Annonce
Sønderborg

Dalsmark Plejehjem: Måske er driftsaftalen ulovlig

Dalsmark Plejehjem er det eneste i Sønderborg Kommune, som ikke drives af kommunen selv. Her står Danske Diakonhjem for driften. Men Danske Diakonhjem er blevet sagt op fra 1. januar 2020. Arkivfoto: Claus Thorsted

Advokatfirmaet, der rådgiver Sønderborg Kommune, sår tvivl om lovligheden bag den nu opsagte driftsaftale med Danske Diakonhjem.

Annonce

Rinkenæs: Advokatfirmaet Horten, som er Sønderborg Kommunes eksterne juridiske rådgiver, har i flere notater gjort forvaltningen opmærksom på, at driftsaftalen for Dalsmark Plejehjem "formentlig" er ulovlig.

Gråsten Kommune smeltede i 2017 sammen med seks andre kommuner på Als og Sundeved til storkommunen Sønderborg. I den forbindelse blev driftsaftalen overtaget og videreført af Sønderborg Kommune. Horten sår tvivl om, hvorvidt det er sket korrekt:

"Ud fra de foreliggende oplysninger skulle den nuværende driftsaftale have været indgået efter annoncering i henhold til de dagældende regler i tilbudsloven, med mindre aftalen var indgået mundtligt før 1. juli 2007, hvis ikke umiddelbart ses at være sket", skrev Horten i et notat til Sønderborg Kommune allerede i september 2016.

Det kommer bag på Gråstens daværende borgmester, Bendt Olesen (S):

- Jeg er ikke bekendt med, at vi har indgået en ulovlig aftale, hverken i 2007, da den blev videreført, eller 15 år tidligere, da den oprindeligt blev indgået, siger han.

Jeg er ikke bekendt med, at vi har indgået en ulovlig aftale, hverken i 2007, da den blev videreført, eller 15 år tidligere, da den oprindeligt blev indgået.

Bendt Olesen, tidligere borgmester i Gråsten
Annonce

- Banalt pjat

Der var intet krav om annoncering i 2002, men Horten er af den opfattelse, at reglerne, som skal sikre gennemsigtighed før indgåelse af kontrakter, burde være fulgt i 2007.

- Det er noget banalt pjat og rent juristeri, synes Bendt Olesen, der minder om, at driftsaftalen blev indgået og videreført ikke kun til glæde for Danske Diakonhjem og kommunen, men i særdeleshed til glæde for beboerne.

Emil Tang, direktør for Danske Diakonhjem, undrer sig også over Hortens påstand om, at driftsaftalen formentlig er ulovlig:

- I 2007 blev aftalen kun tilpasset. Kommunens navn og adresse blev ændret, oplyser Emil Tang, der ikke på noget tidspunkt har fået en henvendelse fra Sønderborg Kommune om, at aftalen måske er ulovlig:

- Hvis man opdager, at vi i tidernes morgen måske har indgået noget ulovligt, kunne man jo lige tage fat i mig, så vi sammen kunne ændre det, siger han.

Annonce

Klausul

Både Emil Tang og Bendt Olesen håber, Ankestyrelsen vil komme med en klar udtalelse om, hvad juraen giver mulighed for: Kan driften af Dalsmark Plejehjem fortsætte som hidtil, eller skal den i udbud?

I 2016 udløb en klausul i driftsaftalen, der gennem 15 år havde sikret, at hverken kommune eller Danske Diakonhjem kunne opsige samarbejdet omkring Dalsmark Plejehjem. Klausulen var et resultat af, at Gråsten Kommune investerede i en stor ombygning af bygningerne, som Danske Diakonhjem til gengæld skænkede kommunen.

Fra 2016 blev det muligt for begge parter at sige driftsaftalen op med et års varsel.

Men sidste år kom Sønderborg Kommune efter rådgivning fra Horten til den konklusion, at aftalen ikke kunne fortsætte. Den skulle enten i udbud eller overtages af kommunen selv, og den 23. december valgte Sønderborg Kommune at opsige aftalen.

Advokatfirmaet Lundgrens, som rådgiver Danske Diakonhjem, mener, at Horten har tolket udbudsloven forkert. Ifølge Lundgrens kan Danske Diakonhjem fortsætte som hidtil.

Ifølge Anne Krull, kommunikationskonsulent for Horten, er det advokatfirmaets praksis ikke udtale sig i verserende sager, hvor virksomheden selv er involveret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Lad os nu få den cykelbro

Annonce