Annonce
Esbjerg

Christiansborg højner julehumøret i Esbjerg og Varde

Esbjergværkets afløser skal snart findes - det forældede værk bliver dog ikke et biomassefyret kraftvarmeværk. Arkivfoto: Lars Lau Thygesen.

Energiminister gav tirsdag løfte om, at Esbjerg kan få dispensation fra den såkaldte kraftvarmebinding. Det betyder en besparelse på 1,25 milliarder kroner for Esbjerg og Varde kommuners forbrugere i Din Forsyning.

Esbjerg/Varde: Stædighed betaler sig nogle gange, og tirsdag var der godt nyt til borgmestrene Jesper Frost Rasmussen (V) og Erik Buhl (V) samt de 25.000 varmekunder i det fælleskommunale Din Forsyning.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) meldte således ud, at man på Christiansborg er indstillet på, at Esbjerg Kommune kan få dispensation fra den såkaldte kraftvarmebinding, der ellers fordrer, at der skal produceres el og varme i samproduktion i de større, danske byer - noget, der ville tvinge Din Forsyning og dermed borgere i Esbjerg og Varde kommuner til om kort tid at investere i et kombineret el- og varmeværk til biomasse som afløser for det nedslidte Esbjerg-værket.

Dermed har borgmestrenes efterhånden adskillige udflugter og breve til Christiansborg båret frugt, og det ser nu ud til, at der kan spares 1,25 milliarder kroner på Esbjerg-værkets kommende afløser - eller omregnet 50.000 kroner per varmekunde over et biomassefyret værks levetid på 25-30 år.

Glæde hos Dansk Fjernvarme


  • Meldingen fra Christiansborg vakte også jubel hos fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, Dansk Fjernvarme. Med beslutningen får også fjernvarmeselskaberne i Odense og Aalborg mulighed for at komme af med kullene og i stedet investere i en billigere og grøn varmeforsyning.
  • "Det er en rigtig god dag for den grønne omstilling og for varmekunderne i Esbjerg og Varde, Odense og Aalborg. Vi skal have de sidste kul ud af de store byer og med dagens udmelding er grundlaget på plads for, at forsyningsselskaberne får mulighed for at investere i en fremtidssikret varmeforsyning" lød det fra Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme.

Lille brik

Jesper Frost Rasmussen (V) lægger ikke skjul på sin glæde over, at der er en dispensation i farvandet:

- Formelt skal vi søge Energistyrelsen, men det ser ud til, at vi får den. Det er en fantastisk julegave. Ministeren og energiforligskredsens saglige begrundelse for en dispensation er, at et kombineret kraftvarmeværk i Esbjerg alligevel ikke bidrager væsentligt til Danmarks elforsyning. Den el, som et biomassefyret Esbjergværk kunne producere, udgør også kun 54 ud af de 14.000 Megawatt på landsplan, så vi er så lille en brik i elproduktionen, at vi ikke skal bindes på hænder og fødder ved en kommende investering i Esbjergværkets afløser, siger borgmesteren.

I stedet for en større investering i et biomassefyret kraftvarmeværk bliver der nu mulighed for at "basere fremtidens fjernvarme på fremtidens løsninger i stedet for fortidens teknologi", som Esbjergs borgmester udtrykker det:

- Ørsted (som ejer og driver det nuværende Esbjerg-værket, red.) har jo meldt ud, at man stopper med kulfyrede værker med udgangen af 2022, og fra Ørsted anbefalede man et flisfyret kraftværk. Men så ville vi være afhængige af at importere flis de næste 25-30 år, og det ser vi ikke som den rigtige, grønne og økonomisk bedste løsning, siger han og fortsætter:

- Nu kan vi sikre fleksibilitet i vores fjernvarmeløsning - hele området er i en forandringsproces i takt med, at vi er ved at omstille til grøn energi, og vi skal ikke binde os til forkert teknologi for de næste 30 år. Med en dispensation kan vi basere varmeforsyningen på flere mindre enheder og sprede risikoen fremfor at lave en stor klods på Esbjerg Havn. Nu har vi eksempelvis muligheden for at se på en løsning med store varmepumper og vindmøllestrøm til at drive pumperne, ligesom vi jo har et datacenter på vej, der kan levere overskudsvarme.

Annonce

Lige én ting mere

Nu, da borgmestrene havde så fint held med deres overtalelse af minister og energiordførere, er der lige én ting mere:

- Hvis Energnist-anlægget på Måde Industrivej, der producerer både el og fjernvarme, så lige kunne få lov at udvide affaldsforbrændingsanlægget, som man har fået nej til, fordi der er overkapacitet på anlægget Amagerbakke på Sjælland, så kunne vi blive fri for at køre vores husholdningsaffald tværs over landet og istedet afbrænde det her, siger Jesper Frost Rasmussen i håb om at sikre kommunerne lige én julegave mere fra centralt hold.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Landsholdslæge bekræfter hjertestop: Men alle test ser fine ud

Danmark

Alting gik i stå i Christian Eriksens hjemby, da han pludselig faldt om på græsset i Parken

Annonce