Annonce
Esbjerg

Brev fra Vilslev til borgmesteren om oversvømmelser: Vi frygter det går helt galt

Det er blandt andet fjernelsen af et stemmeværk ved Jedsted Mølle, der tidligere har holdt vandmasserne tilbage, der nu er skyld i store oversvømmelser i den vestlige del af Kongeåen Det har især har ramt lodsejere og borgere omkring Jedsted og Vilslev. Privatfoto
Borger i Vilslev har skrevet direkte til borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i håb om at finde en løsning på udfordringerne med oversvømmelser i Kongeåen. Åen er mange steder løbet over sine bredder, og man går uden om kommunens miljøforvaltning, fordi tilliden til dem er helt væk.

Jedsted: Det virker som et nødråb, det brev, borgerne i Vilslev- og Jedstedområdet langs Kongeåen i denne uge har sendt til borgmester Jesper Frost Rasmussen i forhold til nye oversvømmelser i den vestlige del af Kongeåen.

" … vi frygter virkelig at det går helt galt i Vilslev. Beredskab har været ude hos flere husejere og lagt sandsække." "Husk på at alt regnvand fra Kolding og Vejen skal ud via Kongeåslusen. Hvad har I tænkt at gøre? Nu hober problemet virkeligt sig op - og det haster med en løsning."

Sådan lyder en del af brevet fra Allan Sørensen på Vilslevvej, der i flere år har været talsmand for Vilslev-borgerne, og som har stilet brevet direkte til borgmesteren, fordi der ingen tillid er til forvaltningen.

Også formand for Ribe Digelag, Hans Tobiasen, er bekymret.

- For alle de timer, der er blevet brugt på at snakke om det, kunne åen været gravet op mange gange, siger Hans Tobiasen, der dog mener, at kommunen trods alt har handlet på borgernes bekymringer.

De gør bare ikke det, der for alvor kan hjælpe.

Annonce
Mange steder er veje helt forsvundet, og det er efterhånden ved at være et årligt tilbagevendende problem ved Vilslev og Jedsted. Lokalt mener man, at det især skyldes, at kommunen har fjernet et stemmeværk uden samtidig at ændre og tilpasse vandløbsregulativet i området. Privatfoto

Graves op

- Vandet kan ikke komme ud til slusen, fordi det kommer så hurtigt. De sidste kilometer er ikke dybe nok, og vi skal altså huske, at dette område samler al vandet for en hel landsdel, og vi synes måske ikke det er rimeligt, at det er kommunen og en lille gruppe lodsejere, der skal bære hele byrden i forhold til oversvømmede marker og huse, siger Hans Tobiasen, der mener staten bør gå ind og hjælpe til med en løsning.

For det er en udfordring, at forvaltningen stadig fastholder, at regulativet for området er overholdt. Holdningen fra både digelag og lodsejere er, at strækningen bør graves op, men skal åen graves op, skal regulativet ændres. Selv om kommunen ifølge Hans Tobiasen har arbejdet i området, så går alt i stå, når talen falder på opgravning og Natura 2000, fordi det vurderes som praktisk talt umuligt at ændre regulativet.

- Åen er sandet til, om forvaltningen vil det eller ej, så vi kan ikke få vandet ud til slusen. Det bør graves væk, for hvad ellers - skal vi bare lade området oversvømme, spørger Hans Tobiasen, der efterspørger politisk vilje for at få en regulativændring igennem.

Tålmodighed

Men det er Esbjerg Kommune selv, der har været med til at øge problemet ved at fjerne stemmeværket ved Jedsted Mølle. Dengang blev det ikke vurderet som nødvendigt at foretage en ændring af regulativet til trods for, at man fjernede den spærring, der i hundredvis af år havde reguleret vandmængden i den vestligste del af Kongeåen.

Det betyder, at enorme vandmængder strømmer lige igennem.

Lodsejer Poul Erik Nielsen fra Jedsted foreslog i juli 2018, at den bedste, billigste og hurtigste løsning ville være at grave en strækning af åen op ud mod Kongeåslusen. Kommunen bad ham om at væbne sig med tålmodighed, men den er snart brugt op.

- Kongeåen har aldrig været i sådan en forfatning, som den er i dag. Det er manglende vedligehold, og det er jo ikke kun mig. Jeg taler jo også med andre lodsejere, og måske politikerne skulle komme ud og tale mere med os frem for at stole blindt på forvaltningen. Vi gør det i hvert fald ikke mere, men så længe politikerne gør det, kommer vi ingen vegne, siger Poul Erik Nielsen.

Vandet når meget langt op til flere huse omkring Kongeåen. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding

Naboer frygter at blive nabo til gigantisk solcelleanlæg: Miljøformand vil undersøge alternative muligheder

Annonce