Annonce
Sydjylland

Centrale spørgsmål om udenlandske læger er ubesvarede

Sygehus Sønderjylland erkender, at nogle af de udenlandske læger ikke er gode nok til dansk. Ledelsen vil nu have løsninger på bordet. Arkivfoto: Søren Gylling

Selvom flere af de udenlandske læger har problemer med at gøre sig forståelig på dansk, er der yderst begrænset viden om dem. Det afgørende er, at arbejdsgiveren sikrer de nødvendige kompetencer hos lægerne til at bestride stillingen, påpeger

Hvor mange udenlandske læger er der på de syddanske sygehuse, har de alle været på danskkursus, hvor mange er i så fald bestået sprogprøven i første omgang, og hvor mange klager findes der over lægernes manglende sprogfærdigheder?

Spørgsmålene er relevante efter avisens afdækning af, at flere af de udenlandske læger på Sygehus Sønderjylland ikke taler dansk på tilstækkelig godt niveau. Det har patienter, pårørende, nuværende og tidligere ansatte fortalt. Ledelsen har erkendt, at nogle læger har sprogproblemer og er nu i gang med at finde løsningsforslag.

Men ingen af myndighederne i det danske sundhedssystem har angiveligt konkret viden om de flere og flere udenlandske ansatte, som får ansættelse i Danmark.

"Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at styrelsen ikke har opgørelser over det årlige antal sundhedspersoner, der deltager i danskkurser. Danske Regioner har oplyst, at Danske Regioner ikke har mulighed for at tilvejebringe de oplysninger, som spørger efterlyser, idet man ikke råder over opgørelser om antallet af ansatte, der har gennemført et danskkursus," skriver fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) i et svar til Socialdemokratiet.

Hverken Danske Regioner eller Styrelsen for Patientsikkerhed har desuden oplysninger om klager vedrørende lægernes sprogkompetencer.

Heller ikke Region Syddanmark har sådanne opgørelser. I et svar til JydskeVestkysten oplyser regionen desuden, at den ikke har informationer om, hvor mange personer der er gået op til sprogprøven, som er nødvendig for at få autorisation som læge, samt hvor mange der er bestået.

Annonce

Sagen kort

JydskeVestkysten har tidligere bedt Region Syddanmark oplyse nationaliteten på Sygehus Sønderjyllands læger.Det har regionen afvist med henvisning til, at offentlighedsloven ikke giver ret til oplysninger om offentlige ansattes nationalitet. Statsforvaltningen har tidligere konkluderet det samme.

Sygehuset har ikke ønsket at vurdere andelen af udenlandske læger med henvisning til, at "nationalitet er svært at definere".

Ifølge avisens oplysninger har lægerne beklaget sig til ledelsen, fordi det store antal udenlandske læger belaster det danske personale på grund af ekstra ressourcer til oplæring.

Lægerne vurderer, at 40 procent af denne gruppe er udenlandske, og at tallet er stigende.

S kritiserer

Julie Skovsby (S), næstformand for Folketingets sundhedsudvalg undrer sig.

- Der er efterhånden mere og mere, der peger i retningen af, at der ikke er godt nok styr på sprogprøverne for udenlandske læger. Vi har som samfund brug for at tiltrække læger fra mange lande til at sikre lægedækningen. Men danskerne må med rette kunne forvente, at myndighederne har overblik over de sprogprøver, som udenlandske læger skal bestå, før de kan arbejde på et sygehus her i landet, siger Julie Skovsby (S), som har bedt fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) forklare sig.

I et nyt svar til socialdemokraten fastholder ministeren, at det afgørende er, at arbejdsgiveren sikrer de nødvendige kompetencer hos lægerne til at bestride stillingen. Det gælder såvel faglige kompetencer som sproglige kompetencer.

Karen Ellemann tilføjer, at der er forskel på, hvilke krav til sproglige kompetencer der stilles til udenlandske læger. Der er således alene formelle krav til læger fra tredjelande. De skal bestå en prøve med bestemte karakterer. Læger fra Norden eller fra EU-/EØS-lande stilles ikke over for formelle sprogkrav.

"Det er dog ikke ensbetydende med, at en arbejdsgiver kan se bort fra vedkommendes sproglige kompetencer ved ansættelse af en udenlandsk læge," understreger Karen Ellemann.

Socialdemokratiet har kaldt sundhedsministeren i samråd om sagen. Det er planlagt til at finde sted den 30. maj.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Naturligvis har bro følger

Før etableringen af den faste forbindelse over Storebælt var den ingen ende på bekymringerne. Fisk, fugle og pattedyr ville blive truet, måtte man dengang forstå. Efter hensynet til samfundets interesser samt følgerne for flora og fauna blev holdt op mod hinanden, blev bro og togtunnel alligevel bygget. Som bekendt gik verden ikke under. Nu foreligger en rapport om de naturmæssige konsekvenser af en bro mellem Als og Fyn. Vurderingen blev udarbejdet i januar, men er først nu offentliggjort. Forklaringen på forsinkelsen er ukendt, men måske har Vejdirektoratet slet og ret skammet sig over konklusionens banalitet. Broen vil medføre uoprettelig påvirkning af natur og dyrelivet både i anlægs- og driftsfasen. Naturen vil blive påført skader, der ikke kan gøres om, vurderer specialisterne således. Og ja, det er givetvis korrekt. Sådanne konsekvenser ligger i anlægsarbejders natur. Selv en mindre cykelsti forandrer landskabet for bestandigt. Musereder bliver ødelagt, frøer fordrevet og regnormene kan ikke længere komme op. Men skulle man af den grund undlade at sikre børns liv og førlighed på skolevejen? Svaret giver vist sig selv. Naturligvis er sammenligningen sat på spidsen og konsekvenserne af et brobyggeri ulig større end følgerne af en cykelsti. Men der kan alligevel drages nogenlunde ens konklusioner. Fordele og ulemper skal afvejes. Vi skal passe på vores miljø – ikke mindst når der er tale om et sårbart område som farvandet mellem Als og Fyn. Vil byggeri og drift have katastrofale konsekvenser for naturen, må planerne opgives. Broen skal heller ikke etableres, hvis det ikke giver overordnet mening økonomisk og samfundsmæssigt. Til gengæld skal der bygges, hvis hensynet til vores fælles bedste taler for det, og der ikke er udsigt til virkelig alvorlige skader på omgivelserne. Vi må ikke ende samme sted, som vores naboer mod syd, hvor naturklager kan forsinke etableringen af vigtig infrastruktur i år eller nogle gange ligefrem årtier.

Danmark For abonnenter

Myndighederne vil stoppe ham: - Jeg er den bedste omskæringslæge i Skandinavien

Annonce