde spist, hvad de troede var sundt og økologisk kød fra fritgående dyr tilhørende Korsør Natur- og Kogræsserforening, men nu er forgiftet med det stærkt sundhedsskadelige stof PFOS, der i årtier har været brugt i brandsluknings-skum, men siden 2011 har været ulovligt.

Efter store fund af PFOS i Korsør har Danske Regioner udpeget 145 lokaliteter i hele landet, som skal undersøges nærmere.

I Esbjerg Kommune er Esbjerg Brandskole, nu RelyOn Nutec, udpeget. Stedet har fungeret som brandøvelsesplads siden 1968 til i dag. Brandøvelsespladsen er fortsat i brug.

Brandskolen er i dag ejet af en kapitalfond, mens det oprindeligt var Esbjerg Kommune, der drev brandskolen i fællesskab med Falck-koncernen, i 2002 blev Falck eneejer af skolen, og senere købte en kapitalfond brandskolen, der i 2019 blev omdøbt til RelyOn Nutec.

Annonce
Esbjerg

Tag kandidattesten til kommunalvalget her

Esbjerg For abonnenter

Dronningebesøg forsinkede flytning af trolden. Nu er det slut med Anker Drømmefanger på lossepladsen på Fanø

Danmark

Mandagens coronatal: 1411 nye coronasmittede - højeste tal i efteråret

Sydjylland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

REGIONALVALG

Tag kandidattesten til regionalvalget her

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur For abonnenter

Alexander og Biljana opgav drømmehus, mens de var ved at bygge det: Nu nyder ung Kolding-familie livet i Malaga

Esbjerg For abonnenter

Rute 11: I 25 år har trafikken stort set ikke rykket sig ved Ribe

Regionalt

Smittetrykket springer opad i næsten samtlige sydjyske kommuner: I en kommune er der fundet over 30 nye tilfælde

Sydjylland For abonnenter

Tyske vognmænd grænsehandler billig diesel i Danmark: Kan udløse gevinst på 600 millioner

Nordtyskland

Fugleinfluenzaen raser igen: Besætning på 700 gæs blev slået ned

Esbjerg For abonnenter

Læser undrer sig: Hvorfor skal gravearbejdet tage så lang tid og spærre vejene helt af?

Esbjerg

Fræk vandalisme: Lokalpolitikers valgplakater fjernet fra lygtepæle

Sydjylland

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Esbjerg

Webshop druknede i egen coronasucces: Efterlader milliongæld og erstatningskrav mod stifteren

KANDIDATTEST

Ved du, hvem du vil stemme på? Tag kandidattesten her

Danmark

Varetægtsfængslet: 49-årig mand opfordrede på en plakat til henrettelse af statsministeren

Kolding For abonnenter

Gerningsvåbnet blev aldrig fundet: 18-årig dømt for at knivstikke ung mand under sammenstød mellem to grupperinger

Tønder

Frandsen vs. Iversen: Meningsmåling giver borgmester Henrik Frandsen markant forspring i valgkampen

Annonce