Annonce
Esbjerg

Borgmester overrumplede kolleger: Overrakte ridderkors til to byrådsmedlemmer

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) overrakte både Jakob Lose (V) (yderst til højre) og John Snedker (S) i midten Dannebrogordenens Ridderkors efter mandag aftens byrådsmøde. Foto: Torben Meyer, Esbjerg Kommune.
Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) gemte på en stor overraskelse, der blev afsløret ved afslutningen af det sidste byrådsmøde inden sommerferien. Tidligere borgmesterkandidat John Snedker (S) og forhenværende viceborgmester Jakob Lose (V) fik overrakt ridderkors.

Esbjerg Kommune: Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) gemte på en lille overraskelse, da det sidste byrådsmøde inden sommerferien var afsluttet mandag aften.

I al hemmelighed havde Frost Rasmussen og kommunaldirektør Rikke Vestergaard sendt en indstilling til Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor de anmodede om, at byrådsmedlemmerne John Snedker (S) og Jakob Lose (V) blev dekoreret med Dannebrogordenens Ridderkors.

- Som I alle nok er klar over, er det en ganske særlig ære at blive tildelt Dannebrogordenens Ridderkors, og John Snedker og Jakob Lose lever op til nogle helt bestemte kriterier, man som byrådsmedlem skal opfylde for at komme i betragtning. For det første skal man have været medlem af byrådet i mindst fire perioder og altså være valgt for femte gang. Samtidig skal man have særlige personlige egenskaber og værdier, der støtter op om det politiske arbejde i byrådet og fremmer udviklingen i hele kommunen. Derudover skal man formå både at fungere i rollen som politiker i byrådet og agere som partimedlem. Og så skal man selvfølgelig vise respekt for demokratiet, borgerne og medarbejderne i kommunen, opremsede borgmesteren.

Om ordenen

  • Dannebrogordenen af i dag er inddelt i seks grader: storkommandør, som er forbeholdt fyrstelige personer, storkors, kommandør af 1. grad, kommandør, ridder af 1. grad og ridder. Desuden findes Dannebrogordenens Hæderstegn.
  • Dannebrogordenen, der blev indstiftet af Christian 5. i 1671, kan tildeles "danskere og udlændinge for fortjenstfuld civil eller militær embedsgerning, for særlig indsats inden for kunst, videnskab og erhvervsliv eller for virke for danske interesser." Ridderklassen blev i 1952 inddelt i to grader.
  • Det er den regerende monark, der er ordensherre, og sædvanligvis sker udnævnelser efter indstilling fra et ministerium.

Tillidsposter

John Snedker og Jakob Lose har - i al fald på den politisk-historiske front - en del til fælles. Begge blev valgt ind i byrådet i en meget ung alder. John Snedker var bare 19 år, da vælgerne i 1982 gav ham en plads i Esbjerg Byråd, og Jakob Lose var 23 år, da han i 2002 trådte ind i byrådet.

John Snedker har blandt mange tillidsposter været formand for Plan- og Miljøudvalget i otte år, været gruppeformand for Socialdemokratiet og fungeret som oppositionsleder i mange år, mens Jesper Frost Rasmussens forgænger, Johnny Søtrup (V), var borgmester. Jakob Lose har blandt andet været formand for Kultur- og Fritidsudvalget og viceborgmester.

- I har igennem rigtig mange år ydet en stor indsats for Esbjerg Kommune og sat jeres tydelige præg på udviklingen. I har opnået stor indsigt i forskellige kommunale fagområder og taget ansvar både som udvalgsformænd og medlemmer af de politiske udvalg og spillet en vigtig rolle i kommunens foreninger, institutioner og erhvervsliv. Med jeres høje grad af erfaring og engagement er I værdifulde ambassadører for Esbjerg Kommune, og samtidig er jeg sikker på, at alle vores kolleger i byrådet er enige om, at I er venlige og behagelige både at omgås og arbejde sammen med. I er begge vellidte på tværs af de politiske partier, i kommunens embedsværk og ude i jeres store netværk i Esbjerg Kommune, lød de rosende ord fra borgmesteren, inden han overrakte de to ridderkors.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Team Esbjerg For abonnenter

Så længe må Team Esbjerg undvære sin største stjerne: Status på Estavana Polmans knæskade

Annonce