Annonce
forside

Byudvikling eller -afvikling

Efter i mange år at have både tjent og fortjent sit brød i kommunens tjeneste nærer man forhåbentlig betænkeligheder ved at kritisere de hidtil offentliggjorte drøftelser om, hvorledes byen kunne udvikle sig. Man kunne måske fortjene betegnelsen "redep....."!

Når jeg derfor vover at udtrykke min store betænkelighed omkring byens fremtid med de påtænkte, men langtfra (forhåbentlig) vedtagne ideer om især midtbyen og de gamle kvarterer, skyldes det et måske helt forkert indtryk af, at områderne skal forblive lukkede, som tidligere. Det kan ikke være meningen.

Med holdningen på over 33 procent til samfærdsel og parkering tæt på centrale handelsområder, der så må undvære nærparkering, der sikrer fremtidens muligheder for et livligt handelsliv, kunne man frygte, linien var lagt. Det tidligere byrådsmedlem hr. Gunnar Asmussen fremførte den tilsyneladende eneste relevante bemærkning i den anledning - hvad med eventuelle besøgende fra omegnen? - Hvordan skulle man i grunden gøre byen attraktiv for turister og eventuelle handelsinteresserede udefra.

Afskæringen af en væsentlig diskussion med begrundelsen, at man gerne ville tiltrække investorer o.a. interessenter til byen er helt malplaceret - uden et ordentligt trafikflow eller parkeringsmuligheder, hvor der er brug for dem, kommer der simpelthen ingen udvikling.

En barsk, men måske en uomgængelig løsning er at trække en skånsom bulldozer af stalden. Man får ikke liv i en bydel ved nærmest at isolere den fra nutidens krav om åbenhed og tilgængelighed.

Dertil kommer rygter om, at nogle skulle have tænkt på at etablere et handelscenter ved havnen - hvor meget liv vil det give i centrum?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce