Annonce
Vejen

Borgmester til de ældre: Gem bekymringerne

Tirsdag mødes hele byrådet for at drøfte Økonomiudvalgets budgetforslag. Efter byrådsmødet sendes budgettet i høring. Den 9. Oktober mødes byrådet til 2. behandling af budgettet. Det endelige budget vedtages ved samme lejlighed. Arkivfoto: Jacob Schultz

Økonomiudvalget vil spare et stort millionbeløb på ældreområdet i budgetårene 2019-2022. Borgmester Egon Fræhr (V) håber, at pengene kan findes ved effektiviseringer, så man kan undgå serviceforringelser.

Vejen Kommune: Ældreområdet står for skud i i Økonomiudvalgets budgetforslag.

I budgettet for 2019 lægges der op til at spare 500.000 kroner. Et beløb, der stiger til henholdsvis 5 mio. kr., 15. mio. kr. og 25 mio. kr. i de følgende tre overslagsår.

Besparelserne skal ses i lyset af, at budgettet på ældreområdet samtidig stiger i de kommende år, fordi der bliver flere ældre. Fra 376,5 millioner kroner i 2019 stigende til 384 millioner kroner i 2022.

Reelt bliver der dog færre penge pr. ældre borger. Trods det vil politikerne arbejde for at undgå serviceforringelser.

- Vi arbejder på at fastholde vores kvalitetsstandard for de ældre. Vi kan se, at fokus på forebyggelse og genoptræning gør, at folk bliver ældre, før de skal have hjælp, og at ældre borgere udskrives hurtigere fra sygehusophold end tidligere. Det er nogle områder, hvor vi kan sige, at vi bruger færre penge på den enkelte ældre uden at slække på kvaliteten. Men først og fremmest vil vi effektivisere vores arbejdstilrettelægning. Ældreområdet er et stort område, så der er muligheder, siger borgmester Egon Fræhr (V), som dog også forstår, at kommunens ældre borgere kan være bekymrede for, hvad fremtiden bringer.

- Man er altid bekymret for det ukendte. Men man kan også vælge at se det på en anden måde. Vi vil gøre vores ypperste for at sikre, at borgerne får en lige så god behandling. Og så synes jeg, man skal gemme sine bekymringer, til man ser resultatet. Nu har vi lagt rammerne, og så skal de udmøntes af udvalget, siger han.

Annonce

Man er altid bekymret for det ukendte. Men man kan også vælge at se det på en anden måde. Vi vil gøre vores ypperste for at sikre, at borgerne får en lige så god behandling.

Egon Fræhr (V), borgmester

Budget på ældreområdet

I 2018 er budgettet på ældreområdet 356 millioner kroner.I det tekniske budget for 2019 er budgettet 377 millioner kroner stigende til 409 millioner kroner i 2022.

Årsagen til stigningen skyldes, at der bliver flere ældre.

Økonomiudvalget foreslår, at der spares 0,5 millioner kroner i 2019 stigende til 25 millioner kroner i 2022.

Dermed vil det reelle budget på ældreområdet være 376,5 millioner kroner i 2019 stigende til 384 millioner kroner i 2022.

I ovennævnte tal er der ikke taget højde for de effektiviseringer, der indgår i politikernes råderumsforslag.

Alle tal er opgjort i 2019-priser.

Bekymret ældrerådsformand

Ældrerådet har endnu ikke set Økonomiudvalgets budgetforslag. Derfor ønsker formand Egon Nissen endnu ikke at forholde sig konkret til indholdet. Overordnet siger han dog:

- Det er bekymrende, at politikerne vil spare så meget på ældreområdet, for der bliver ikke færre, der skal have hjælp.

Selvom politikerne endnu ikke kan pege på, hvor størstedelen af besparelserne på ældreområdet skal findes, lægger de dog konkret op til at skære markant ned på klippekortordningen. Økonomiudvalget foreslår, at det fremover kun skal være særligt udfordrede ældre, der kan fortsætte med ordningen.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Danmark skal hænge sammen

Kan man forestille sig en situation, hvor det offentlige dropper investeringen i vejnettet i dele af landet, så borgerne selv må i gang med asfalteringen? Nej selvsagt ikke. Men faktisk er det nogenlunde en parallel beslutning, vores regering har truffet ved at ikke at afsætte midler til bredbåndspuljen i sit udspil til finanslov. Danmark er på vej til at blive næsten 100 procent digitaliseret. Det rummer mange fordele. Både i dialogen med myndighederne og i privatlivet kan det meste hurtigt og bekvemt ordnes via nettet, der samtidig giver adgang til et uendeligt univers af information og underholdning. Forudsætningen for at være en del af det moderne Danmark er hurtigt, stabilt internet. Imidlertid er det fortsat steder i landet, hvor borgerne ikke har denne mulighed. Hermed er de berørte koblet af en central del af infrastrukturen. Konsekvenserne er logiske. Unge familier vælger landet fra, hvis der ikke er net af tilstrækkelig kvalitet. Man skubber således yderligere på den affolkning, der allerede er sat ind af andre årsager. Kreditinstitutternes uvilje til at yde lån til boligkøb i den knap så tæt befolkede del af landet er i forvejen et problem. Men er der heller ikke netforbindelser af en antagelig kvalitet kan boliger på landet blive usælgelige. Samtidig er det svært at drive virksomhed uden bredbånd. Både det lille mekanikerværksted i landsbyen og den moderne landmand er afhængig af computeren. Ansvaret for netforbindelser kan man ligeså lidt som byggeri af veje eller broer pålægge den enkelte. Et eksempel fra Fyn viser således, at det kan koste privatpersoner op til godt 270.000 kroner at få etableret en individuel forbindelse med fibernet. Naturligvis skal staten være sparsommelig. Men en pulje på 100 millioner kroner er ingen kæmpepost på statens samlede udgifter, der i 2018 var på næsten 700 milliarder kroner. For borgerne kan hurtig adgang til nettet til gengæld gøre en verden til forskel. Danmark skal hænge sammen.

Annonce