Annonce
Esbjerg

Dømte slap for bandestempel

De fire dømte mænd er alle vokset op på og har stadig en tilknytning til Stengårdsvej, men retten mente ikke, at de er en del af den såkaldte Stengårdsvej-gruppe. Arkivfoto

Fire mænd slap for at få fordoblet deres fængselsstraffe i en sag om våbenbesiddelse på Stengårdsvej. Domsmandsretten fandt det ikke bevist, at de er en del af den såkaldte Stengårdsvej-bande.

Esbjerg: Fredag faldt der dom i sagen mod fire mænd, der var tiltalt for våbenbesiddelse som en del af den verserende bandekonflikt mellem to grupperinger, som politiet benævner henholdsvis Stengårdsvej-gruppen eller ST-gruppen og Kvaglund-gruppen.

De fire er ifølge politiets opfattelse en del af grupperingen på Stengårdsvej, men det benægtede de fire mænd, og domsmandsretten med Henrik Tosti som retsformand valgte at frifinde dem for bandetilknytning

Netop bandetilknytning blev et stort tema i retssagen.

Et af anklagemyndighedens vidner i sagen var en konsulent fra en specialafdeling ved politiet med fokus på bander og monitorering af bandeaktiviteter.

Han kunne fortælle, at de fire tiltalte personer alle var registreret som en del af den såkaldte ST-gruppe. Men konsulenten afviste at svare på en lang række konkrete spørgsmål vedrørende de fire tiltalte og henviste til, at der var tale om hemmeligt arbejde.

Han kunne blot oplyse, at de fire var blevet set sammen med personer, som politiet mente var tilknyttet grupperingen.

Nu vil vi lige nærlæse dommen og præmisserne. Så må vi vurdere, om vi vil anke dommen til landsretten.

Rikke Brændgaard-Nielsen, anklager

Bandeparagraffen

Paragraf 81 A er den såkaldte bandeparagraf.

"Straffen kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten enten anvendes skydevåben eller anvendes våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade."

Kilde: www.retsinformation.dk

Annonce

Det glade vanvid

Alle fire forsvarere udtrykte stor bekymring for den måde at føre vidner på.

- Der er tale om andenhåndsforklaringer fra anonyme kilder og subjektive politivurderinger. Vi har ikke haft adgang til oplysningerne. Vi kan ikke få oplyst, hvem vores klienter skulle være blevet set sammen med eller hvor, og derfor har vores klienter ingen mulighed for at forklare eller forsvare sig. Det finder jeg meget betænkeligt, lød det fra Lars Thousig, der var forsvarer for den 22-årige mand, der erkendte våbenbesiddelse.

- Man kan ikke dømme på baggrund af oplysninger, der ikke bliver lagt frem, supplerede forsvarer Helle Iversen.

Forsvarer Mette Grith Stage gik skridtet videre og kaldte det for "det glade vanvid".

- Det hører ikke hjemme i en retsstat, at man kan bruge materiale, som ikke kan efterprøves eller bevises, sagde hun i sin procedure.

Dommerne var i store træk enige.

- Vi var enige om, at der ikke skal dømmes efter paragraf 81 A. De tiltalte er fra Stengårdsvej, de er vokset op sammen og kender hinanden. Dokumentationsrapporterne om de enkelte fra specialkonsulenten har vi valgt ikke at tillægge vægt, da mistanken stammer fra hemmelige oplysninger, og de kan ikke bruges her, lød det fra Henrik Tosti, da han læste dommen op.

- Det er helt rigtigt at frifinde for bandeparagraffen i denne sag, straflængden er sådan set lige efter bogen, når man finder de tiltale skyldige, sagde Mette Grith Stage efter dommen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Regeringen vil tvinge tyske præster til at oversætte deres prædikener: - Det ville være en disrespekt uden lige

Annonce