Annonce
forside

Brandslukning eller centralisering?

Kaj-Aage Jensen

Læserbrev: Blev lukningen af Tippen i virkeligheden styret af den politiske beslutning om centralisering af al specialundervisning i Varde Kommune?

Der er ikke hverken i BDO's eller KLKs eller Tilsyn Syds rapporter en anbefaling af at lukke Døgninstitution Tippen. Derfor kan det undre, at kommunens manglende vilje til at handle og følge op på støtten af døgntilbuddet både politisk og administrativt i hele perioden fra 2014 -17 bliver afløst af en så voldsom handling, som en lukning med øjeblikkelig virkning er.

Borgmester Erik Buhl har i forbindelse med BDO's rapport udtalt: "Jeg medgiver, at havde man haft et mere samlet billede i vores forvaltning, så kunne man måske have fået et ekstra tilsyn ind, der kunne have afdækket nogle ting lidt før. Det er dybt beklageligt, hvis det er tilfældet i forhold til de unge mennesker, det er gået ud over."

Han sagde endvidere, at cheferne tog det meget alvorligt, men at de manglede det overordnede overblik, der kunne have betydet, at man havde grebet ind lidt før, så problemerne blev løst lø­bende. Var det sket, ville Tippen i dag have været en velfungerende døgninstitution.

Lukkede man i virkeligheden Tippen for at skjule den centrale administrative ledelses manglende opfølgning og for at opfylde det politiske ønske om centralisering?

Min påstand er, at Tippen med den måde kommunen har visiteret på og med den manglende faglige støtte fra centralt hold blev ladt i stikken og blev ofret i en politisk mørklægning af fakta!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce