Annonce
Danmark

Borgmester vil opløse forsamlinger og konfiskere biler: Justitsministeren bakker op om forslagene

Justitsminister Nick Hækkerup (S) gav under sit besøg i Vollsmose sin opbakning til de ret vidtgående forslag, som partifællen, Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel er kommet med for at dæmme op for bandernes hærgen i Odense. Foto: Christian Nordholt
Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), kom torsdag her i avisen med tre forslag, der skal afhjælpe problemerne med bander i belastede boligområder som Vollsmose. Justitsminister Nick Hækkerup (S) bakker partifællen op.

Nick Hækkerup, Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel har præsenteret forslag om at konfiskere biler, finde flere våben og opløse utryghedsskabende forsamlinger. Hvad synes du om det?

- Jeg synes, det er gode forslag. I forhold til vanvidsbilisme er vi på vej med noget. Når Folketinget samles igen, kommer vi med et lovforslag, som gør det muligt at beslaglægge, konfiskere og bortsælge biler. Så har Peter (Rahbæk Juel (S), Odenses borgmester, red.) et ønske om, at vi bliver skarpe på at tage våben. Vi har allerede strammet lovgivningen meget, men der er behov for at kunne kontrollere det. Jeg ved, at politiet herude gør en stor indsats for at sikre, at våben kommer væk. Endelig er der et ønske om, at vi skal gøre noget ved de utryghedsskabende forsamlinger. Det er lidt mere kompliceret juridisk, så det tager jeg med hjem i værkstedet og kigger på, hvordan det kan lade sig gøre. Vi bliver på en eller anden måde nødt til at kunne gøre noget ved de forsamlinger, der skaber utryghed for alle de andre.

Du kommer selv lidt ind på det. Det sidste forslag kan være i strid med den grundlovssikrede ret til forsamlinger. Hvad mener du om det?

Annonce

- Det er noget af det, vi skal kigge på. Vi holder os under alle omstændigheder inden for grundlovens rammer. Men der er også det hensyn, at hvis der er forsamlinger, som skaber utryghed, så har vi i anden sammenhæng mulighed for at sige: "Det er altså ikke her, I skal være nu", og det er det, vi skal kigge på, hvordan kan lade sig gøre.

Hvad skal der til, for at det kan lade sig gøre?

- Jeg skal hjem og have fat i mine dygtige jurister, og så må de se, hvad det er for nogle handlemuligheder, vi har inden for grundloven og de rammer, der nu er.

Odense-borgmesterens forslag

  1. Der skal findes flere våben: I kølvandet på skuddrabet på en uskyldig somalisk mand i sidste uge har borgmesteren viden om, at beboere i Vollsmose-bebyggelsen ofte ser våben. De hentes ud af bagagerum, opbevares i kældre og lignende. De våben er en trussel mod sikkerheden og trygheden. Politiet skal have mulighed for at konfiskere flere våben ved at gennemføre flere ransagninger. Mange flere skal også kende muligheden for at tippe politiet om steder, hvor der opbevares våben.
  2. Utryghedsskabende forsamlinger skal opløses: Større grupper forsamlet i sene aften- og nattetimer med truende adfærd, hensynsløs kørsel og højlydt attitude skaber utryghed for andre beboere og forbipasserende. Forsamlingerne kan også alt for nemt ende som epicenter for voldshandlinger. Det skal stoppes. Politiet bør have øgede beføjelser til at opløse grupperne, hvis politiet vurderer, at de skaber utryghed.
  3. Indsats mod leasede muskelbiler: Vanvidskørsel i tætbefolkede områder, hvor sagesløse borgere udsættes for fare, skal stoppes. Vejbump er ikke løsningen. Til gengæld skal Odense være testkommune, hvor der etableres en enhed på tværs af Skat, Motorstyrelsen, kommunen og politiet. Enheden skal undersøge, hvordan der kan slås hårdere ned på leasede muskelbiler, som bruges af bandemedlemmer. Derfor skal det være nemmere at konfiskere bilerne på stedet, og dømte bandemedlemmer skal ikke have mulighed for at bruge en leaset muskelbil. Leasing skal registreres, og personer dømt for grov vold, mord og narkokriminalitet skal ikke kunne lease biler.

Borgmesteren vil desuden arbejde på fuld vidnebeskyttelse i sager mod registrerede bandemedlemmer.

Nu er bandekonflikten i Odense et tilbagevendende problem. Når du kigger over de seneste 10 år, hvordan har Odense så klaret det forebyggende arbejde?

- Jeg synes, man har gjort et kæmpestort stykke arbejde fra Odenses side i forhold til at håndtere en problemstilling, som er super svær. Det er bare et enormt komplekst problem. Det skal ikke skorte på hjælp fra min side. Når borgmesteren rækker hånden ud, tager jeg vel imod den.

Visitationszonen var indført, da sidste uges skuddrab fandt sted. Det kan måske være tegn på, at tiltaget ikke helt virker efter hensigten. Hvad kan man ellers gøre?

- Erfaringen er, at visitationszoner faktisk er gode. Det er klart, at der altid vil være nogle, der smutter igennem, men muligheden for at kunne visitere folk uden konkret mistanke, ved vi, kan virke, ligesom strafzonerne, hvor vi kan skærpe straffen, også har en præventiv effekt. Det løser ikke problemerne, men det er nogle af de værktøjer, jeg som justitsminister kan bidrage med. Så skal der gøres en masse andre ting på det sociale område.

Når du kigger ud over Danmark, skiller Vollsmose sig så negativt ud i forhold til nogle af de andre ghetto-områder?

- Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Man kan sige, at Vollsmose er en bydel, som er udfordret. Det er det indtryk, jeg får her i dag. Men det er også et sted, hvor der heldigvis bliver gjort meget, og hvor der er nogle beboerrepræsentanter, som enormt gerne vil det her område, og som gerne vil, at vi snakker om et "vi", som omfatter myndighederne, politiet, kommunen og de gode kræfter, som er i området.


Vi skal lave en ny stor aftale for politi og anklagemyndighed her til efteråret, og noget af det, jeg vil bære ind til forhandlingsbordet, er et ønske om et mere nært politi.

Nick Hækkerup (S), justitsminister


Hvad er det, du som justitsminister kan gøre for, at beboerne i Vollsmose, dem du har snakket med i dag, kan føle sig trygge?

- Det, jeg kan, er, at jeg sammen med Folketinget kan lave lovgivning om vanvidskørsel, forsamlinger, våben og så videre. Og så kan jeg være med til at bestemme, hvor meget politi der skal være til stede. Vi skal lave en ny stor aftale for politi og anklagemyndighed her til efteråret, og noget af det, jeg vil bære ind til forhandlingsbordet, er et ønske om et mere nært politi. Jeg kan langtfra gøre det alene, men jeg kan gøre noget sammen med andre gode kræfter.

Hvordan var det at komme ud at møde nogle af de beboere, der er berørt af problemerne?

- Det er altid godt at møde virkeligheden og snakke med folk, som ved, hvor skoen trykker. Det giver noget inspiration og noget viden, som jeg kan tage med ind på Christiansborg og det videre arbejde med de andre partier.

Annonce
Annonce
Team Esbjerg For abonnenter

Kommentar: Det er ret forudsigeligt, at Team Esbjerg måtte lade livet

Annonce