Annonce
Esbjerg

Bygherrer betaler selv for trafikløsning til butik og 200 nye boliger på Dat-Schaub-grunden

Junge Byg fra Filskov, som skal stå for udvikling af en ny mini-bydel på den 30.000 kvadratmeter store Dat-Schaub-grund, betaler selv for nye vejanlæg i Storegade. Arkivfoto: Ken Mathiesen
Esbjerg Kommune har indgået en såkaldt udbygningsaftale, som forpligter Junge Byg, der er ejendomsudvikler på 200 boliger på Dat-Schaub-grunden, til at foretage ændringer på vejanlæg i Storegade.

Esbjerg: Tilvejebringelse af infrastruktur og ændringer og nyetablering af vejanlæg er typisk en opgave for det offentlige.

Men når Junge Byg fra Filskov skal omdanne den 30.000 kvadratmeter store Dat-Schaub-grund i Storegade til en ny mini-bydel med op imod 200 nye boliger og en butik på knap 3.000 kvadratmeter samt erhvervsbyggeri, kommer byggefirmaet selv til at betale for ændringer på vejanlæg i Storegade.

Det fremgår af lokalplanforslaget vedrørende omdannelse af Dat-Schaub-grunden, som politikerne i Plan & Miljøudvalget skal tage stilling til tirsdag.

Parterne – Esbjerg Kommune og Junge Byg – har indgået en såkaldt frivillig udbygningsaftale, som forpligter Junge Byg til at foretage ændringer på vejanlæg i Storegade.

Aftalen skal give mulighed for at forbedre trafikbetjeningen til lokalplanområdet (Dat-Schaub-grunden) fra Storegade, og den omfatter flere mindre anlæg i Storegade, herunder ændringer omkring svingbaner og helleanlæg.

Eksempelvis etableres en højresvingsbane delvist på vejarealet og delvist ved en sideudvidelse ind i lokalplanområdet, hvorved også cykelstien og fortovet forlægges. Vestresvingsbanen vil være en forlængelse af den eksisterende svingbane ind til Rosenvængets Allé.

Selve lokalplanområdet skal vejbetjenes fra henholdsvis Storegade til butiksområdet, mens boligområdet skal betjenes fra Rosenvængets Allé.

Annonce

Dat-Schaub

Dat-Schaub har siden 1893 forarbejdet tarme fra svin på grunden, men eftersom virksomheden med tiden blev omringet af beboelse, blev det mere og mere klart, at virksomheden var uheldigt placeret, og for lidt mere end fem år siden rykkede det nu Danish Crown-ejede datterselskab produktionen til nye moderne faciliteter på Estrupvej ved den tidligere slagteri.

Grønne arealer

Med de foreslåede planændringer justeres den maksimale byggehøjde på grunden fra fire til fem etager. Af planforslaget fremgår det også, at der i fremtiden skal kunne etableres butikker og etageboliger med et samlet etageareal på op til 28.500 kvadratmeter i området. Nyt byggeri skal opføres som etagebyggeri i fire etager ud mod Storegade, for eksempel som butikker med overliggende boliger. Herved er lokalplanen med til at styrke den bymæssige karakter på denne del af Storegade, hedder det i sagsfremstillingen.

I den bagvedliggende del af lokalplanområdet, der ligger ud mod Rosenvængets Allé, Thomsens Allé og jernbanen, kan der udelukkende opføres etageboliger. Den maksimale bygningshøjde er for dette område sat til fem etager. Lokalplanen indeholder imidlertid også begrænsninger, der medfører, at dette kun er muligt i den mest centrale del af lokalplanområdet. Nærmest Rosenvængets Allé er det således kun muligt at bygge i op til tre etager, og mod Thomsens Allé kan bebyggelse være op til fire etager.

Mod både Rosenvængets Allé og Thomsens Allé er der friholdt plads til ubebyggede arealer og grønne forarealer med træer, buske og græs.

Grunden er formelt set fortsat ejet af Dat-Schaub, idet handlen med Junge Byg er betinget af, at lokalplanen vedtages i Esbjerg Byråd.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Støjplagede borgere raser over kampfly som aldrig før: Klager er næsten tredoblet på et år

112

Beredskabet lagde en truende mast ned

Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce