Annonce
Esbjerg

Borgmester melder klart ud: Boliger på Dokken skrinlagt - vil ødelægge havnen

Det kan ikke lade sig gøre at gennemføre et boligprojekt på Dokken-arealet, konkluderer Esbjerg Kommunes Teknik & Miljø. Arkivfoto: André Thorup
Den omdiskuterede undersøgelse af muligheden for at bygge boliger på Dokken er tilendebragt, og afsluttet for Esbjerg Kommunes vedkommende. Projektet kan ikke virkeliggøres uden risiko for Esbjerg Havn og havnens virksomheder, siger borgmester.

Esbjerg Kommune: Der kommer ingen boliger på Dokken-området.

Det konkluderer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), efter at direktør Bjarne Pedersen, Pedersen Gruppen, der i mange år har gået med planer om havnenære boliger, har indleveret sit analysemateriale, ligesom Esbjerg Havn er kommet med sine betragtninger om støjbelastningen på arealerne.

Begge dele taler deres tydelige sprog – støjgrænserne for boliger kan ikke overholdes, og et boligprojekt på Dokken vil desuden kunne sætte Esbjerg Havns centrale position i den kommende udvikling af den danske energiforsyning over styr, konkluderer borgmesteren, der ikke mener, der er mere at være i tvivl om:

Annonce

- Jeg har meddelt Bjarne Pedersen, at vi anser undersøgelsernes konklusioner for så klare, at det ikke giver mening at arbejde videre med ønsket om boliger på Dokhavnen. Det kunne have været et spændende boligprojekt på en bynær placering, men det er og har hele tiden været en absolut og ufravigelig betingelse fra borgerlig side, at et eventuelt boligbyggeri ikke måtte pålægge begrænsninger på havnens virksomheder. Det kan vi nu konstatere ud fra undersøgelserne, at det vil gøre og derfor er et sådant projekt ikke en mulighed. Det er ærgerligt - men sådan må det være. Sagen er nu undersøgt til bunds, og det er også ordentlighed over for en driftig projektudvikler, siger Jesper Frost Rasmussen.


Esbjerg havn skal bruge adgangsveje, bassiner og kajer omkring Dokken for at kunne bidrage til Danmarks grønne omstilling og for at kunne skabe vækst i Esbjerg. Vi ser derfor ikke muligheden for at kunne afstå området på Dokken eller flytte havnedrift bort fra området.

Fra Esbjerg Havns strategiske analyse


Esbjerg Havns totale afvisning af, at boliger på Dokken kan eksistere side og side med havnedriften, kan læses næsten bagerst i den netop offentliggjorte ”Strategiske analyse af udviklingen af Esbjerg Havn i forhold til klimaaftale for energi og industri mv. af den 22. juni 2020”. I strategipapiret er direktionen for Esbjerg Havn krystalklar om mulighederne for at realisere det politisk omdiskuterede boligbyggeri på Dokken.

På Esbjerg Rådhus har man ikke alene noteret sig havnens input omkring støj og udviklingsmuligheder – også de beregninger af støjbelastningen, som Bjarne Pedersens rådgiver har udarbejdet, er blevet gransket nøje. Således har Teknik & Miljø gennemgået materialerne fra både Esbjerg Havn og Bjarne Pedersens rådgiver, og konklusionen er ikke til at misforstå, oplyser Jesper Frost Rasmussen.

Central rolle

- Frem for alt står det klart, at boliger på Dokken i givet fald vil medføre begrænsninger i både de nuværende og fremtidige aktiviteter på havneområdet. Esbjerg Havn har en helt central betydning for jobskabelsen i Esbjerg, men også i forhold til Folketingets ambitiøse klimaaftale, og vi kan ikke risikere at sætte det hele over styr. Derudover er det vurderingen, at Esbjerg Kommune på det foreliggende grundlag vil få veto fra staten, hvis vi begynder at udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan for området til beboelse, siger Jesper Frost Rasmussen.

Fremtrædende socialdemokrater både i og uden for Esbjerg Byråd har løbende kritiseret undersøgelserne, fordi man var bange for at bremse investeringer og sætte havens udvikling over styr – er det ikke bare samme konklusion, I nu er nået til?

- Vi er nået frem til konklusionen på et faktuelt grundlag – ikke på baggrund af følelser og forskellige populistiske påstande. Vi behandler dygtige udviklere ordentligt, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi i Esbjerg Kommune handler og træffer beslutninger på et veldokumenteret, oplyst grundlag, og det er det, der er sket nu. Venstre, De Konservative, Borgerlisten og Dansk Folkeparti har i øvrigt for længst givet hinanden håndslag på, at vi under ingen omstændigheder siger ja til boliger på Dokken, hvis det ville medføre begrænsninger for virksomhederne på Esbjerg Havn, så den præmis har hele tiden været et sikkerhedsnet under sagen, siger borgmesteren.

Annonce

Esbjerg Strand

I forhold til muligheden for boligbyggeri på Esbjerg Strand ved det kommende, maritime mekka, har Esbjerg Havn i øvrigt ikke udtrykt forbehold i sit strateginotat. Disse undersøgelser pågår uforandret, oplyser Jesper Frost Rasmussen, men han tilføjer, at præmisserne er de samme, nemlig at der alene vil kunne planlægges for boliger, hvis det kan ske uden at der lægges begrænsninger på havnens og virksomhedernes aktiviteter.

Uenighed om præmisser

Esbjerg Kommune og Pedersen Gruppen er ikke enige om, hvilke præmisser og støjgrænser, der skal lægges til grund, når muligheden for boligbyggeri på Dokken skal vurderes, hvilket fremgår af et notat udarbejdet i Teknik & Miljø.

Ifølge notatet har Pedersen Gruppen i sine analyser taget udgangspunkt i, at området i dag alligevel holder sig under en støjgrænse 40 db om natten, hvilket er gældende grænse for støj i et boligområde. Desuden fremfører Pedersen Gruppen, og at støj-situationen kun vil bedres, når skibene ved kajområderne til Dokken kobles til landstrøm. Forvaltningen holder dog fast i, at støjbegrænsningen på havneområdet er sat til 55 db om natten, og at hverken havn og virksomheder må opleve en begrænsning.

Derudover konstaterer Teknik & Miljø, at hverken havn eller kommune kan påbyde skibe, der anløber Esbjerg Havn, at anvende landstrøm, ligesom forvaltningen gør gældende, at der – selv om der etableres landstrøm – stadig vil være risiko for betydelig støj fra f.eks. skibenes ventilationssystemer.

Dertil kommer, understreges det i notatet, at man planlægningsmæssigt heller ikke må udlægge støjbelastede områder til boliger – uanset at det på sigt kan være, at støjen bortfalder. Der skal altså planlægges ud fra en her og nu-situation.

Annonce
Esbjerg For abonnenter

Tøjsælger, lærer og fodboldstjerne: Røde Thies fra EfB er død

Danmark

Lørdagens coronatal: 358 blev konstateret smittet det seneste døgn

Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Fem børn mistede deres mor: 35-årige Nanna døde på sin søns fødselsdag

Vejen For abonnenter

20-årige Mathilde var halvanden time fra at dø: Nu er hun tjener med en halv arm

Tyskland

Tyskland går til valg: De unge må vente på den store omvæltning

Aabenraa

Bil bragede ind i traktor: Promillen var over det tilladte

Danmark

Gigantisk donation: Lego Fonden giver en milliard kroner til covid-19-ramte børn

Vejen For abonnenter

Nadja vejede 186 kilo og fandt trøst i mad: - Folk så overhovedet ikke mig, de så bare min krop som et problem, der skulle ordnes

Team Esbjerg

Tidligere Team Esbjerg-målvogter er ikke i tvivl: De skal kunne vinde over Buducnost

Danmark

Dall: Pludselig er de socialdemokratiske ministre blevet meget bevidste om at tale om 'skatteydernes kroner'

Danmark

En lugt af død bredte sig i kvarteret: - Naboerne spurgte, om jeg havde lig i drivhuset

Haderslev For abonnenter

Mor og datter stiller op til valget som debutanter: - Vi er rå og nye

Debat For abonnenter

Kommentar: De Konservative og Nye Borgerlige er tæt på at sikre LA-viceborgmesters plads i byrådet

Billund

Sjællandsk tophold snuppede to point i Grindsted: - Vi tabte til et smartere hold

Annonce