Annonce
Esbjerg

Borgmestre mobiliserer Folketingets ordførere i varmestrid

Det bliver den nye klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), der rent politisk kommer til at overtage tvisten mellem det fælleskommunale selskab Din Forsyning på den ene side og den statslige energigigant Ørsted samt Energistyrelsen på den anden. Arkivfoto.
Borgmestrene i Esbjerg og Varde er i fuldt sving med at forsøge at sikre opbakning blandt Folketingets energipolitiske ordførere i striden om den fremtidige varmeforsyning. Ordførerne modtog torsdag et meget skarpt formuleret bekymringsbrev, og Esbjerg-borgmesteren gav den fuld gas på sin Facebook-side.

Esbjerg, Fanø og Varde kommuner: "Kritisabel myndighedsbehandling", "urealistiske tidsplaner" og "brud med lovpraksis".

De to borgmestre fra Esbjerg og Varde kommuner - Jesper Frost Rasmussen (V) og Erik Buhl (V) - har fundet de skarpe vendinger frem i et forsøg på at mobilisere opbakning fra Folketingets energiordførere og klima-, forsynings- og energiminister Dan Jørgensen (S) i striden med Energistyrelsen og energigiganten Ørsted på den ene side og det fælleskommunale Din Forsyning med fjernvarmekunder i form af 25.000 husstande i Esbjerg, Varde og Fanø på den anden.

Torsdag modtog ordførere og minister et såkaldt bekymringsbrev, der ridser problematikken op, og borgmestrene lægger ikke fingrene imellem i deres vurdering af den alvorlige situation og Energistyrelsens såkaldt påtænkte afgørelse, der imødekommer Ørsteds ønske om en lukning af Esbjergværket med udgangen af 2022.

Annonce

Fanøs bekymring

  • Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn (Alternativet) udtalte i torsdagens udgave af JydskeVestkysten, at en lukning af Esbjergværket med udgangen af 2022 sandsynligt vil betyde, at Fanøfærgen skal fragte store mængder biomasse eller olie i stedet for passagerer til øen, hvor 947 husstande i dag er afhængige af fjernvarmen, der kommer fra Esbjergværket gennem rørledningen under Vadehavet til Nordby Fjernvarme.
  • Valbjørn udtalte sig i den forbindelse i skarpe vendinger. Hun sagde blandt andet: "Nu har vi lige fået en ny regering, der taler meget om grøn omstilling, og hvis regeringens klimamål skal nås, skal man ikke tvinge os ud i en pseudo-lappeløsning for at imødekomme en popsmart melding til et energiselskabs aktionærer".

Manglende indsigt

Sagen er kort fortalt den, at Ørsted har meddelt sine aktionærer, at man vil stoppe al brug af kul med udgangen af 2022, og dermed skal Esbjergværket lukke. Men Din Forsyning - og dermed Esbjerg og Varde kommuner - ønsker mere tid til at få det rette alternativ i form af en fremtidssikret, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig løsning på plads. Din Forsyning og borgmestrene argumenterer for, at det tidligst kan lade sig gøre at have en ny varmeforsyningskilde klar med udgangen af 1. kvartal 2024 og beder altså om fem kvartaler ekstra, men det afviser Ørsted at acceptere.

I Energistyrelsens udkast til afgørelse, der kom i juni i år, ser det ud til, at Ørsted får sin vilje, og det har fået borgmestrene i Esbjerg og Varde, men også borgmesteren på Fanø til at øge presset for at få sagens sandsynlige udfald ændret. Det sker blandt andet med det nævnte bekymringsbrev til energiordførere og ministre, men også med både Facebook- og Twitteropslag rettet mod Energistyrelsen og minister Dan Jørgensen.

I brevet til ordførere og ministre står der blandt andet: "..(...) … vi kan risikere ikke længere at kunne sikre varme til vores kunder. Det er stærkt bekymrende, at vi bliver sat i en sådan situation baseret på en myndighedsbehandling, der baserer sig på fejlbehæftede oplysninger og fra en rådgiver (Energistyrelsens eksterne konsulent i sagen, red.), der åbenlyst savner teknisk og planlægningsmæssig indsigt i vores varmeforsyning."

Facebook-opslag

Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen gav også den fuld pedal på sin Facebook-side:

"Skal Esbjerg, Fanø og Varde være uden varme fra 2022? Det kan blive konsekvensen hvis Energistyrelsen fastholder deres afgørelse omkring lukningen af Esbjergværket med udgangen af 2022.

“Det er jo ikke sikkert af 2023 bliver et koldt år, skriver de (Energistyrelsen, red.) tilbage til Din Forsyning … Nej … det er svært at spå om vejret … men det KAN jo blive et koldt år, og der skal vi jo også kunne sikre varmen … Og skal Fanø-færgen alene sejle med flis for at man kan få varme på Fanø? Også en sandsynlig konsekvens hvis den påtænkte afgørelse fastholdes. Erik Buhl, Sofie Valbjørn (Fanøs borgmester, red.) og jeg kæmper kampen til det sidste for at sund fornuft og saglige argumenter må være vigtigere end Ørsteds aktiekurs. Høringssvarene er indsendt, og argumenterne for afgørelsen til fordel for Ørsted er gennemhullet..(...) hvis regeringen vil sikre en grøn omstilling, ligesom vi lokalt gerne vil, skal rammerne også være til det."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce