Annonce
Esbjerg

Bygherrer betaler selv for trafikløsning til butik og 200 nye boliger på Dat-Schaub-grunden

Junge Byg fra Filskov, som skal stå for udvikling af en ny mini-bydel på den 30.000 kvadratmeter store Dat-Schaub-grund, betaler selv for nye vejanlæg i Storegade. Arkivfoto: Ken Mathiesen
Esbjerg Kommune har indgået en såkaldt udbygningsaftale, som forpligter Junge Byg, der er ejendomsudvikler på 200 boliger på Dat-Schaub-grunden, til at foretage ændringer på vejanlæg i Storegade.
Annonce

Esbjerg: Tilvejebringelse af infrastruktur og ændringer og nyetablering af vejanlæg er typisk en opgave for det offentlige.

Men når Junge Byg fra Filskov skal omdanne den 30.000 kvadratmeter store Dat-Schaub-grund i Storegade til en ny mini-bydel med op imod 200 nye boliger og en butik på knap 3.000 kvadratmeter samt erhvervsbyggeri, kommer byggefirmaet selv til at betale for ændringer på vejanlæg i Storegade.

Det fremgår af lokalplanforslaget vedrørende omdannelse af Dat-Schaub-grunden, som politikerne i Plan & Miljøudvalget skal tage stilling til tirsdag.

Parterne – Esbjerg Kommune og Junge Byg – har indgået en såkaldt frivillig udbygningsaftale, som forpligter Junge Byg til at foretage ændringer på vejanlæg i Storegade.

Aftalen skal give mulighed for at forbedre trafikbetjeningen til lokalplanområdet (Dat-Schaub-grunden) fra Storegade, og den omfatter flere mindre anlæg i Storegade, herunder ændringer omkring svingbaner og helleanlæg.

Eksempelvis etableres en højresvingsbane delvist på vejarealet og delvist ved en sideudvidelse ind i lokalplanområdet, hvorved også cykelstien og fortovet forlægges. Vestresvingsbanen vil være en forlængelse af den eksisterende svingbane ind til Rosenvængets Allé.

Selve lokalplanområdet skal vejbetjenes fra henholdsvis Storegade til butiksområdet, mens boligområdet skal betjenes fra Rosenvængets Allé.

Dat-Schaub

Dat-Schaub har siden 1893 forarbejdet tarme fra svin på grunden, men eftersom virksomheden med tiden blev omringet af beboelse, blev det mere og mere klart, at virksomheden var uheldigt placeret, og for lidt mere end fem år siden rykkede det nu Danish Crown-ejede datterselskab produktionen til nye moderne faciliteter på Estrupvej ved den tidligere slagteri.
Annonce

Grønne arealer

Med de foreslåede planændringer justeres den maksimale byggehøjde på grunden fra fire til fem etager. Af planforslaget fremgår det også, at der i fremtiden skal kunne etableres butikker og etageboliger med et samlet etageareal på op til 28.500 kvadratmeter i området. Nyt byggeri skal opføres som etagebyggeri i fire etager ud mod Storegade, for eksempel som butikker med overliggende boliger. Herved er lokalplanen med til at styrke den bymæssige karakter på denne del af Storegade, hedder det i sagsfremstillingen.

I den bagvedliggende del af lokalplanområdet, der ligger ud mod Rosenvængets Allé, Thomsens Allé og jernbanen, kan der udelukkende opføres etageboliger. Den maksimale bygningshøjde er for dette område sat til fem etager. Lokalplanen indeholder imidlertid også begrænsninger, der medfører, at dette kun er muligt i den mest centrale del af lokalplanområdet. Nærmest Rosenvængets Allé er det således kun muligt at bygge i op til tre etager, og mod Thomsens Allé kan bebyggelse være op til fire etager.

Mod både Rosenvængets Allé og Thomsens Allé er der friholdt plads til ubebyggede arealer og grønne forarealer med træer, buske og græs.

Grunden er formelt set fortsat ejet af Dat-Schaub, idet handlen med Junge Byg er betinget af, at lokalplanen vedtages i Esbjerg Byråd.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce