Annonce
Læserbrev

Byråd. Udsalg af politisk indflydelse

Læserbrev: Med henvisning i øvrigt til redaktør Jørgen Schultz’ udmærkede dækning af byrådets Skype-møde og en “skæv skulder” til det konservative byrådsmedlem Jakob Bech Jensen og hans noget forkølede læserbrevs-bortforklaring af ansvarsforflygtigelse og politisk udsalg.

Jeg er ikke i tvivl om, at embedsværkets krisestab vil gøre sit yderste for at opnå de bedste resultater. Det forandrer ikke ved, at politikerne skal bære det endelige ansvar for opgaveløsninger, hvor vi kan være uenige i, hvilke midler, der skal til/er brugt for at nå de opsatte mål. Eksempelvis det formålstjenlige ved lukning af legepladser.

Det er et stort ansvar at lægge på embedsværket, og det er i bund og grund utilstedeligt - synes jeg -, at byrådet løber fra sit politiske ansvar og stiller sig tilfreds med at lade sig degradere til et orienteringsforum.

Det er politikerne, der bliver konfronteret i mødet med borgerne, og vi kan vanskeligt være bekendt at svare, at det ikke er os bekendt eller vores beslutning, når borgerne står midt i suppedasen.

Det er ikke ualmindeligt, at der ved forskellige lejligheder nedsættes styregrupper pumpet med politisk involvering.

I den foreliggende situation kan det være en fordel at have en krisestab bestående af embedsværket. Der skal blot være en politisk pendant til denne krisestab, og man kunne passende benytte koordinationsudvalget som politisk styregruppe til at konfirmere krisestabens håndtering. I koordinationsudvalget sidder foruden borgmesteren (som formand) en gruppeformand fra hvert af partierne i byrådet. Dermed sikres, at de fem mindste partier ikke udelukkes fra indflydelse og stillingtagen.

Noget tilsvarende er - såvidt jeg erindrer - foreslået af Martin Boye (L).

Det ville have klædt flertallet af byrådspolitikerne at tage ansvar i stedet for at vende krisesituationen på hovedet, og delegere ansvaret til embedsværket. Når blandt andet konservative Jakob B. Jensen klamrer sig til embedsværket, må man tro, at han er ræd for at skulle træffe beslutninger, der risikerer at medføre konsekvenser. Der kommer jo et kommunalvalg efter coronakrisen, og så vil jeg da ikke afvise, at de politikere, der havde travlt med at holde udsalg af ansvar, er rigtig godt tilfreds med at kunne vaske hænder ved embedsværkets håndvask, hvis borgerne skulle vise sig at være utilfredse med en og anden af de trufne beslutninger.

Min anbefaling til Jakob B. Jensen der synes, det er trist, at der ikke kunne opnås enighed på byrådsmødet i tirsdags, blot dette citat:

Visdom kan kun opnås gennem stadig udvikling af den kritiske sans.

Byrådsmedlem Anni Grimm.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Oprensning af åen forhindrer ikke oversvømmelser: - Vi kan grave åen fem meter dybere, uden at det vil gavne noget som helst

Danmark

Få overblikket her: Politikerne blev enige i nat - Danmark genåbner næsten 21. maj

Annonce