Annonce
Kolding

Daginstitutioner står til færre ansatte og kortere åbningstider - skoler får længere pauser og dyrere SFO'er

Spareforslagene på børnepasningsområdet og skoleområdet rammer bredt på mange områder. Arkivfoto: Ludvig Dittmann
Færre ansatte i daginstitutionerne, ikke mere gratis mad i vuggestuerne, højere pris for en SFO-plads, lærere, der skal undervise mere, og elever, som får mindre undervisning og længere pauser. Det er blot en del af spareforslag for millioner på børnepasning og skoler i Kolding.

Kolding: Omkring 170 kroner om måneden.

Det er, hvad forældre til børn i Koldings SFO'er formentlig kommer til at betale ekstra for at få deres barn passet før og efter skoletid fra næste år.

I hvert fald hvis et flertal af politikerne i børne- og uddannelsesudvalget på torsdag siger ja til den stribe spareforslag fra embedsmænd på skole- og børneområdet, der mandag blev præsenteret.

Vedtages spareforslagene, kommer eleverne på folkeskolerne også til at få færre undervisningstimer til at dygtiggøre sig i, mens de til gengæld får længere frikvarterer. Lærerne skal tilbringe mere tid i klasselokalerne, når de skal undervise en halv lektion mere om ugen i første omgang.

Det er omfattende besparelser, som de fleste af byrådets udvalg skal finde for næste år, og som blev besluttet for nylig af flertallet bag budgetforliget for 2020. Børne- og uddannelsesudvalget er i den forbindelse blevet pålagt at finde besparelser på børnepasning og skoler på 27 millioner kroner næste år, 41 millioner i 2021 stigende til 54,7 millioner kroner i 2023.

Men dertil kommer tidligere oparbejdede underskud på såvel børne- som skoleområdet og tidligere vedtagne effektiviseringer, der endnu ikke udmøntet. Derfor skal der reelt spares 43 millioner på børn og skoler næste år stigende til knap 75 millioner kroner i 2023.

Annonce

Besparelser

  • I forbindelse med budgetforliget for 2020 har et flertal i byrådet vedtaget, at der skal ske store servicebesparelser overalt på Kolding Kommunes budget.
  • Børne- og uddannelsesudvalget er blevet pålagt at finde besparelser for cirka 27,4 millioner kroner i 2020 stigende til 54,7 millioner kroner i 2023.
  • Dertil kommer underskud, som udvalget tidligere har oparbejdet og tidligere vedtagne effektiviseringer, som udvalget endnu ikke har udmøntet. Det betyder, at udvalget skal spare i alt 43,6 millioner kroner i 2020 stigende til knap 75 millioner i 2023.

Farvel til ansatte

På skoleområdet er der fremlagt spareforslag for 22,6 millioner kroner i 2020, mens der nu ligger spareforslag klar på børnepasningsområdet for knap 21 millioner kroner i 2020.

Her foreslås det blandt andet at skære 2,4 procent af personalenormeringen i daginstitutionerne og dermed spare i omegnen af seks millioner om året. Vedtages dette, vil det betyde, at 16-17 fuldtidsstillinger forsvinder.

En harmonisering af institutionernes åbningstider kan også komme på tale, så ingen af dem har åbent mere end 50 timer om ugen, hvilket nogle ellers har i dag.

Den gratis mad i vuggestuerne kan stå for skud, så børnene i fremtiden enten selv skal have madpakke med, eller forældrene skal blive enige om at sætte en egenbetalt madordning i søen.

Har ikke lyst

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget Kristina Jørgensen (DF) erkender, at hun og de øvrige udvalgsmedlemmer, der står bag budgetforliget, skal nikke ja til alle de foreslåede besparelser på børne- og skoleområdet for at nå det udstukne sparemål, og ellers skal der alternative besparelser på bordet.

Hun understreger, at hun ser besparelserne som en skal-opgave, der er nødvendig for at "overholde budgetrammen", og at serviceforringelser ikke kan undgås med besparelser i det omfang.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i forligskredsen ikke har lyst til at skære i de varme hænder, hvor besparelserne er mest mærkbare. Men det er også naivt at tro, at det her ikke rammer borgerne, siger Kristina Jørgensen.

Hun tilføjer, at forligspartierne på udvalgsmødet på torsdag vil lægge sig i selen for at spare så skånsomt som muligt på børnene og skolerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Godda' mand solcellelov

Lovgivningsdanmark har vundet endnu en sejr. Med et hidtil uset krav til bureaukrati og dokumentation er det lykkes at bremse stor set alle landets kommuner i at få oprettet solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger og derved bidrage til den grønne omstilling. Og tillykke med det. For grundet en i særklasse ubegrundet og uigennemskuelig lovgivningsjungle er det nemlig lykkes at gøre kommunale solcelleanlæg til egentlige forsyningsvirksomheder med deraf følgende krav til selvstændige bestyrelser, regnskabsaflæggelse og meget andet af det, som i stigende grad DJØF'iserer denne nation. Alt sammen krav, der æder gevinsten ved og idéen med disse anlæg. Resultat: Flere steder er eksisterende kommunale solcelleanlæg lukket ned, ligesom planer om anlæg er droppet. Lige så uigennemskueligt er det, hvorfor så regionernes sygehuse, der jo er akkurat lige så offentlige, er fritaget for dette nonsens, og ingen kan give en bare nogenlunde gangbar forklaring. Begrundelserne er det rene volapyk og et eksempel på, hvad der sker, når lovgivningsmaskinen snurrer, uden at nogen griber ind med brugen af deres sunde fornuft. Lad os håbe, at den for tiden ganske tavse klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) også ser dette som en vanvittig indretning, i hvert fald ligger der lige til højrebenet her serveret en sag, som man skal være godt dum for ikke at spark i mål. Især når man skal være instrumental i en regeringssatsning, som ingen har bare den fjerneste idé om hvad ender med at koste. Sådan er det nemlig med det fromme ønske om at reducere nationens menneskeskabte CO2-udledning med 70 procent i forhold til 1990-niveau inden 2030. Man ved end ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre, men man ved, at det bliver utroligt dyrt. Her står vi med en sag, der, som megen anden klimasnak, ikke er fugle på taget, men miljøgevinster lagt lige i hånden på Dan Jørgensen, hvis han ellers vil tage imod dem. Lad os få fjernet disse bureaukratiske forhindringer - hellere i dag end i morgen.

Erhverv

Kalmar-huse reddet fra konkurs

Annonce