Annonce
forside

Budget. Fanden hytter sine

Louis Timmermann, Skrænten 101, Vejen, skriver:

Så kom budgetforslagene, og som sædvanligt er det ældreområdet, der skal spare mest.

Hvad regner de os egentlig for, er vi andenrangsborgere? 25 millioner i 2022, så må jeg næsten håbe, at jeg ikke når at blive 92. Hvert eneste år, når der skal spares, må vi ældre holde for, og det er trods alt ikke os alle, der tilhører "de rige pensionister ", så hvor er logikken?

SF foreslog en mindre skattestigning, men da dette også ville berøre alle byrådsmedlemmer, blev det selvfølgelig nedstemt, selv om de fleste har fået en pæn lønstigning i år. Procentvis meget større end folkepensionen!

Så hvis dette cirkus fortsætter, vil jeg foreslå, at byrådet begynder at tænke på at bygge fattiggårde igen, så vi i det mindste kan spare huslejen.

PS: Selv DF syntes det var en god plan.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce