Annonce
Læserbrev

Budget: Ingen kan tage hele æren men de fleste har sat aftryk

Læserbrev: Budget 2020 er resultatet af de forudsætninger, kommunalbestyrelsen arbejder under. Målet er overholdelse af budgettet inden for anlægs- og serviceramme.

Det er aldrig den enkelte politiker, der kan tage æren for det endelige budget.

Vores samlede mål, er et løft på de områder, der har størst behov og giver størst værdi – til gavn for flest mulige borgere.

Forhandlingsresultatet mellem partierne afspejles i det endelige budget. Et kompliceret puslespil med mange brikker skal samles; nogle er bedre til at placere brikkerne først – eller rigtigt. Kompromisser indgås som en naturlig del af processen.

Alle ønsker kan ikke opfyldes inden for rammerne.

Strategi, stærkt respektfuldt samarbejde på tværs af partier, nytænkning, langsigtet planlægning er elementer i den fremtidige proces. Nytænkning – en udfordring vi skal arbejde med!

Det endelige budget vækker ikke ubetinget begejstring hos alle. Men det er et budget, hvor de fleste har fået sat et aftryk.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Esbjergs børn bliver elektriske

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce