Annonce
Esbjerg

Borgmester vil ikke afvise højt byggeri på to centrale p-pladser i midtbyen

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) afviser ikke, at Borgergade-parkeringspladsen kan komme til at lægge grund til højt byggeri, men det vil kræve lokalplan og konkret stillingtagen. Foto: Google Streetview
En særlig passage i sidste års vedtagne lokalplan for indre by giver adgang til at fravige den maksimale højde på fem etager, hvis byrådet godkender byggeri på de to Borgergade-parkeringspladser, mener borgmesteren.
Annonce

Esbjerg: Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) roser nu kommunens stadsarkitekt for hans ambitioner, og samtidig siger borgmesteren, at han ikke vil afvise højt byggeri i Esbjergs bykerne. Det kan ske ved at udnytte en særlig passage i den af byrådet sidste år vedtagne lokalplan for indre by, der ellers sætter det maksimale antal etager på en bygning til fem med undtagelse af de nogle få byggefelter.

Borgmesterens tilkendegivelser kommer efter, at den betændte debat om højt byggeri i Esbjerg bykerne er blusset op på ny.

Forleden bragte JydskeVestkysten således et interview med stadsarkitekt Morten Harder, hvor han lufter ønsker om "skyline og storbyatmosfære" og "flere højhusbyggerier i Esbjerg som pejlemærker, der markerer byens centrum". Og ikke mindst nævner stadsarkitekten to af midtbyens store parkeringspladser i Borgergade bag Kongensgade - parkeringspladsen over for Esbjerg Børne- og Ungdomsteater samt parkeringspladserne bag bankerne i Kongensgade - som steder, der kan gøres attraktive, og hvor der kan bygges og planlægges anderledes.

Plangrundlag

  • Kort før kommunalvalget i 2017 blev Venstre og Socialdemokratiet enige om at skrinlægge alle videre tanker om højt byggeri i bymidten. Dengang var der en kommuneplanændring på vej, der ville tillade byggeri i op til 15 etager - cirka 50 meter - i tre specifikke områder omkring byens kerne, nemlig Torvet-Kongensgade-Borgergade. Det satte brand i debatten, og store grupper af borgere stillede sig mere end kritisk an i forhold til de planer.

    Den 3. oktober sidste år vedtog Esbjerg Byråd forslag til kommuneplanændring og lokalplan for en del af den indre by i Esbjerg

  • Planerne omfattede en større del af den indre by i Esbjerg og danner ny basis for fremtidige byggerier og anlæg i området. Planlægningen giver "et entydigt administrationsgrundlag, der understøtter kommunens vision for den indre by, der sigter mod at skabe storbyliv, øget attraktivitet og byfortætning. Lokalplanen er grundlaget for det fremtidige arbejde i den indre by", som det blev beskrevet.
  • Den nye lokalplan skal sikre, at ny bebyggelse i området opføres som randbebyggelse. I størstedelen af området giver planen mulighed for at bygge op til fem etager mod gader, mens gårdrummene skal friholdes for ny bebyggelse, så der er mulighed for at danne sammenhængende arealer til udendørs ophold. Såfremt der ønskes højere byggeri end fem etager forudsætter det, at der udarbejdes nye lokalplaner.

Annonce

Op i højden

Det fik det socialdemokratiske medlem af Plan & Miljøudvalget, Hans Erik Møller, op i det røde felt. Han advarede mod en ny for byen ødelæggende diskussion om højt byggeri i midtbyen, ligesom han mener, at borgmesteren og Venstre løber fra et valgløfte, hvis partiet ønsker mere højt byggeri end de få udpegede byggefelter.

I lokalplanen står der særligt om Borgergade, at ”området ligger uden for de udpegede byggefelter. Baggrunden for dette er, at der i det pågældende område er en særlig mulighed for at gennemføre en større og sammenhængende byomdannelse. Forudsætningen for, at denne byomdannelse kan gennemføres, er, at der foretages særskilt lokalplanlægning. Med det nuværende vidensgrundlag er der ikke forudsætninger for at fastsætte byggeretsgivende bestemmelser for området”.

På et kortudsnit er det samtidig vist, at der er tale om de to store parkeringspladser i Borgergade, og det betyder kort sagt, at der efter en konkret politisk stillingtagen og forudgående lokalplanproces kan bygges højere end fem etager på disse arealer.

Annonce

Afvis ikke på forhånd

Konfronteret med Hans Erik Møllers kritik samt hvorvidt borgmesteren ønsker byggeri højere end fem etager i Borgergade, siger han:

- Jeg synes, det er befriende, at vi har en stadsarkitekt, som har ambitioner på byens vegne. Når det er sagt, har vi en lokalplan i midtbyen med et loft på fem etager, og skal der bygges på parkeringspladserne i Borgergade, vil det kræve en ny lokalplan, og her vil vi forholde os til det konkrete projekt. Vi har brug for flere indbyggere i Esbjerg Kommune, attraktive boliger og attraktive bymidter. Derfor mener vi, at man skal behandle gode ideer seriøst og tage dialog med projektudviklere, som gerne vil investere i kommunen og så køre en demokratisk planproces frem for blot at afvise tingene bombastisk på forhånd. Det skaber i hvert fald ikke meget udvikling blot at sige nej.

Han langer desuden ud efter Socialdemokratiet, som han mener, har skiftet holdning:

- V og S meldte før valget i 2017 ud, at det generelle loft i Esbjerg bymidte skulle være fem etager, og at enkelte matrikler er udtaget, hvor der ville kunne bygges højere. Det løfte er nu omsat i en lokalplan for hele bymidten med en max-højde på fem etager, hvor nogle matrikler er udeladt. En af de undtagede matrikler er hjørnet af Torvegade/Borgergade, som et flertal i byrådet nu har besluttet, at der kan igangsættes en planproces for. Her har S åbenbart skiftet mening og vil nu alligevel ikke kigge på noget, der er højere end fem etager - endda uden først at køre en demokratisk planproces. Så at S løber fra den fælles udmelding, må vi jo tage til efterretning, selvom det ikke er kønt.

Særligt for området ved Borgergade åbner en særlig passage i lokalplanen for at der efter forudgående lokalplan kan bygges højere end fem etager. Arealerne, der er tale om, er disse to parkeringspladser. Foto: Esbjerg Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

Ingen kære mor: Skoleleder sender eleverne hjem, hvis de overtræder coronaregler

Annonce