Annonce
Læserbrev

Cykelsti. Venstre har tydeligvis et forklaringsproblem

Venstre i Varde byråd forsøgte forleden at undgå at forholde sig til det konkrete cykelstiforslag til budgettet. Et ændringsforslag som tydeligt tager udgangspunkt i et ønske om, at byrådet skulle kende og forstå sagens særlige konsekvenser til bunds, og at byrådet skulle se på ændringsforslaget med virksomhedsbrillerne på. Ikke med sognebrillerne.

Sagen er særlig, fordi den drejer sig om, hvorledes kommunen samlet set bedst evner at få råd til at indfri netop kommunens mange cykelstiønsker. Byrådet har af samme grund altid valgt at tage imod gode statslige bevillinger, når disse kunne bringe kommunen tættere på kommunens mål og politikområder.

Byrådet søgte i 2017 i enighed og fik fra staten et dobbelt så stort støttebeløb.

Ved nu selv at bevilge 3 mio. kr. (ikke fra cykelstipuljen, men fra pulje på 95 mio. til endnu ikke bestemte anlægsopgaver), ville Varde Kommune kunne modtage ekstra 2. mio. statslige kr. til cykelstien. En sådan økonomisk disposition ligger lige til højre foden. Specielt når samme byråd foruden til cykelstier altid udtaler støtte til udviklingsplaner, kvalitetsturisme, handel, erhverv og bosætning.

Venstre forholdt sig reelt set ikke til forslaget på byrådsmødet. Fra første indlæg forfaldt Venstre til at gå efter manden i stedet for bolden. Et velkendt mønster når Venstre ikke kan klare sig på argumenter. Venstre søgte at retfærdiggøre partiets uværdige, ulogiske og afvisende holdning ved i stedet at bringe beskyldninger om utroværdighed og dårlig moral hos andre.

Politisk troværdighed er ikke at belaste andre for sit partis egne fejl.

Annonce

Svar: Processen er ikke uvæsentlig

Line Berner, gruppeformand for Venstre, Troesmosevej 3, Næsbjerg, 6800 Varde, skriver svar på vegne af Venstre:

For Venstre er det vigtigt, at vi har et godt system af cykelstier i hele Varde Kommune - både cykelstier, der tilgodeser skolebørn, og cykelstier, der tilgodeser turisterne i vores kommune. Og derfor er vi enige med flertallet i Plan- og Teknikudvalget om, at lige nu er det mest relevant at investere i trafiksikre veje for vores skolebørn.

Niels Christiansen mener, at det er en fejl fra Venstres side, at vi ikke ville genoptage forhandlingerne om et budgetforlig ved at diskutere indholdet i Niels Christiansens ændringsforslag. Der er ikke tale om en fejl. For Venstre er det vigtigt, at vi har en budgetproces, hvor alle partier oplever, at vi i fællesskab afdækker muligheder og udfordringer i vores økonomi. Og det bruger vi lang tid på.

Således har vi brugt flere dage og budgetkonferencen den 3. oktober på at drøfte og behandle partiernes forslag. Herunder også Niels Christiansens forslag. Hvis vi var begyndt at behandle Niels Christiansens forslag på byrådsmødet, ville alle byrådets partier have haft en berettiget forventning om, at vi så kunne behandle samtlige forslag - der altså allerede var behandlet på budgetkonferencen den 3. oktober - som de brændte for. Og så havde vi reelt genåbnet forhandlingerne, og 2. behandlingen havde ikke været en godkendelse af budgettet. Nej, så var vi i stedet startet forfra.

For Venstre var det relevante derfor at tale om processen og ikke om et enkelt forslag fra budgetprocessen. For at sikre en proces, hvor alle partier har lige muligheder for at forhandle.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Udskriv en dosis sund fornuft i en fart

Udeblivelser er et regulært problem i sundsvæsenet. Fordi det er spild af de trængte velfærdsressourcer, når både højt specialiseret personale og dyrt udstyr må vente forgæves på en patient, der ikke dukker op på det afsatte tidspunkt. Derfor er det helt og aldeles håbløst, at et ufleksibelt system tidligere på året betød, at en succes på Kolding Sygehus måtte lægges i graven. Succesen var et forsøg, der gav patienter med en henvisning mulighed for selv at booke en tid til skanning fremfor blot at få stukket systemets tid ud. Forsøget fik antallet af udeblivelser til at falde fra i gennemsnit 14 om ugen til fire. Det viste sig nemlig, at fleksibiliteten betalte sig. At det for patienterne gjorde en forskel. Helt banalt i form af muligheden for at kunne booke en tid, som passede ind med øvrige gøremål. Og sikkert også i form af øget ansvarlighed. En tid, man selv har booket, er svær at udeblive fra. Et sådant forsøg skulle selvfølgelig ikke bare fortsætte, men bredes ud. Ikke bare til andre afdelinger på Kolding Sygehus, men på alle sygehuse. Skulle man tro. Men sundhedsloven er firkantet, og den foreskriver, at patienter skal have en konkret tid i hånden tre dage efter henvisningen. Altså levner loven ikke plads til patientens egen booking. Derfor døde forsøget. Trods et resultat, der uomtvisteligt var positivt for både patienter og sundhedsvæsen. Region Syddanmark skubber på for at få lov til at genoptage forsøget. Ros for det. Forsøget er i sin essens et eksempel på et sundhedsvæsen, der er til for borgerne og ikke det omvendte. Det bør derfor være en formsag for Sundheds- og Ældreministeriet at finde en gangbar vej gennem egne regler og bureaukrati, så patienterne igen kan tages med i planlægningen. Sundhedsloven sikrer vigtige patientrettigheder. Det er godt, og historien viser, at det er nødvendigt. Men det er et sygt sundhedsvæsen, der kvæler gode tiltag i et stift bureaukrati. Må sundhedsministeren reagere hurtigt: Der er brug for en dosis sund fornuft i en fart.

Esbjerg

Fødevarekontrol: For gammel frugt koster Brugsen i Bramming bøde på 30.000 kroner

Annonce