Annonce
Kolding

Byggesagschef forstår nabos frustration: Det har været en usædvanlig byggesag

Dorthe Schandorff er dybt skuffet over, at Kolding Kommune flere gange har givet naboen dispensationer til sit byggeri, og hun er vred over, at hun ikke fik mulighed for at gøre indsigelse mod højden, før huset var bygget. Foto: Søren Gylling
Som husejer i et villakvarter skal man forvente, at ens nabo må bygge til i 8,5 meters højde næsten uanset hvad, forklarer Kolding Kommunes byggesagschef Ingelise Jellesen.

Kolding: Kolding Kommune kunne ikke have forhindret, at en stor tilbygning i villakvarteret på Kærmindevej i Kolding endte med at blive 8,57 centimeter høj, selvom bygherren oprindeligt fik lov til at opføre en tilbygning, som på tegningerne kun så ud til at blive 6,6 meter høj.

Hvis kommunen endelig kunne have forlangt noget som helst, hvad angår højden, så er det, at tilbygningen er blevet syv ulovlige centimeter for høj i forhold til de 8,5 meter, som alle husejere som udgangspunkt altid må opføre i henhold til den såkaldte byggeret.

Disse syv centimeter kunne kommunen have forlangt fjernet, hvis det ikke lige var fordi, at udgiften til sådan en fysisk lovliggørelse ifølge kommunens skøn er væsentligt større end den indvirkning, de syv centimeter har på de omkringboende og området.

Sådan lyder vurderingen fra Kolding Kommunes byggesagschef Ingelise Jellesen efter at have gennemgået byggesagen, som stod på før hendes ansættelse.

- Men jeg kan godt forstå, at naboen (Dorthe Schandorff, red.) er skuffet, for sagen har ikke udviklet sig, som hun havde forventet. Hun havde jo forventet, at hendes nabo havde opført et helt andet og meget lavere byggeri, siger Ingelise Jellesen, som beskriver sagen som usædvanlig, fordi byggeriet "har ændret markant karakter undervejs i processen".

Annonce

Jeg kan godt forstå, at naboen er skuffet, for sagen har ikke udviklet sig, som hun havde forventet. Hun havde jo forventet, at hendes nabo havde opført et helt andet og meget lavere byggeri.

Ingelise Jellesen, byggesagschef, Kolding Kommune

Byggeretten

Ingelise Jellesen forklarer, at Kolding Kommune i 2014 gav ejeren af Kærmindevej 19 byggetilladelse til en tilbygning på grundlag af de tegninger, han havde sendt frem. Disse tegninger viste et byggeri, som ville blive 6,6 meter højt - men det fremgår ikke af selve byggetilladelsen, at bygningen kun må være 6,6 meter høj.

- Nej, det behøver man ikke skrive i en byggetilladelse, for det er som udgangspunkt altid tilladt at opføre en bygning på op til 8,5 meter i henhold til byggeretten.

Er der ingen hensyn, der skal tages til naboerne?

- Nej, ikke med mindre andet er bestemt i lokalplanen, eller hvis der gælder andre særlige forhold, og det gør der ikke her.

Så hvis de indsendte tegninger havde vist 8,5 meter i højden, så havde Kolding Kommune også givet byggetilladelse til det?

- Ja, for det er byggeretten. Det er bestemt i loven.

Vurdering

Ingelise Jellesen medgiver, at Kolding Kommune undervejs to gange i sagen har givet dispensationer til, at det såkaldte skrå højdegrænseplan blev overskredet med i alt 11 centimeter - og at kommunen til sidst også gav dispensation til, at byggehøjden er ulovlig, fordi den overskrider byggeretten med syv centimeter.

Hvorfor bliver I ved med at acceptere overskridelser og til sidst også den ulovlige byggehøjde? I kommunens egen afgørelse står der ligefrem, at "der er lagt vægt på, at der i flere omgange er sket overtrædelse af det, der er givet tilladelse til. Først ved overskridelse af byggetilladelsen og senere ved overskridelse af den højde, der er tilladt ved den efterfølgende lovliggørelse. Hensynet til retshåndhævelsen tilsiger derfor, at der ikke gives flere adgange til retlig lovliggørelse, og at der således ikke meddeles dispensation"? Hvorfor meddeler I så dispensation igen?

- Jeg havde nok formuleret det på en anden måde. Men vi har på baggrund af en helhedsvurdering ment, at vi ville have givet dispensationen til de ulovlige syv centimeter, hvis der var blevet søgt om det til at begynde med i 2014 - og så skal vi ifølge loven også give dispensationen senere i forløbet.

Hvad indebærer sådan en helhedsvurdering?

- Det er en vurdering af, om bygningen passer ind i området som helhed, eventuelle indbliksgener og hvilken indvirkning den har på omgivelserne. Og på den baggrund har vi altså vurderet, at der skal gives en dispensation til en taghøjde på 8,57 centimeter. Men vi ved jo ikke, hvad Planklagenævnet mener, siger Ingelise Jellesen med henvisning til, at Dorthe Schandorff har klaget over Kolding Kommunes afgørelser i sagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejen

Verdens Høredag i Vejen

Leder For abonnenter

Covid 19: Lad os nu bare få ro på

I Italien er syv personer døde af covid 19 også kaldet coronavirus. Omkring 300 er smittet. Også i Storbritannien er der smittede og så at sige på vores dørtrin er der mistanke om et tilfælde i Hamborg. På Tenerife er danskere i isolation på et hotel, efter en italiensk gæst åbenbart har bragt smitten med sig.På den baggrund er det sandsynligt, at smitten kan nå os. Er det en alvorlig situation? Ja, bestemt. Men der er ikke tale om en katastrofe.Det indtryk kunne nemt opstå, hvis man kaster et blik på børserne. De danske aktier har haft de største kurstab i årevis. På de internationale børser er billedet det samme.Kursfaldene er ikke noget bevis på faren fra covid 19, men bekræfter blot, at Mogens Lykketoft havde ret, da han i sin tid og med noget grovere ord konstaterede, at finanssektoren var befolket af sensitive sjæle.Covid 19 er en ny sygdom. Derfor har vi ikke noget naturligt immunforsvar, ligesom det foreløbig kun er en påstand, at Kina skulle have udviklet en vaccine.Men med alle disse forbehold er coronavirus slet og ret influenza. Den sygdom er bestemt ikke til at spøge med. Således døde godt 1600 danske af influenza i sæsonen 2017/2018.For hver af disse afdøde og deres pårørende var der tale om en tragedie. Men influenzadødsfaldene har vi år efter år, uden det udløser panik endsige styrtdyk på børserne.En angstprovokerende kendsgerning er, at vi alle på et tidspunkt skal dø. Den gode nyhed er, at der kun er ringe sandsynlighed for, at coronavirus koster os livet.I sygdommens epicenter, Kina, er omkring 80.000 med sikkerhed smittet, og knap 3000 dødsfald er officielt registreret. Det svarer til en dødelighed med rigtig mange nuller på førstepladsen i procenten af døde i forhold til Kinas enorme befolkning på næsten 1,4 milliarder mennesker. Selv hvis mørketallet i antallet af døde er tre, fire eller endog ti gange højere, er regnestykket det samme.Det er således ikke den sorte død, der hærger. Lad os være vagtsomme, men ikke paniske.

Annonce