Annonce
forside

Dødsulykke: Landsbyborgere vil samle underskrifter

Forleden skete der en dødsulykke i vejkrydset, Lintrupvej/Vimtrupvej. Nu vil borgere i områdets landsbyer samle underskrifter ind for at få Vejen Kommune til at gøre mere for at højne trafiksikkerheden i krydset. Forrest er det initiativtager til underskriftsindsamlingen Ole Olesen Sørensen. Foto: Søren Dippel

Vejkrydset Lintrupvej/Vimtrupvej er et farligt vejkryds. Borgerne i landsbyerne Lintrup og Hjerting vil have kommunen til at højne trafiksikkerheden i vejkrydset.

Lintrup: Den tragiske ulykke forleden, da en 18-årig knallertkører blev dræbt i vejkrydset Lintrupvej/Vimtrupvej får nu flere borgere i Lintrup- og Hjerting-området til at lave en underskriftsindsamling.

Initiativtager er Ole Olesen Sørensen, der ikke er i tvivl om, at det nu må være på tide, at borgerne i området igen henvender sig til kommunen.

- Skulle vi som landsbyer ikke stå sammen og lave en underskriftsindsamling og så blive ved med at presse myndighederne, indtil der bliver gjort noget ved det kryds. Jeg kan forstå, at flere uden held har prøvet at kontakte kommunen, men hvis vi nu alle sammen står sammen, kunne det være, vi bliver hørt, lyder Ole Olesen Sørensens opfordring på Lintrup/Hjertings Facebook-side.

Men faktisk har Vejen Kommune ifølge formanden for Udvalget for Teknik og Miljø, Vagn Sørensen, allerede lyttet til bekymringerne i Lintrup og Hjerting.

- Det er selvfølgelig dybt tragisk, at den ulykke er sket. Jeg vil dog ikke kommentere den konkrete sag, for politiet er stadig ved at efterforske, hvordan og hvorfor ulykken er sket. Men jeg kan sige, at vi allerede har gjort noget for trafiksikkerheden i vejkrydset efter henvendelser fra borgerne. To gange har vi haft politiet med ude for at se, hvad der kunne gøres, og her har vi efterfølgende sænket fartgrænsen på stedet, sådan som politiet har anbefalet.

Vejen Kommunes projekt- og sikkerhedskoordinator, Anders Pedersen, kan bekræfte, at kommunen er gået videre med sagen.

- Vi har sænket højeste tilladte hastighed omkring vejkrydset fra 80 kilometer i timen til 70 kilometer i timen. Dertil kommer, at vi har etableret rumlestriber på Vimtrupvej på begge sider af Lintrupvej, siger Anders Pedersen.

Annonce

Trafiksikkerhedsplan

I Vejen Kommunes ny Trafiksikkerhedsplan 2019-2022 er krydset, Vimtrupvej/Lintrupvej, beskrevet som et uheldskryds.Her kan man også læse om mulige løsningsforslag, nemlig at krydset forsættes, eller at der etableres et helleanlæg på begge sider af Lintrupvej.

Alternativt kan der tinglyses en oversigtsservitut på alle krydsets fire hjørner.

I krydset Lintrupvej/Vimtrupvej er der i årene mellem 2010 og 2017 registreret tre uheld.

Den seneste trafiktælling afslører, at der på Lintrupvej i gennemsnit kører 384 biler i døgnet, og at der på Vimtrupvej i gennemsnit kører 207 biler i døgnet.

Hjælper ikke

- Men at sænke hastighedsgrænsen fra 80 til 70 kilometer i timen hjælper ikke noget, for mange bilister er ligeglade, siger Ole Olesen Sørensen og foreslår at forskyde Vimtrupvej.

Han gør også opmærksom på, at majsmarkerne ved vejkrydset om sommeren er med til at tage udsynet for trafikanterne.

- Jeg håber, at der nu vil blive gjort noget for at højne trafiksikkerheden omkring vejkrydset, siger Nicklas Mogensen, som tirsdag var forbi uheldsstedet.

Anders Herbst, der også var forbi uheldsstedet, opfordrer kommunen til at etablere bump på Vimtrupvej:

- Så vil farten i hvert fald komme ned. Jeg har boet i Lintrup siden juli 2017 og kan fortælle, at der er sket tre færdselsuheld i det vejkryds. Der er simpelthen nogle trafikanter, der tager chancen og bare krydser vejen uden at se sig ordentligt for.

Dødsulykken forleden får nu også Vejdirektoratet til at undersøge trafikforholdene i vejkrydset. Det vil ske i samarbejde med Vejen Kommune og politiet.

- Her vil det blive undersøgt, om afmærkningerne på stedet er, som de skal være. Men det er de, for i sommer foretog vi en genopmærkning, siger Anders Pedersen.

Vejen Kommune har tidligere også undersøgt, om det var muligt at opsætte et fuld stop skilt på Vimtrupvej. Men det kunne politiet ikke give tilladelse til.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce