Annonce
Sønderborg

Danske Diakonhjem får lov at fortsætte i Rinkenæs

Lige efter nytåret fik 75 ansatte på Dalsmark Plejehjem og Danske Diakonhjems hjemmepleje besked om, at Sønderborg Kommune selv ville stå for driften af deres arbejdsted. Arkivfoto: Claus Thorsted
Et enigt økonomiudvalg ønsker, at Danske Diakonhjem fortsætter driften af Dalsmark Plejehjem. Det er nu op til byrådet at annullere den opsigelse, Danske Diakonhjem fik ved årsskiftet.

Rinkenæs: Der er ikke længere et flertal i byrådet for, at Sønderborg Kommune selv skal stå for driften af Dalsmark Plejehjem. Flertallet ønsker, at Danske Diakonhjem skal fortsætte arbejdet.

Et enigt økonomiudvalg har derfor besluttet, at sagen på ny skal drøftes i byrådet. Det vil ske i september:

- Jeg forventer, at vi her når til enighed om at fortsætte samarbejdet med Danske Diakonhjem, siger borgmester Erik Lauritzen (S).

- Jeg er superglad. Er det ikke fantastisk, spørger Emil Tang, direktør for Danske Diakonhjem, som umiddelbart efter økonomiudvalgets møde onsdag fik en opringning fra Sønderborg Kommune. Her fik han at vide, at kommunen dropper planerne om selv at overtage driften af Dalsmark Plejehjem fra 1. januar 2021.

Annonce

Danske Diakonhjem

Danske Diakonhjem er den største ikke-kommunale aktør på ældreområdet. Ud fra et kristent livssyn driver organisationen plejehjem eller tilbyder privat hjemmepleje i 23 danske kommuner. Primært i Jylland og på Fyn.

I samarbejde med forældrene har Danske Diakonhjem bygget og står nu bag driften af bostedet Fjordbo i Gråsten for unge, svært handicappede. Plejehjemmet Strandhjem på Broagerland for psykisk handicappede drives af Danske Diakonhjem.

Danske Diakonhjem administrerer også Sønderjyllands Hospice i Haderslev.

Organisationen er et non-profit-selskab.

Må springe ud i det

Oprindeligt stemte Socialdemokratiet, Fælleslisten og Slesvigsk Parti for, at Sønderborg Kommune skulle overtage driften. For advokatfirmaet Horten havde gjort opmærksom på, at det ville være ulovligt at lade Danske Diakonhjem fortsætte, uden at arbejdet blev sendt i offentligt udbud, og det ønskede et flertal i byrådet ikke.

Men senere vaklede flertallet, da Danske Diakonhjem hyrede et andet advokatfirma, som argumenterede for, at det var fuldt ud lovligt at fortsætte driftsaftalen. Partierne valgte nu at spørge Ankestyrelsen til råds, men svaret, som kom forleden, var skuffende: Efter et halvt års sagsbehandling nåede Ankestyrelsen til den konklusion, at den slet ikke var rette instans at spørge, men henviste til Klagenævn for Udbud.

- Nu beder vi så forvaltningen beskrive, hvilke konsekvenser det får at fortsætte samarbejdet med Danske Diakonhjem. Så må vi springe ud i det, selv om vi tidligere er blevet advaret. Til gengæld bliver det en beslutning, vi alle fint kan leve med, forudser Erik Lauritzen.

Klagenævn meldte pas

Så sent som i mandag forhørte Sønderborg Kommune sig hos Klagenævn for Udbud. Kunne kommunen fortsætte samarbejdet med Danske Diakonhjem uden at sende opgaven i udbud? Her kom svaret prompte: Det kan vi ikke tage stilling til.

Nu håber borgmesteren, at sagen snart kan lægges væk.

- Advokaterne kan fortsætte med at diskutere, hvem der er klogest. Bare vi ikke længere skal betale regningen. Vi har jo hørt dygtige advokater sige både det ene og det andet, og alligevel kan de ikke finde ud af, hvad der er rigtigt, konstaterer han ærgerligt.

På Dalsmark Plejehjem venter de ansatte med den store fejring, til byrådet har taget den endelige beslutning at annullere opsigelsen. Glæden onsdag eftermiddag blandt beboere og ansatte var dog ikke til at tage fejl af:

- Jeg er utrolig taknemmelig for, at vi får lov at drive plejehjemmet videre i på den måde, som vi gerne vil gøre det. Og mest af alt er jeg lettet over, at beboerne ikke skal opleve et skift, siger plejehjemmets leder Maibritt Nielsen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce