Annonce
Vejen

Byens renseanlæg er nedslidt og skal nedlægges

Renseanlægget i Lindknud er nedslidt og skal derfor nedlægges. Fremover skal spildevandet pumpes til Holsted Renseanlæg. Foto: Søren Dippel
Lindknud skal seperatkloakeres. Et flertal blandt husejerne i Lindknud ønsker, at kommunen skal håndtere regnvandet. Spildevandet skal pumpes til rensning i Holsted.
Annonce

Lindknud. Der er godt nyt for husejere, som måske har følt sig generet af at bo i nærheden af renseanlægget i Lindknud. Det ligger nemlig ikke langt fra villakvarteret på Knudsmindevej. Men nu skal renseanlægget nedlægges. Det er nedslidt, og i stedet skal spildevandet pumpes til rensning på Holsted Renseanlæg.

Med nedlæggelse af byens renseanlæg vil et af elementerne i Vejen Kommunes spildevandsplanen for centralisering af rensning til fire større renseanlæg også være gennemført efter planen. Samtidig skal ejendommene i byen seperatkloakeres.

Ved separatkloakering ændrer man kloakken fra en fællesledning, som afleder både regn- og spildevand til renseanlægget, til et separatsystem med to ledninger, hvor regnvand og spildevand er adskilt. Fremover er det nemlig kun spildevandet, der skal til renseanlægget, mens regnvandet skal ledes ud i søer, vandløb for til sidst at ende i havet.

Muligheden for også at lade ejendommene i Lindknud træde ud af kloakforsyningen med regnvand som i Sdr. Hygum og i Hovborg er blevet undersøgt. I slutningen af 2019 skrev Vejen Kommune således til alle husejere i byen med beskrivelse af valgmulighederne. I begyndelsen af 2020 blev der også arrangeret et tre dages åbent hus, hvor der var lejlighed til at stille spørgsmål om seperatkloakeringen.

Lindknud Renseanlæg

Lindknud Renseanlæg er et relativt lille renseanlæg med kapacitet til at behandle spildevand fra 1000 personækvivalenter.

En personækvivalent er den mængde spildevand, som en gennemsnitlig voksen person bidrager med per dag.

Efter behandling på Lindknud Renseanlæg udledes det rensede spildevand i Lindknud Bæk.

Det rensede spildevand fra Lindknud pumpes 36 meter væk fra renseanlægget.

Annonce

Offentlig høring

Nu har kommunen indsamlet tilbagemeldinger fra byens borgere. En forudsætning for at kunne få tilladelse til at håndtere regnvand på egen matrikel var dog, at det skulle være et ønske fra mindst 75 procent husejerne. Men der var kun 51 procent, som ønskede denne mulighed. 20 procent ønskede at forblive i kloakforsyningen, mens 29 procent ikke har taget stilling. Dermed kører projektet i Lindknud videre med traditionel separatkloakering og nedlæggelse af rensningsanlægget.

Udvalget for teknik og miljø, har drøftet sagen og besluttet, at anbefale, at renseanlægget nedlægges og at seperatkloakeringen sættes i værk.

Det sker ved at udarbejde et tillæg til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2008-2011. Et forslag til tillægget skal derfor sendes i offentlig høring i otte uger, inden byrådet kan godkende det.

Lindknud Renseanlæg nederst til venstre i billedet ligger ikke langt fra villakvartert på Knudsmindevej. Foto: Google
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding

100 år siden Genforeningen: En stor dag for Sønderjylland, Danmark og Verden

Annonce