Annonce
Esbjerg

Byråd klar til afgørende slag om cykelstibro

Cykelstibroen over banelegemet skal igen en tur igennem Esbjerg Byråd. Men et flertal i Plan & Miljøudvalget har vedtaget plangrundlaget. Visualisering: Esbjerg Kommune.
Den offentlige høring om den omdiskuterede cykelstibro over banelegemet er overstået. Flertal i Plan & Miljøudvalget har meldt alt klar til næste fase.
Annonce

Esbjerg: Allerede da cykelstibroen fra Exnersgade over til Jernbanegade skulle sendes i offentlig høring i marts, var der gang i diskussionen indbyrdes mellem politikerne i Esbjerg Byråd.

Borgerlisten og Dansk Folkeparti har fundet sammen i en fælles afsmag for projektet, mens De Konservative og De Radikale stemte blankt til spørgsmålet om, hvorvidt cykelstibroen overhovedet skulle ud i en offentlig høring. De fire resterende byrådspartier - S, SF, Venstre og Enhedslisten - lod sagen gå ud til borgerne.

Nu er cykelstibroen vendt tilbage til politikerne og har været en tur omkring Plan & Miljøudvalget, hvor et flertal har godkendt kommuneplanændring og lokalplan endeligt og videresendt sagen til byrådet med anbefaling. Dansk Folkepartis Hans K. Sønderby stemte som ventet imod plangrundlaget, der skal bane vejen for opførelse af cykelstibroen, og nu forestår det endelig slag om cykelstibroen.

Finansiering

  • Finansieringen af cykelstibroen er sammensat således:
  • Byfornyelsesmidler i alt over budgetårene: 11 millioner kroner (byfornyelsesmidler kommer fra staten, men disponeres af kommunerne selv til eksempelvis fornyelse af et område, bygninger eller projekter, der på anden vis styrker bosætningen).
  • Supercykelstipuljen i alt over årene: 10,2 millioner kroner.
  • Esbjerg Kommune (anlæg): 4,3 millioner kroner.
  • Dertil kommer en kommunal udgift på 560.000 kroner til køb af et areal på Exnersgade fra BaneDanmark.

Annonce

Høringssvar

Der indkom tre høringssvar til politikerne - dels fra East Town up - Østerbyens Borgerforening, dels fra DSB og Banedanmark.

East Town Up – Østerbyens Borgerforening argumenterer overordnet imod selve cykelstibroen både anlægs- og driftsøkonomisk samt trafikalt. Desuden ønsker foreningen ikke, at der anvendes cortenstål til stibroen, og endelig mener foreningen, at togene vil betyde luftforurening på cykelstibroen. Ingen af argumenterne har ført til ændringer i plangrundlaget, mens de to sidstnævnte instansers høringssvar gav anledning til mindre, tekniske justeringer, oplyser formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S).

Annonce

De to planer

Kommuneplanændringen omfatter primært DSBs bygning på Jernbanegade 37-39, nord for den gamle banegårdsbygning. Bygningen forventes rømmet af DSB inden for nær fremtid og kan derefter genanvendes, eller der kan opføres en ny bygning. Kommuneplanændringen giver mulighed for, at den nuværende bygning eller en ny bygning kan anvendes til byfunktioner, som i den øvrige del af bymidten.

Selve lokalplanen fastlægger, at en eventuel ny bygnings omfang ikke må være større end den eksisterende bygning, der har en central rolle i i cykelstibroens rampe mod vest, fordi stibroen kommer tæt på bygningen.

Lokalplanen indeholder også en del af arealet med jernbanesporene og et ubebygget areal i Exnersgade. I lokalplanen er der vist et principielt tracé for cykelstibroen, der strækker sig i en mindre krumning, som gør det muligt at komme rundt om arealet ved Exnersgade og ned i niveau ved Baggesens Alle. Der er krav om en mindste afstand på 9,2 meter fra færdsel på cykelstibroen og en bygning i Exnersgade.

Annonce

Tidsplan

Det er planen, at der skal holdes licitation på etablering af cykelstibroen 1. juli med kontraktindgåelse den 3. september og anlægsstart den 30. september i år. Forventet åbning ultimo juli 2020.

Annonce
Sydjylland For abonnenter

Kristian og Tina investerede millioner i topmoderne minkfarm: Nu drømmer børnene om at forvandle den til kæmpe legeland

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce