Annonce
Læserbrev

Cykelsti. Venstre har tydeligvis et forklaringsproblem

Venstre i Varde byråd forsøgte forleden at undgå at forholde sig til det konkrete cykelstiforslag til budgettet. Et ændringsforslag som tydeligt tager udgangspunkt i et ønske om, at byrådet skulle kende og forstå sagens særlige konsekvenser til bunds, og at byrådet skulle se på ændringsforslaget med virksomhedsbrillerne på. Ikke med sognebrillerne.

Sagen er særlig, fordi den drejer sig om, hvorledes kommunen samlet set bedst evner at få råd til at indfri netop kommunens mange cykelstiønsker. Byrådet har af samme grund altid valgt at tage imod gode statslige bevillinger, når disse kunne bringe kommunen tættere på kommunens mål og politikområder.

Byrådet søgte i 2017 i enighed og fik fra staten et dobbelt så stort støttebeløb.

Ved nu selv at bevilge 3 mio. kr. (ikke fra cykelstipuljen, men fra pulje på 95 mio. til endnu ikke bestemte anlægsopgaver), ville Varde Kommune kunne modtage ekstra 2. mio. statslige kr. til cykelstien. En sådan økonomisk disposition ligger lige til højre foden. Specielt når samme byråd foruden til cykelstier altid udtaler støtte til udviklingsplaner, kvalitetsturisme, handel, erhverv og bosætning.

Venstre forholdt sig reelt set ikke til forslaget på byrådsmødet. Fra første indlæg forfaldt Venstre til at gå efter manden i stedet for bolden. Et velkendt mønster når Venstre ikke kan klare sig på argumenter. Venstre søgte at retfærdiggøre partiets uværdige, ulogiske og afvisende holdning ved i stedet at bringe beskyldninger om utroværdighed og dårlig moral hos andre.

Politisk troværdighed er ikke at belaste andre for sit partis egne fejl.

Annonce

Svar: Processen er ikke uvæsentlig

Line Berner, gruppeformand for Venstre, Troesmosevej 3, Næsbjerg, 6800 Varde, skriver svar på vegne af Venstre:

For Venstre er det vigtigt, at vi har et godt system af cykelstier i hele Varde Kommune - både cykelstier, der tilgodeser skolebørn, og cykelstier, der tilgodeser turisterne i vores kommune. Og derfor er vi enige med flertallet i Plan- og Teknikudvalget om, at lige nu er det mest relevant at investere i trafiksikre veje for vores skolebørn.

Niels Christiansen mener, at det er en fejl fra Venstres side, at vi ikke ville genoptage forhandlingerne om et budgetforlig ved at diskutere indholdet i Niels Christiansens ændringsforslag. Der er ikke tale om en fejl. For Venstre er det vigtigt, at vi har en budgetproces, hvor alle partier oplever, at vi i fællesskab afdækker muligheder og udfordringer i vores økonomi. Og det bruger vi lang tid på.

Således har vi brugt flere dage og budgetkonferencen den 3. oktober på at drøfte og behandle partiernes forslag. Herunder også Niels Christiansens forslag. Hvis vi var begyndt at behandle Niels Christiansens forslag på byrådsmødet, ville alle byrådets partier have haft en berettiget forventning om, at vi så kunne behandle samtlige forslag - der altså allerede var behandlet på budgetkonferencen den 3. oktober - som de brændte for. Og så havde vi reelt genåbnet forhandlingerne, og 2. behandlingen havde ikke været en godkendelse af budgettet. Nej, så var vi i stedet startet forfra.

For Venstre var det relevante derfor at tale om processen og ikke om et enkelt forslag fra budgetprocessen. For at sikre en proces, hvor alle partier har lige muligheder for at forhandle.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Esbjerg

Esbjergs børn bliver elektriske

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce