Annonce
Esbjerg

Byrådsflertal amputerer mangeårige udstykningsdrømme

Område A i Hjerting. Den nederste trekant kom ikke med, da et flertal i Esbjerg Byråd mandag aften vedtog en ny kommuneplanstrategi. Kort: Esbjerg Kommune.
Fem byrådspartier bag flertal for fremtidsplan om udstykninger i det nordlige Hjerting og Sædding. Der blev dog lyttet til massive protester fra Hjerting-borgere, så en del af området blev fredet.
Annonce

Esbjerg Kommune: Det blev som ventet en tæt, politisk afgørelse, da Esbjerg Byråd mandag aften bandt en foreløbig sløjfe på den mangeårige, politiske drøm om at skaffe flere attraktive udstykninger til boligformål i et forsøg på at lokke flere skatteborgere til den befolkningsmæssigt skrantende kommune.

Ikke alt gik dog helt, som det på forhånd tegnede sig i sagen om de såkaldte udviklingsområder med nærhed til skov og strand i henholdsvis Hjerting nord og i Sædding, for et grønt, trekantet område syd for Sjelborgvej afgrænset af Sjelborgvej til Sanatorievej og Hjerting Strandpark blev helt pillet ud af den nu vedtagne kommuneplanstrategi efter et ændringsforslag fremsat af borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Sagen, der strækker sig adskillige år bagud i tid, handler kort fortalt - og for nemheds skyld - om område A og område B.

Område A er i Esbjerg Kommunes øjne en naturlig afgrænsning af Hjerting, hvor der samtidig er taget hensyn til kulturmiljøet i Sjelborg og overgangen til naturarealerne i og omkring Marbæk. Område A har i debatten været opdelt i to dele – et areal nord for Sjelborgvej til Køllehøjvej og mellem Kløvholmparken og Sjelborg Kirkevej, og et område syd for Sjelborgvej afgrænset af Sjelborgvej til Sanatorievej og Hjerting Strandpark. Det sidste delområde er med byrådets flertalsbeslutning mandag aften fjernet.

Sagen kort

  • Staten har med en ændring af planloven i 2017 givet ekstraordinær mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen med mulighed for planlægning for udvikling af byer, landsbyer samt tilladelse til anlæg. I den forbindelse havde Esbjerg Kommune udpeget to områder, hvor man gerne ser udstykning til boliger - område A og område B. Processen er den, at man først skal søge om at få områder medtaget i et såkaldt landsplandirektiv for udviklingsområder.
  • Hvis de to områder kommer med i statens landsplandirektiv, kan kommunen igangsætte den formelle planlægning. Det sker ved først en idéhøring om kommuneplanændringen til boligformål. Dernæst udarbejdelse af en kommuneplanændring og en konkret lokalplan, der skal sendes i offentlig høring i mindst otte uger.
  • Flere end 300 borgere har i høringsperioden indleveret underskrifter mod område A. Nogle ønskede hele området udtaget af kommunens plan, andre ville frede den sydlige del fra Sjelborgvej ned til Sanatorievej. Sidstnævntes stemmer blev hørt.
Annonce

Nyt ændringsforslag

Område B ligger i hjørnet af Sædding Strandvej og Ådraget. Her er der allerede fire fritidshuse, som på sigt vil overgå til status af helårsbeboelse, og ifølge beslutningen bør der altså gøres plads til yderligere tre. Det område har Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten hele tiden været modstandere af at medtage, idet partierne mener, at det konflikter med den grønne ring og bryder den grønne kile ved Guldager Møllebæk og ødelægger springkorridoren for dyr og planter.

Socialdemokratiets Karen Sandrini fremsatte på sit eget, SFs og Enhedslistens vegne også et ændringsforslag, der gik ud på at lade område B i Sædding være i fred, friholde trekanten syd for Sjelborgvej samt fredsskoven og skoven nord for Sjelborgvej, men det faldt, da borgmesterens forslag kom til afstemning først og fik opbakning fra Dansk Folkeparti, De Konservative, Borgerlisten og De Radikale.

Det betyder, at den nordlige del af område A i Hjerting nord og hele område B i Sædding er kommet med i den såkaldte kommuneplanstrategi, der skal danne grundlag for, at kommunen kan ansøge staten om at få medtaget områderne i et såkaldt landsplandirektiv. Hvis staten smækker et godkendelses-stempel på, har Esbjerg Kommune udvidede rettigheder til at planlægge i kystnærhedszonen.

Annonce

Fromt ønske

Den tidligere formand for Plan & Miljøudvalget, John Snedker, der alle dage har været en arg modstander af at røre ved område B, udtrykte det - set fra rød bloks side - fromme håb, at staten til sin tid vil afvise at medtage område B i landsplandirektivet og således forhindre, at de borgerlige "forgriber sig" på grønne kiler.

- Det sætter jeg min lid til. Det håber jeg, og det tror jeg på, lød det blandt andet fra Snedker.

Område B i Sædding, Der var to indsigelser mod område B, da det sammen med område A var i høring. Kort: Esbjerg Kommune.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Det skal nok gå gutter

Esbjerg

Nyt boligprojekt smider lokal købmand på gaden: - Det gør selvfølgelig ondt

Annonce