Annonce
Erhverv

Corona og brexit barberede stor luns af Esbjerg Havns overskud: Også i år venter havnen et lavere resultat

Dennis Jul Pedersen, direktør i Esbjerg Havn, forventer, at havnen i 2021 leverer, der er på niveau eller lavere resultat end i 2020, hvor bundlinjen i forvejen for for alvor dykkede for første gang i mange år. Arkivfoto: JV
For første gang i mange år dykkede Esbjerg Havn resultat i 2020. Der peges primær på covid-19 og brexit som forklaring. Bestyrelsesformanden anfører dog, at havnen kommer styrket af 2020. I år ventes et resultat enten på niveau eller under 2020, da havnen har væsentlig færre vindprojekter.

Esbjerg: Allerede sidste sensommer blev det bebudet af Esbjerg Havn, at 2020 ville blive et vanskeligt år, og med offentliggørelsen af den kommunale selvstyrehavns årsrapport står det nu også sort på hvidt, at sidste år blev det år, hvor kurven knækkede i forhold til havnens årelange række af rekordresultater.

Årsagen er naturligvis corona-pandemien, som har resulteret i, at Esbjerg Havn i 2020 kom ud med et overskud på 45,2 millioner kroner. Det er noget lavere end de seneste år, hvor bundlinjen hos havnen har været i et niveau mellem 68 og 80 millioner kroner.

- Resultatet er som ventet, da vi forudså en reduktion i aktiviteter som følge af covid-19 og brexit, og dertil kommer den forventelige mindre arealudleje, når der er længere mellem havvind-projekterne, siger Dennis Jul Pedersen, direktør for Esbjerg Havn, der desuden peger på, at et minus på 4,9 millioner kroner i regnskabets nettopengestrøm dækker over, at havnen med understøttende aktiviteter samt diverse tiltag for havnen kunder på trods af vigende indtjening.

Annonce


Samlet set kommer Esbjerg Havn økonomisk styrket ud af 2020, og vi noterer os med tilfredshed at godstransporten igen viser en stigende tendens.

Flemming Enevoldsen, bestyrelsesformand, Esbjerg Havn


Esbjerg Havn iværksatte tilbage i april sidste år blandt andet en hjælpepakke til havnens kunder for at reducere effekten af corona hos havnens kunder, som blandt er givet forlængede betalingsbetingelser for areallejen, mulighed for lejerne for at opsige arealer uden sædvanlig varsel samt 50 procent rabat til skibe i fast rutefart.

Kommer styrket ud af 2020

Trods det noget turbulente år endte årets samlede godsomsætning kun 2,3 procent under godsomsætningen i forhold til året før. Antallet af skibsanløb blev 5,6 procent lavere i 2020 sammenlignet med 2019, og samlet set blev aktivitetsniveauet på gods og skibsanløb i store træk bibeholdt.

For offshore vind var en lavere aktivitet forventet for 2020, da antallet af vindprojekter i Nordsøen var lavt, og derfor førte til et fald i udlejningen af kajarealer sammenlignet med tidligere år. Samtidig har Esbjerg Havn dog tiltrukket nye aktiviteter inden for vindsegmentet så som lagerfunktion for vindmøllekomponenter til hele Nordsøen og service- og mobiliseringsbase for installationsfartøjer.

Om Esbjerg Havn

Esbjerg Havn er Danmarks største havn ved Nordsøen. Esbjerg Havn er den primære service- og forsyningshavn til den danske olie- og gasindustri og et nordeuropæisk knudepunkt for godstransport, herunder særligt RoRo-transport (transport gods på trailere, der rulles af og på skibene).

Samtidig er Esbjerg Havn europæisk markedsleder, når det gælder håndtering og udskibning af vindmøller. Mere end fire femtedele af den nuværende havvindkapacitet, der er installeret i Europa, er udskibet fra Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn huser mere end 200 virksomheder, som tilsammen beskæftiger over 10.000 medarbejdere. Virksomhederne danner sammen en fuld forsyningskæde til offshore- og energiindustrien.

Omsætningen faldt fra 227,6 millioner kroner i 2019 til 208,9 millioner kroner i 2019 , og dette fald går altså i Esbjerg Havns tilfælde direkte ud af bundlinjen, og sammenholdt med at ekstraordinære besparelser fundet generelt i driften samt udsættelse af planlagte projekter, anses resultatet som tilfredsstillende.

- Bestyrelsen er generelt godt tilfreds med regnskabet for 2020, som var et turbulent år. Både på grund af covid-19 og brexit, som begge medførte store udsving i aktiviteterne hen over året. Og som forventet var 2020 et relativt stille år, når det gælder udskibning af offshore mølleparker, siger bestyrelsesformand Flemming Enevoldsen, der også noterer, at havnen har fortsat investeringerne i infrastruktur med 65 millioner kroner – og derudover reduceret den rentebærende gæld ved at afdrage 24 millioner kroner på langfristede lån.

- Samlet set kommer Esbjerg Havn økonomisk styrket ud af 2020, og vi noterer os med tilfredshed at godstransporten igen viser en stigende tendens, fortsætter formanden.

Annonce

Færre vindprojekter

I forhold til den forventede udvikling i 2021 har Esbjerg Havn budgetteret med et aktivitetsniveau, der er lidt under eller på niveau med 2020, da der ikke forventes væsentlige, nye vindprojekter ud af Esbjerg Havn i 2021.

Der er ligeledes usikkerhed om, hvilken indvirkning brexit vil få på samhandlen med Storbritannien og dermed gods-trafikken til Immingham.

Normalt præsenteres Esbjerg Havns årsrapport i forbindelse med havnens årsmøde med deltagelse af havnevirksomhederne. Dette møde ventes i stedet afviklet i juni.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Steen havde job, kone, børn og hus - men røg på flasken: Nu bor han på forsorgshjem og forsøger at komme ud af sit misbrug

Esbjerg

Esbjergenser har tilbragt natten på stationen: Råbte efter politiet og slog betjent i ansigtet

Kolding

25-årig anholdt i Kolding: Råbte 'kakerlakker' efter politiet

Annonce