Annonce
Esbjerg

Byrådets små blå til angreb: Udskældt p-model i Esbjergs midtby sparket til hjørne

Henrik Vallø, Borgerlisten, var stærkt kritisk, da han i byrådssalen mandag aften holdt en brandtale mod Teknik & Miljøs sagsfremstilling af den nye, restriktive parkerings-model. Arkivfoto: Martin Ravn.
Borgmester-partiet Venstre undgik at komme i mindretal ved mandag aftens byrådsmøde, hvor Borgerlistens Henrik Vallø på vegne af "flere partier" krævede udskældt parkerings-model returneret til Teknik & Byggeudvalget. Alle partier i byrådet endte med at stemme for "en ommer".
Annonce

Esbjerg Kommune: Der var tydeligvis nogle oprørske politikere, der havde brugt tid på at tale sammen forud for byrådsmødet mandag aften, hvor sagen om den udskældte, restriktive parkeringsmodel for Esbjergs indre by var på dagsordenen.

I hvert fald endte sagen, der ellers var vedtaget i enighed i Teknik & Byggeudvalget, hvor fire ud af fem medlemmer er Venstre-folk, med at blive sendt tilbage til fornyet behandling.

Kernen i sagen er, som beskrevet i lørdagens udgave af JydskeVestkysten, at politikerne i forbindelse med budgetforliget i efteråret sidste år blev enige om at levere et tilbud til borgerne i forbindelse med indførelse af betalingsparkering i Esbjerg Midtby. Således var planen, at der fortsat skulle være to timers gratis parkering, og derefter kunne borgerne enten betale et lille beløb for at lade bilen stå længere, eller man kunne gå tilbage og flytte den til en anden central parkeringsplads, som man gør i dag.

Da sagen imidlertid nåede Teknik & Byggeudvalget, var modellen ændret til, at de to timers gratis parkering gælder per døgn og ikke per parkeringsplads. Hvis ikke man ville punge ud, skulle man altså flytte bilen helt ud på den anden side af den centrale parkeringszone omkranset af Jernbanegade, Nørregade, Stormgade og Havnegade/Adgangsvejen.

Den restriktive udgave af p-modellen kom også igennem økonomiudvalget, for her bed de færreste mærke i den lille, afgørende sætning i sagsfremstillingen, hvis overskrift - "Betalingsparkering og beboerlicenser - forslag til takster" - heller ikke afslørede ret meget.

Eneste henvisning til de nye restriktioner var følgende sætning: "Det er besluttet, at der ikke skal betales for de første to timer, der parkeres - inden for samme døgn". (Kursiveringen er JydskeVestkystens, red.).

Annonce

Bondefangeri

Borgerlistens Henrik Vallø sammenlignede det med bondefangeri og gentog sit hårde angreb i byrådssalen:

- Man kan vel ikke sige, at embedsværket i sagsbehandlingen har gjort meget – om overhovedet noget - ud af at opregne de konsekvenser, der er ved indførelse af ordningen med to timer gratis parkering begrænset af pr. døgn. Jeg synes, jeg har set noget lignende før, og jeg synes samtidig også, at det er problematisk i forhold til fyldestgørende sagsfremstillinger, som jeg faktisk troede, vi havde en aftale om, lød det fra Vallø, der fortsatte:

- Det fremstår alene, som om det er niveauet for priserne på beboerlicenser og den tidligere aftalte parkeringsbillet per time, der er sagen her, og så ændrer man med ét slag hele aftalen ved at skubbe en ny præmis ind på en særdeles diskret måde. Det ligner lidt bondefangeri, eller i alt fald noget, jeg ikke bryder mig om.

Henrik Vallø opregnede samtidig, at "de arme stakler, der arbejder i Esbjergs midtby" ved en normal arbejdstid og gåtur til og fra den parkerede bil iberegnet, skulle have 84 kroner med på arbejde hver eneste dag.

Annonce

Store udgifter

- Ganger vi det med 220 arbejdsdage, så giver det knap kr. 19.000 kroner i ekstra i udgifter – efter skat. Jeg forudser, at både detailhandlen og bosætningen kommer til at lide, ligesom presset vil øges på gader og p-pladser uden om parkerings-zonen, så kaos kan bestemt ikke udelukkes. Og bliver der ikke kaos før, så mon ikke det kommer, når Museumspladsen lukkes for parkering i den tid, hvor den underjordiske parkering skal etableres, sagde Henrik Vallø, inden han på vegne af sig selv, Dansk Folkeparti og løsgænger Hans K. Sønderby stillede forslag om at sende sagen tilbage til udvalget til fornyet behandling.

Det var alle 31 byrådsmedlemmer - lidt overraskende - med på. Endog Venstre, selv om borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i JydskeVestkysten lørdag ikke var modtagelig over for Henrik Valløs kritik af hverken forvaltningens sagsfremstilling eller den restriktive p-model.

Venstre valgte tilsyneladende at skifte standpunkt under gruppemødet før aftenens byrådsmøde, da der så ud til at være risiko for, at der kunne skabes et byråds-flertal for Borgerlisten, løsgænger Hans K. Sønderbys og Dansk Folkepartis ændringsforslag uden om Venstre.

Betalingsmodellen

Ændringerne i parkeringsreglerne, der stod til at træde i kraft ved årsskiftet, var tænkt indrettet sådan, at alle bilister skulle registrere sig ved påbegyndt parkering. Det skulle ske enten via en app på telefonen eller via en af de betalingsstandere, der skulle stilles op på parkeringspladserne.

i henhold til den restriktive udgave af modellen skulle man kunne parkere gratis i to timer per døgn – ikke per parkering. Man ville derfor ikke først kunne parkere sin bil gratis et sted i betalingszonen og derefter flytte bilen til en anden parkeringsplads i zonen uden at betale.

Det var tanken, at de to timer skulle kunne deles op i flere bidder, så hvis man kun parkerede i en halv time, forlod midtbyen og senere samme dag vendte tilbage for at ordne endnu et ærinde, så skulle man kunne parkere gratis i den resterende tid op til de to timer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Live: En typisk minkavler får udbetalt over 11 millioner kroner - se tallene her

Annonce