Annonce
Esbjerg

Borgmester: Vi skal have afstemt forventningerne til hinanden

Jesper Frost Rasmussen (V) og kommunaldirektør Rikke Vestergaard har hyret en ekstern konsulent for at få udryddet det dårlige arbejdsklima og den kritiserede samarbejdsform mellem politikere og embedsmænd. Arkivfoto: Torben Meyer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Med assistance fra konsulent Lars Lundgaard fra Ribe skal både top-embedsmænd og politikere igennem en proces for at få afstemt forventninger, ret og pligt i forhold til hinanden. Byrådets otte politiske grupper indkaldes enkeltvis til at arbejde med konsulenten, men først skal grænserne trækkes op.
Annonce

Esbjerg Kommune: Lørdag morgen landede en mail fra borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i de 30 øvrige byrådspolitikeres indbakke.

"Proces omkring roller og samarbejde mellem byråd og direktion/forvaltning", hed det i emnelinjen om det arbejde med ekstern konsulent Lars Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, der skal tages hul på efter sommerferien.

I mailen, som JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af, oplyser borgmesteren, at han i samarbejde med kommunaldirektør Rikke Vestergaard har indkredset tre udfordringer, der med hjælpe fra konsulenten skal bringes på plads:

For det første er der "behov for at trække stregerne op for den politiske/administrative-faglige bane – i forhold til styrelseslov og forvaltningsretlige spilleregler med videre", skriver borgmesteren.


Vi skal have etableret et fælles billede af, hvordan samarbejdet opleves – om man er et stort eller lille parti, om man er udvalgsformand eller menigt medlem.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V)


Og om de to næste punkter, der skal tages fat på, står der:

"Hvordan kan forvaltningen tidligst/bedst muligt inddrage de politiske aktører, så det politiske leder- og ejerskab øges og dermed opleves mere meningsfyldt? Herunder: Er der rutiner/vaner i forvaltningerne, der kan opleves ”tromlende/initiativtappende” – der kan ændres – uden at sætte faglig professionalisme over styr?"

Og til sidst:

"Mellemformstyret med alle udvalgsformænd i økonomiudvalget sikrer beslutningskraft (i en meget stor "milliardkoncern") – men samtidig magtkoncentration hos få. Og måske mindre interessante vilkår for øvrige politikere. Kan der – med respekt for denne styreform – korrigeres i arbejdsmåderne, så lysten til at være kommunalpolitiker rammer flest mulige?".

Hvad er målet med hele den proces, som I nu skal have en konsulent til at facilitere?

- Jamen, det er, at vi med afsæt i den styreform, vi har i kommunen – det såkaldte mellemformstyre – sikrer, at indvalgte politikere har reel indflydelse, så man har lyst til at være lokalpolitiker, selv om man ikke er blevet udvalgsformand og/eller sidder i økonomiudvalget. Og så skal vi have styrket det gode samarbejde mellem byrådet, direktionen og forvaltningerne. Det mål når man først og fremmest ved, at vi først får sat scenen så at sige. Vi skal have etableret et fælles billede af, hvordan samarbejdet opleves – om man er et stort eller lille parti, om man er udvalgsformand eller menigt medlem - og når billedet er skabt, skal vi have afstemt, om der er behov for at ændre noget i samarbejdsformen.

Er der lagt op til revolutioner?

- Nej, det er der ikke, men processen må jo afgøre, hvad der måtte være behov for af ændringer og tilpasninger. Som sagt, så er der rigtig mange ting, der fungerer fint og godt, og så er der naturligvis eksempler på noget, der er gået knap så godt, men det må vi lære af. Det er den eneste måde at forhindre, at uheldige processer gentager sig.

Processen

Konsulent Lars Lundgaard skal facilitere samarbejdsprocessen og lytte til både politikere og direktions input, hvorefter der skal drages en fælles konklusion og udarbejdes et sæt spilleregler om det videre samarbejde.

Første step bliver at inddrage direktionen, der skal give sit billede af, hvordan det går, hvorefter konsulenten udfordrer direktionens medlemmer i rutiner og vaner.

Dernæst indkaldes de politiske partier enkeltvis til møder med konsulenten.

Når hele processen er gennemført, rundes den af med et temamøde med deltagelse af både byråd og direktion. Dette forventes at finde sted i august eller september.

Hvad er årsagen til vanskelighederne?

- Jeg tror, det er en kombination af forskellig opfattelse af, hvordan kommunen driftes, og så hvad strategi og retning er, hvilket jo er politikernes opgave. Der er et modsætningsforhold i at skulle sætte en strategisk retning og så være nede i enkeltsager på detailniveau. I skåltaler siger vi, det er os, der sætter den politiske retning, og så er der forskellige årsager til, at der er nogle, der vil have meget detaljeret kendskab til små dele af driften. Det kan skyldes, at en retning udmøntes i noget, man ikke lige havde forestillet sig, siger Jesper Frost Rasmussen.

Skal det samlede byråd i fremtiden inddrages mere bredt?

- Det er ikke meningen, alle skal kende alle detaljer om alt. Vi har netop de politiske fagudvalg, fordi ikke alle behøver at blive involveret i detail-behandlingen af alle sager. Skal der eksempelvis udarbejdes en ny politik for skoleområdet, så er det Børn & Familieudvalget, skal der udarbejdes en ny politik på ældreområdet, så er det Sundhed & Omsorgsudvalget.

Vi er to og et halvt år henne i byrådsperioden – skulle der ikke være taget fat om det her tidligere?

- Allerede ved byrådsperiodens begyndelse blev udvalgene opfordret til at drøfte samarbejdet mellem forvaltning, direktion og politikerne, og det er der også flere udvalg, der har gjort. Men måske skulle der være gjort en større indsats for at klæde nye byrådsmedlemmer bedre på fra første dag. Hvilken kultur, man træder ind i, og hvilke roller, man hver især har. Der kan denne proces helt sikkert også hjælp med til at klæde os på i forhold til næste byrådsperiode, siger Jesper Frost Rasmussen.

Som følge af JydskeVestkystens artikel har Radio4 Morgen taget sagen op. Tirsdag morgen talte de med Sarah Nørris (EL) fra Esbjerg Byråd om, hvad der foregår i byrådet lige nu. Lyt med her.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Se Danmark: Endelig kom sneen

Debat

Debat: Kostråd – ikke klimaråd

Trekantområdet

Xenia afleverer sine børn for at kunne passe andres: - Folk gør bestemt, hvad de kan

Annonce